TS
Søg på ts-skib.dk

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

    Gå til søgefunktionen her.

Skibene sejler - endnu !

En stemningsfuld videofilm fra eskadresejladsen er filmet og klippet af René Johansen, der på daværende tidspunkt var studerende på Filmhøjskolen i Ebeltoft.

 

 

Vedligehold

14-02-2012

Så er den her - Håndbog i vedligehold af åbne træbåde og joller

Smakkejoller – sjægte - oselvere – hækjoller og travaljer vil vedligeholdes – SKAL vedligeholdes.

Se det som en fornøjelse! Prøv det! Læs om det! TS kan det!

Ulf Brammer har skrevet det.

Håndbogens seneste version er fra 04-02-2012 og kan downloades (pdf) her

NYHEDER

******************

25-04-2016

TS har fået ny hjemmeside

Hvis du skulle få Googlet dig ind på den gamle TS-hjemmeside, som du befinder dig på nu, så finder du den nye www.ts-skib.dk ved at klikke her.

22-02-2016

TEST - egon, for at se, om kopi virker

TS-SKIB er redelegeret til ny platform fredag den 19/2-2016.

http://www.ts-skib.dk/

Der er nu adgang til en kopi af Typo 3.

Dette for at se, om adgangsdelen virker, - og det gør den!

Egon

....ham midstkibs i den sorte TS-jakke {#emotions_dlg.cool}

12-02-2016

Stillingsopslag - TS søger Forretningsfører

Træskibs Sammenslutningen søger en forretningsfører, der skal fortsætte arbejdet med at hente finansiering ind udefra til at drive og udvikle foreningen til gavn for den sejlende danske kulturarv: Skibene, skibsejerne og TS’ andre medlemmer.

Ansøgningsfrist er 1. marts 2016

Læs mere og se stillingsopslag

 

30-01-2016

Skipper Poul Pilegaard er død

Et kendt ansigt i TS – altid under en bredskygget hat – er sejlet Vestud. Skipper gennem mange år på galeasen HJALM af Holbæk, Poul Pilegaard, døde i går, fredag 29. januar, efter længere tids sygdom.

Poul Pilegaard blev 74 år. Han var af den gamle rapmundede og vindblæste skippertype, som tilbragte det meste af sit liv på havet i gamle træskibe, både med skibsprojekter med anbragte unge og i sejladser med lejrskoler og øvrige chartergæster.

Bisættelsen finder sted i Skt. Nikolai Kirke i Holbæk lørdag den 6. februar kl. 12:30

 

Læs nekrologen

 

28-01-2016

Nordby havn på Fanø ny TS frihavn

Fanø har en unik sejlskibshistorie.  Derfor sagde Fanø Kommune selvfølgelig også ja til at lade Nordby Havn blive TS Frihavn. Vi håber det kan blive startskuddet til mange spændende besøg og TS aktiviteter. Fortæller Trine Buhl fra Fannikedagene på Fanø.

Nu er der kommet endnu en rigtig god grund til at kigge på Vesterhavskysten, når sommertogtet skal planlægges. Nordby havn har meddelt TS, at de gerne vil være TS frihavn. TS lokalmand Kim Madsen fra Hjerting Kanelaug har arbejdet længe på at få inddraget Fanø i TS frihavnsordingen og nu kan vi med glæde tilføje Nordby havn som TS Frihavn nummer 82 - klar til sejlsæsonen 2016. Fanø bidrager med gode råd og inspiration til et spændende ophold på Fanø: Vi vil gerne fortælle om et lille udpluk af de oplevelser der venter jer, og om hvorfor øen er et besøg værd. Læs Trine Buhls artikel

De 3 fridøgn er næsten ikke nok til at opleve øen, men så må I jo komme igen, og igen … og igen. PS! Havnefogeden siger, hvis I har brug for lidt flere dage i havn, så finder vi nok også ud af det... slutter Trine Buhl artiklen af...

Der er altså rigtig god grund til at vælge Nordby havn som destination på årets sommertogt, men Fanø er ikke til at stoppe. Med bekræftelsen følger også en særlig indbydelse til alle TS Fartøjer om at deltage i Fannikerdagene den 8. - 10. juli. I år fejres 275 års jubilæet for Fanøs frikøb af Kronen, og grundlæggelsen af Fanø’s sejlskibsflåde. Invitationen kommer fra Fannikerdagene, Riggerloftet, Everten Rebekka og Hjerting Kanelaug.  Se invitationen

 

20-01-2016

Åbent værft på Myrthuegård den 30. januar

Hjerting Kanelaug holder åbent værft på Myrthuegård lørdag den 30. januar kl. 13 - 16. Tre timer syntes næsten for lidt til de mange aktiviteter og gæster, som besøgende vil få mulighed for at møde. Foruden præsentation af arbejdet på laugets smukke kaner, byder programmet også på:

"Fanø Skibsfarts- & Dragtsamling og Riggerloftet fra Fanø arbejder og viser Sømandshusflid.

Billeder og brochurer fra Fiskeri og Søfartsmuseet.

Skibsbevaringsfonden viser projekter og står klar til en snak om vores sejlende kulturarv.

Billedudstilling og en repræsentant fra TS- Træskibs Sammenslutningen står klar til en snak om træskibe på Vadehavet.

Hjerting Lokalarkiv.

Nationalpark Vadehavet medbringer nye foldere og hæfter og står klar til en snak om Nationalparken.

Gaf-Lauget fra Nymindegab museum udstiller og står klar til en snak.

Skjolds CNC fræseservice viser skibsdekorationer.

"Og måske kommer der flere" siger Kim Madsen fra Hjerting Kanelaug glad.

Download plakat (PDF)

Læs programmet (PDF)

 

18-01-2016

Havnekonference i Lemvig den 27. februar 2016

Levende Havn også i fremtiden.

Det er overskriften når Lemvig Træskibslaug sammen med Produktionsskolen Nordvestjylland og Folkeuniversitetet sætter fremtidens havne til debat den 27. februar kl. 9:30 - 16 i Lemvig.

Med en vinkel på havnene som hjemsted for den sejlende kulturarv og vigtig kystkultur i form af beddinger, bygninger og værksteder, der både gemmer på historien og rummer et aktivt miljø, som kan varetage formidling, vedligeholdelse og reparationer af skibene, vil et panel af eksperter på området give deres bud på en positiv overgang til havnene som nye rekreative områder.

Alle er velkommen. Læs mere om programmet og hvordan du tilmelder dig

 

15-01-2016

Hårbølle Fiskerihavn ny TS Frihavn

Nu er der 81 havne at vælge imellem, når sejlplanen skal lægges. Hårbølle Fiskerihavn er med virkning fra 1. januar 2016 blevet TS frihavn. Tak til TS medlem Arne Gotved for at få aftalen i hus.

For at opnå friplads i havnene skal skibet være optaget på TS’s fartøjsliste samt føre TS-standeren (Jomfrustanderen), som gratis kan bestilles her

Desuden skal der føres en årsmærkat på forkant af den forreste mast. Årsmærkaten udsendes til hvert enkelt skib, når årets kontingentindbetaling er registreret. Årsmærkaten er selvklæbende, skifter farve hvert år og er udformet som det kendte agterspejl.

Se alle frihavnene her

 

TS bestyrelsen ønsker alle medlemmer og samarbejdspartnere et rigtig godt nytår med tak for 2015.

Vi har meget at være stolte af med året der nu går på held. Aktiviteten stiger og det kan ses på medlemstilgangen, der er steget med 25 % i de sidste 2 år. Vi har taget hul på den nye medlemsstruktur og på det sidste møde i bestyrelsen kunne vi med glæde konstatere, at det økonomiske fundament for at få ønsket om en fast ansættelse i Træskibs Sammenslutningen nu er opfyldt. Stillingen som forretningsfører slås op først i det nye år og annonceres sammen med udgivelsen af TS Blad 1 (februar).

Året sluttede af med en ekstrabevilling til skibene fra regeringen på 1 million årligt i de næste 4 år. Startende næste år. Endnu et bevis på, at skibenes fortsatte bevaring og aktive sejlads er vigtig og har politikernes bevågenhed. Den skal vi fortsætte med at bevare og udbygge.

Det er en fornøjelse at arbejde i en forening med så mange ildsjæle, der brænder for skibene og de maritime miljøer. Tak for et godt samarbejde og mange gode snakke og hyggelige timer på kajen og på vandet.

GODT NYTÅR - vi ses på vandet i 2016

Merete Ettrup, Formand

 

30-12-2015

Søfartsstyrelsen regulerer takster og gebyrer for 2016

En række gebyrtakster, som hører under Søfartsstyrelsens område, bliver ændret fra 2016. Du finder prislisten på Søfartsstyrelsens hjemmeside.

De ændrede gebyrtakster gælder:

* Bunkers-, CLC-, Athen- og AFS-certifikater

* Yachtskippereksamen

* Søfartsbøger

* SRC genparter, samt

* Dueligheds- og speedbådsbeviser.

Desuden ændres timepriser for syn. Fremover vil der blive anvendt samme timepris, uanset om der er tale om ordinær virksomhed eller indtægtsdækket virksomhed.

 

09-12-2015

En gammel dame går i land i Holbæk

Det sker fredag den 11. december 2015 kl. 12:00 når en stor kran løfter Nationalmuseets galease ANNA MØLLER op fra havnebassinnet ved Krags Brygge. Skibet løftes op på en blokvogn og transporteres til værkstedshallen, der ligger yderst på området ved siden af "Værftet". Her kan man de næste 3 år følge restaureringsprojektet til 13,2 mio. kroner, der er ydet af A.P. Møller og hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Se nærmere om arrangementet i pressemeddelelsen her.

 

12-11-2015

Nye arbejdskanaler på VHF

Fra uge 43 i 2015 skal du være opmærksom på, at der er kommet nye arbejdskanaler på VHF.

Se dem her

 

02-11-2015

Thyborøn Havn ny TS frihavn

Nu bliver der endnu større grund til at glæde sig til næste sejlsæson. TS bestyrelsen har netop - takket være en stor indsats af bestyreslsessupleant Henning Thøgersen - indgået aftale med Thyborøn Havn. Fremover kan alle TS skibe besøge Thyborøn Havn i op til tre døgn uden havneafgift. Det gælder alle skibe, også udenlandske TS fartøjer og charterskibe.

Thyborøn Havn er nummer 80 på listen over TS frihavne. Klik her og se alle TS frihavne

 

29-10-2015

Fokus på Skibsbevaringsfonden

Kom til medlemsmøde med Skibsbevaringsfondens konsulent Tom Rasmussen og bliv klogere på den gode ansøgning, kriterierne for bevaringsværdighedserklæring og i det hele taget, hvad det er Skibsbevaringsfonden arbejder på.

Tirsdag den 3. november på Vikingeskibsmuseet i Roskilde

Tirsdag den 17. november i Marineforeningen i Hobro.

Tilmelding

 

30-09-2015

Husk tilmelding til TS medlemsmøderne i Nordjylland, Sønderjylland/Fyn og Nordsjælland i denne uge

Hvad sker der i TS? Hvem skal være lokalmand/-kvinde i dit område? Hvad sker der i lokalområdet af spændende aktiviteter i 2016? Medlemsmøderne er din mulighed for at fortælle om hvad der sker omkring dit skib og havn - og finde ud af, hvad der sker de andre steder. Alle er velkommen. TS medlemmer gratis adgang, ikke-medlemmer 100 kr.

Torsdag den 22. oktober på Limfjordsmuseet i Løgstør

Fredag den 23. oktober på Lillebæltværftet i Middelfart

Lørdag den 24. oktober på Værftet i Holbæk

Tilmelding

 

17-09-2015

Ses vi til TS medlemsmøde i oktober?

I oktober afholdes 6 medlemsmøder rundt i hele landet. Møderne byder på forskellige relevante oplæg for os, der interesserer os for skibene og sejladser med dem.

Programmerne er ved at falde på plads, men nu kan du gå ind og tilmelde dig det eller de møder, du ønsker at deltage i. Du bestemmer selv, hvor du vil være med. Medlemsmøderne er gratis for TS medlemmer.

Læs mere og tilmeld dig her

 

17-09-2015

Studiekreds i Duelighed for TSere i København og omegn

For 5. gang i træk giver skipper på BONAGRATIA Karsten Heide studiekreds i duelighed for alle TSere i København. Det er en erfaren herrer, der grundigt og vidende underviser i det teoretiske stof, der ligger til grund for den teoretiske duelighedsprøve.

Brug vinteren til at genopfriske eller få styr på søvejsregler og sejladsplanlægning. Læs mere her

 

14-07-2015

Sæt kryds i kalenderen!

Husk at sætte kryds i kalenderen, så du ikke går glip af efterårets TS medlemsmøde(r). I år kommer vi hele landet rundt, så der er også et medlemsmøde i nærheden af dig. Du bestemmer selv, om du vil deltage i et eller flere medlemsmøder, eller hvilket område du ønsker tilknytning til. Programmerne offentliggøres i august, men se allerede nu datoerne her

 

14-07-2015

Sejlglade unge søger gamle skibe

Ny Facebookside bliver bindeled mellem unge, der vil sejle, og skibsejere, der har brug for gaster.

To unge TS-medlemmer står bag en ny Facebook-gruppe, som skal binde de aldrende fartøjsejere sammen med sejlinteresserede unge.

Facebooksiden hedder 'Sejl med mig - for skibe og interesserede sejlere i TS

Ideen er udtænkt og iværksat af Lærke Birch Breuning og Anja Holt. Unge, som ønsker gastepladser, kan søge skibe at sejle med i de perioder, der passer dem. Og fartøjsejere kan søge efter gaster til sommerens sejladser, eller de kan søge efter unge til at hjæle under beddingsophold og lignende.

Lærke Birch Breuning har været elev på skoleskibet DANMARK. Da hun afmønstrede for tre år siden, savnede hun et netværk, som tilbød sejlads med gamle fartøjer. I forlængelse af forårets TS-medlemsmøde i København besluttede hun sammen med Anja Holt at oprette Facebooksiden.

Lærke Birch Breuning fortalte om den nye Facebookside, da hun for nylig sammen med Annette Dres og Andrea Gotved besøgte eleverne på skoleskibet DANMARK.

Annette Dres fortalte DANMARKs elever om TS som organisation, foreningens fartøjstyper, årets stævner og lokale arrangementer, samt bestyrelsens fokus på at knytte kontakt til unge søfolk. Det arbejde har de senere år været under opstart med hjælp fra skoleskibe GEORG STAGEs overstyrmand Helle Barner Jespersen og kvartermester Simon Wozniak.

Lærke Birch Breuning er frem over kontaktperson til DANMARKs skoleskibselever, og når Simon Wozniak til efteråret vender hjem fra togt med GEORG STAGE, bliver han også knyttet til ungdomsarbejdet.

Du skal anmode om at blive medlem af Facebooksiden Sejl med mig- For skibe og interesserede sejlere i TS.

 

11-06-2015

Ny udgave af dansk fyrliste

Der er kommet 49 nye fyr siden sidste udgave fra 2013. Hent den nye 2015 udgave her på siden. Du finder den under 'til søs'. Vælg 'Regler til søs'.

 

03-06-2015

Inspiration: Generationsskifte og omdannelse til foreningsskib

På TS medlemsmødet i foråret fortalte Arne Gotved om, hvordan GASEN blev omdannet fra privatejet fartøj til et foreningsskib fyldt med næste generations sejlere.

Hvis du overvejer at danne en forening omkring et fartøj, kan du med fordel skimme til Arne Gotveds disposition for oplægget til medlemsmødet. Det har vi med Arnes tilladelse offentliggjort under Ejerskaber (Til søs)

 

27-05-2015

Nyt formandskab i TS

Træskibs Sammenslutningen fik nyt formandskab på generalforsamlingen søndag 24. maj under årets pinsetræf i Lemvig.

Den hidtidige formand Lauge Damstrup havde valgt at trække sig tilbage midt i sin to-årige valgperiode af helbredsårsager. I stedet blev næstformand Merete Ettrup valgt til ny formand for et år med et klart flertal efter en skriftlig afstemning.

Generalforsamlingen gav også bestyrelsen mandat til at udvide antallet af medlemmer op til 11. Der blev indvalgt fire nye medlemmer, hidtidige suppleant Anne Svendsen fra ALLIANCE i Nysted, Mathilde Højrup fra DREYFUS i Løgstør, lokalmand Preben Glud fra Ribe og Jay Jensen fra Maritimt Center i Svendborg, som på det efterfølgende konstituerende møde i bestyrelsen blev valgt som næstformand.

På øvrige bestyrelsesposter genvalgtes kasserer Egon Hansen og Annette Dres.

Der blev også valgt to nye suppleanter, afløserskipper på FULTON Joachim Juel Vædele og formanden for Lemvig Træskibslaug Henning Thøgersen fra GEFION

 

27-05-2015

Lemvig Kommune takker alle deltagende skibe i årets Pinsetræf

Træskibs Sammenslutningens Pinsestævne 2015

- tak for fremvisning af jeres træskibe, jeres deltagelse og engagement til dette års pinsestævne.

Vi er glade for, at I valgte at sætte kursen mod Lemvig. 63 skibe var tilmeldt arrangementet og ca. 440 personer deltog i festaftenen lørdag aften.

15.000-20.000 besøgte Lemvig Havn i pinsedagene for at se og høre om den sejlende kulturarv, der prydede havnekajen.

Vi er glade for, at I fik og tog muligheden for at se, hvilke muligheder vi her i det vestjyske har at tilbyde det sejlende folk.

Tak for denne pinse – og med håb om et ”på gensyn”.

Se billeder fra TS Pinsestævne 2015 på facebook på TS Pinsestævne i Lemvig 2015/ Lemvig Kommune /Lemvig Billeder & Historie

God vind fremover

Lemvig Kommune

 

13-05-2015

Generalforsamling den 24. maj 2015: Indkomne forslag

Fristen for indsendelse af forslag til behandling ved foreningens generalforsamling er udløbet. Til generalforsamlingens punkt 4 er indkommet et forslag. Indstllet af bestyrelsen:

Bestyrelsen ønsker at have mulighed for at udvide antallet af bestyrelsesmedlemmer, så opgaverne kan fordeles på flere hænder. Ved bestyrelsesvalget i år ønskes dels fastholdt de gode kræfter, der allerede sidder i bestyrelsen, samtidig med bestyrelsen ønsker at styrke repræsentationen fra hele landet. Derfor indstiller bestyrelsen til generalforsamlingen, at der åbnes mulighed for at udvide bestyrelsen fra dens nuværende størrelse på 7 medlemmer til, at den kan bestå af mellem 7 og 11 repræsentanter.

Læs forslaget

Se dagsorden

Vi ses i Lemvig!

 

30-04-2015

Hadsund Havn tilbyder ekstra liggedage til/fra Pinsestævnet

TS-fartøjer kan ligge i Hadsund Havn 14 dage ved sejlads til/fra Pinsestævnet i Lemvig. Havnefoged Poul Flohr kontaktes forud for ankomst på tlf. 4043 4196.

Tak til Hadsund Havn, der også er TS-frihavn.

TS-medlemmer opfordres til at tilmelde fartøjer eller enkeltpersoner til deltagelse i TS-Pinsestævnet i Lemvig NU!  (eh)

 

29-04-2015

Gaver til alle TS skibe, der er tilmeldt Pinsestævnet i Lemvig senest 1. maj

Årets Pinsestævne i Lemvig bliver lidt af en gavebod for alle deltagende TS skibe. Fredag aften er der gratis mad til de første 300 tilmeldte deltagere. Lemvig Træskibslaug har fundet sponsorater til at forhøje med 100 kuverter til fredagens middagsmad.

Lørdag uddeles 7 attraktive præmier til skibe, der udmærker sig på forskellig vis. Og så er der gaver til alle skibe, der er tilmeldt i tide. Der er garanteret en brugbar gave til skibet fra vores sponsor BAC Corrosion Control A/S. Husk at krydse af ved tilmelding. Tilmeldte skibe efter 1. maj kan vi desværre ikke garantere får deres ønsker opfyldt.

Så har du ikke tilmeldt dit skib endnu, så skynd dig at klikke her

Vi ses i Lemvig!

 

23-04-2015

Merete Ettrup er valgt til Friluftsrådets bestyrelse

Af Egon Hansen

I aften sidder TS-næstformand og projektleder Merete Ettrup til sit første bestyrelsesmøde i Friluftsrådet.

På dagens generalforsamling i Friluftsrådet blev Merete valgt til bestyrelsen for de næste 2 år.

I sit indlæg til generalforsamlingen lagde Merete vægt på det kæmpe arbejde, Friluftsrådet gør for os almindelige menneskers adgang til naturen og vores opførsel i den, men hun konstaterede også, at man i beretningen kunne læse om grønne stier, grønne byer, grønne råd og det grå guld i det grønne.

Jeg savner den blå farve i Friluftsrådets identitet, og jeg savner særlig fokus på de specielle udfordringer, der er for os brugere på vandet, konstaterede Merete, og tilføjede: Vi har brug for et stærkere netværk af de blå fritidsaktører i Danmark, og det netværk har brug for at høre hjemme i Friluftsrådet.

Danmark skal også have blå stier, blå byer, blå råd og gråt guld på det blå vand.

Merete vil bruge sit mandat i Friluftsrådets bestyrelse til at trimme sejlene for de blå fritidsaktiviteter og arbejde for at sætte nye sejl, der skaber åbninger for nye måder at få blå fritidoplevelser på, nedbryde barierer for adgangen til vandet, og for at invitere mange flere fritidsbrugere med ud på og i vandet.

Blåt og grønt klæder hinanden.

Til lykke med valget til Merete og held med indsatsen for at forene de blå og de grønne fritidsoplevelser.

 

08-04-2015

Fur havn ny TS frihavn

Endnu en god grund til at besøge Limfjorden i et TS fartøj er netop blevet givet. Fur Havn er blevet nummer 77 havn på TS Frihavnsordning. Position: 56'48,3N 09'01,3E, fridøgn: 3. Gælder alle TS fartøjer, diesel og indkøbsmuligheder 200 meter fra kajen. Det er værd at sætte en dag eller to af til at opleve en af Limfjordens absolutte perler, der betegnes som en geologisk sensation. Tak til Fur Havn for at byde velkommen til TS skibe. Ikke bare på vejen til pinsestævnet i Lemvig i år, men som fast TS frihavn.

Oversigt over TS Frihavne

 

31-03-2015

Nyt forsikrings-krav til skibe over 20 bruttoton

Skibsejere med både over 20 BT skal fra 14. april have forsikringsdækning for fjernelse af vraget. TS-skibe, som er forsikret i Søassurancen Danmark, er allerede dækket. Den nye konvention træder i kraft 15. april 2015.

Læs mere

 

25-03-2015

Nye ideer til at redde træskibene

Et af TS meget erfarne medlemmer, Sven Bülow, som blandt andet har været redaktør af TS-bladet, har gjort sig nogle tanker om, hvordan vi kan sikre den sejlende kulturarv. Han foreslår, at der bliver igangsat en national opmåling og registrering af udvalgte fartøjer. At fartøjerne med tiden føres tilbage til originalt udseende og udstilles på et nyt museum for dansk træskibskultur. Og at der startes et nybygningsprogram, som kopierer de gamle skibe ’for at genskabe det tabte og for at vise træskibskulturen som stadig sejlende’.

Læs hele Sven Bülows debatoplæg her

 

17-03-2015

Ny i redaktionen

TS-bladet har fået en ny skrivende medarbejder. Det er journalist Henrik Kastoft på 47 år.

De seneste to årtier har han arbejdet med journalistik, kommunikation og rådgivning for bl.a. Jyllands-Posten, Dansk Røde Kors, SF på Christiansborg, Vikingeskibsmuseet, Forenede Nationer og er i dag kommunikationschef i den britiske medicinalvirksomhed GSK (GlaxoSmithKline) i Danmark.

Han begyndte at sejle for 15 år siden. De første sømil tilbagelagde han i KRAKA, Vikingeskibsmuseets rekonstruktion af Skuldelev 6. Senere blev han gast om bord på HAVHINGSTEN og deltog blandt andet i togtet fra Roskilde til Dublin, hvor han både skrev dagbøger til museets hjemmeside samt bogen "På vikingetogt med Havhingsten - et krigsskib vender hjem".

I 2012 blev han skipper på egen jolle, da han købte 17,5 fods-sjægten MORMOR (L110) af familie på Jegindø i Limfjorden. I sommeren 2014 kom en lille ny til, da han overtog en 19 fods motorjolle TØSEN, som har en fungerende 1.000 kubik encylindret FM-motor årgang 1928 fra Frederikstad Motorfabrikk i Norge.

Når han ikke sejler joller og skriver artikler til medlemmer af TS, samler han på brudstykker af en historie, der en dag skal blive til et manuskript, hvor havet, dets skibe og menneskene, som sejler dem, kommer til at spille hovedroller.

Henrik Kastoft er gift med Heike Penzien. Sammen med fire børn og to hunde bor de i Farum i Nordsjælland og har en ødegård og et lille skovbrug i Småland i Sverige.

 

17-03-2015

Skibene i Nyhavn går til filmen

Det er lykkes Copenhagen Film Fund at få en international storfilm til København. Den Oscar-belønnede engelske instruktør Tom Hooper (Kongens Store Tale og Les Miserables) er netop nu i fuld gang med optagelserne til Working Titles kærlighedshistorie The Danish Girl i Storbritannien.

Nu er det også faldet på plads, at hele filmproduktionen kommer til København. Filmholdet har 10 dages optagelser i centrum af København hvoraf to af dagene foregår i Nyhavn, hvor skibene og bygningerne skal danne kulisser for optagelserne. Historien foregår omkring 1920-31, så moderne ting på skibene skal skærmes af, samt vinteroverdækningerne fjernes før tiden. For ulejligheden modtager skipperlavet i Nyhavn et honorar. Ud over skibene i Nyhavns Veteranskibshavn deltager også TS-skibene ANNA LISE, HAVGASSEN og TOLDEREN.

Læs hele pressemeddelelsen

 

 

16-02-2015

Sejl med Havhingsten

Har du mod på fantastiske sejladsoplevelser, stjerneklare nætter og heftige bølger i verdens største rekonstruktion af et vikingeskib? Havhingstens Bådelaug rekrutterer både erfarne og uerfarne sejlere til vores frivillige laug. Med et medlemskab engagerer du dig i træning, togter, vedligeholdelse af Havhingsten og den ånd, der binder lauget sammen. Vi lover til gengæld et aspirantforløb med fokus på uddannelse og søsikkerhed samt et hav af eventyrlige oplevelser.

Har du spørgsmål så mød op til en snak og en smagsprøve på langskibets kunnen. Læs mere på:www.havhingstenslaug.dk

Mail til havhingsten(at)live.dk eller ring til: Nanna Louis-Jensen, besætningsudvalget, tlf.: +45  23 28 09 70

 

13-02-2015

Ny redaktør for TS Bladet

Journalist og træskibsejer Nis Olsen bliver ny redaktør for TS Bladet. Nis Olsen har de seneste 2 år siddet i TS Bladets redaktion og glæder sig til at arbejde videre med bladet som redaktør. Nis Olsen er 62 år, fiskersøn fra Tuse Næs i Isefjorden, journalist i 40 år, nu på efterløn, sejler to TS- både, fiskerjollen Valdemar på 14 fod og åledrivkvasen Concordia på 28 fod. Bor sammen med TS-næstformand Merete Ettrup i Holbæk.

At TS-bladet får ny redaktør fra næste nummer betyder ikke, at det lige pludseligt bliver et helt nyt produkt, I som medlemmer får tilsendt.

De tre nuværende medlemmer af redaktionen vil fortsætte bladet i den traditionelle linje, men vil selvfølgelig også udvikle bladet – på den sædvanlige diskrete måde.

 

Redaktionen søger flere lokale medarbejdere

"Vi vil gerne være mere opsøgende, når det gælder træskibsmiljøerne, de gamle både og personerne omkring dem. Derfor har vi brug for flere folk i redaktionen, som har lyst til at fortælle foreningens snart 1.000 medlemmer om de mange spændende tiltag, der vokser frem rundt i Danmark." fortæller den nye redaktør, og fortsætter

"Dertil mangler vi især skrivere og fotografer vest for Storebælt, som kan skabe forbindelse til de mange aktive lokale miljøer i Jylland og på Fyn. Så kom glad, vi kan love både spalteplads, kørepenge og et hyggeligt redaktionsmiljø, baseret på frivilli- ge kræfter."

Bestyrelsen glæder sig til samarbejdet med bladets nye redaktør og siger en stor tak til Andrea Gotved for hendes mange år ved roret. Nis Olsen overtager redaktørposten fra og med Blad 2, 2015.

Se TS Bladets redaktion og deadlines

 

13-02-2015

Nyt om Lyngby Radio

Ophør af offentlig korrespondance og ny ledelse af den danske nød-, il- og sikkerhedskommunikation til søs

Den 1. januar 2015 ved midnat overtog Forsvaret ansvaret for radioekspeditionen ved Lyngby Radio. Baggrunden er en politisk beslutning om, at staten skulle varetage opgaven med at sikre dækningen af maritim nød-, il- og sikkerhedskommunikation i danske farvande, der i en årrække har været en opgave under en kommerciel virksomhed. Det betyder, at radioekspeditionens opgaver er blevet overført til Forsvaret, som i forvejen varetager opgaven med eftersøgning og redning i danske farvande.

Læs mere: 'Regler til søs'

 

12-02-2015

Referat fra årets kolofonmøde i Svendborg den 17. og 18. januar

Lokalfolkenes årlige møde med bestyrelsen blev indledt med 'vandet rundt', om igangværende aktiviteter rundt i landet. Herefter fortalte projektkonsulent Louise Skou Grindsted fra Friluftsrådet om Rådets arbejde, projekter og ansøgningsmuligheder, der har relevans for vores forening.

Søndag blev den nye lokalstruktur præsenteret og diskuteret. de nye initiatativer blev taget godt imod og arbejdet med at planlægge efterårets lokale medlemsmøder blev indledt.

Læs hele referatet

 

12-02-2015

Referat fra bestyrelsesmøde den 16. og 17. januar i Svendborg

TS skal have ny formand, efter Lauge Damstrup Brøndum overfor bestyrelsen har meddelt, at han på grund af sygdom er nødt til at trække sig fra posten. Bestyrelsen modtog Lauges beslutning med fuld forståelse, men også med beklagelse. Lauge fortsætter til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen arbejder på at finde en afløser, der vil stå i spidsen for at gennemføre de forandringer, der er sat i gang i organisationen.

TS Bladets redaktør Andrea Gotved har også meddelt bestyrelsen, at hun ønsker at trække sig efter 8 år i redaktionen og de seneste 6 år som redaktør. Bestyrelsen havde stor tak til Andrea for sit store arbejde, og er gået på jagt efter en afløser.

Bestyrelsen vedtog en ny lokalstruktur, der allerede sættes i gang i år. Landet opdeles i 6 områder, der hver afholder et lokalt medlemsmøde i oktober. På disse medlemsmøder udpeges hvert år mellem 2 og 4 lokalfolk, der fungerer som kontaktpersom mellem medlemmer og bestyrelsen.

Læs hele referatet

 

09-02-2015

BAC Corrosion Control A/S støtter den sejlende kulturarv

BAC Corrosion Control A/S har besluttet at støtte Danmarks sejlende kulturarv ved at give et bidrag til Træskibs Sammenslutningen – til foreningens store glæde. Det drejer sig om et beløb på 35.000 kroner, som TS får som en årligt tilbagevendende gave.

Træskibs Sammenslutningen vil formidle gaven videre til skibsejerne i form af udstyr, som vil blive uddelt til de skibe, som deltager i det årlige pinsestævne.

Læs pressemeddelelse

 

06-02-2015

TS skal vælge ny formand til generalforsamlingen

Lauge Damstrup Brøndrum har meddelt bestyrelsen, at han på grund af sygdom bliver nødt til at trække sig som formand for TS. TS er ikke tjent med en formand som ikke kan fokusere på målet, og jeg er ikke tjent med den dårlige samvittighed, som følger med, når der ikke er kræfter til at passe sine job, fortæller Lauge om sin beslutning. Bestyrelsen har modtaget Lauges beslutning med respekt, men også med beklagelse. Lauge har haft modet til at sætte nye mål for foreningens arbejde, en kursændring som bestyrelsen håber en ny formand vil stå i spidsen for at gennemføre.

 

29-01-2015

Medlemsmøde i København - Marts 2015

Glæd dig til medlemsmødet i København lørdag den 7. og søndag den 8. marts 2015 .

Det foregår dels på GEORG STAGE dels i Nyhavns Museums- og Veteranskibshavn.

Medlemsmødet byder bl.a. på informationer og debat om omdannelse af privatejede fartøjer til foreningsskibe, rekruttering af unge sejlere, sejladsplanlægning og Vesterhavscruise, og en rundtur til spændende aktiviteter omkring skibe og håndværk.

Tilmelding og betaling senest den 1. marts 2015.

Læs det fulde program og se om tilmelding, deltagerpris og betaling her

Vi glæder os til at se dig.

 

20-01-2015

”Et linolie-system til træbåde” DFÆL inviterer til foredrag i Hobro.

Dansk Forening for Ældre Lystfartøjer inviterer til foredrag i Hobro.

Vil du vide mere om linoliens mange fordele? Så er der god grund til at lægge vejen forbi Hobro tirsdag d. 10. marts kl. 19.00.

 

Her åbner Lystfartøjsmuseet dørene for os, og lægger lokaler til en interessant aften i linoliens tegn. Simon Hansen vil på baggrund af sin mangeårige erfaring med linolie, gennemgå de mange fordele og forskellige typer af de effektive dråber, og deres anvendelse.

Der er lagt op til en hyggelige og uformel aften, hvor der også vil være tid til at spørge Simon til råds om forskellige behandlingsmetoder til træbåde.

Det vil også være muligt at købe Simons bog ”Et linolie-system til træbåde”, udgivet på DFÆL forlag. Bogen kan desuden købes via DFÆL hjemmeside under forlag- både i hardcopy eller som e-bog.

 

Tilmelding er ikke nødvendig, og arrangementet er gratis for alle interesserede.

Sted: Lystfartøjsmuseet, Søndre Kajgade 17, 9500 Hobro.

 

02-01-2015

Rigtig godt nytår til medlemmer, samarbejdspartnere og andre skibsgodtfolk

Velkommen til 2015 i TS. Året vil både byde på gamle og nye traditioner - hold øje med medlemsmøde på Georg Stage i København, pinsetræf i Lemvig, Skibsdage på Fejø og som noget nyt fra 15 også Skibsdage på Vestkysten.

Tak for året der gik - tak til alle jer, der holder vores sejlende kulturarv flydende. Rigtig godt nytår.

 

16-12-2014

Skibsbevaringsfonden søger skibshistorisk konsulent/rådgiver

Skibsbevaringsfonden søger med tiltrædelse snarest muligt en skibshistorisk konsulent/rådgiver.

Fondens daglige drift varetages af et sekretariat med en daglig leder og en konsulent/rådgiver.

Sekretariatet samler om kort tid alle aktiviteter på ét sted i nye kontorer i Horsens centrum.

Sekretariatet varetager kontakten med fartøjsejere, værfter og bådebyggerier, yder rådgivning i restaureringsspørgsmål, udfører dokumentationsopgaver, udarbejder tegninger og projektmateriale ved restaureringer, fører tilsyn med igangværende restaureringer mv. Derudover formidler konsulenterne Fondens erfaringer i skrift og tale.

En del rejsevirksomhed må påregnes. Kørekort og egen bil er derfor påkrævet.

Ansøgningsfristen er den 27. december 2014.

Du kan læse mere om kravene til stillingen på Skibsbevaringsfondens hjemmeside.

 

16-12-2014

Årbog 2014 er på gaden

For nogle dage siden landede TS Årbog 2014 på din adresse.

I Årbogen kan du læse om betydningen af at sikre de maritime håndværk for at kunne bevare resterne af den sejlende kulturarv. Det sætter bladet fokus på i 2015.

Du kan også læse om SOK, SAR, JRCC, MAYDAY og andre forhold omkring Søredningstjenesten i Danmark.

Læs om det spændende samarbejde mellen Søassurancen Danmark og TS om en forsikringsordning for TS-fartøjer, som også giver bonus til støtte for oprettelsen af et lønnet TS-sekretariat.

I årbogen finder du også en oversigt over frihavne for TS-skibe, en medlemsfortegnelse og en fartøjsoversigt. Brug et minuts tid på finde oplysningerne om dig og dit eventuelle fartøj. Kontroller lige, om oplysningerne er korrekte, - også dem, der er på hjemmesidens fartøjsliste. Opdaterede oplysninger mailer du til kassereren, - også hvis der mangler et billede af dit smukke skib på fartøjslisten.

 

02-12-2014

Webhotel er på plads

Så er hjemmesiden flyttet til nyt webhotel og alt fungerer som tidligere.

Oplever du uhensigtsmæssigheder, fejl og manger eller har du forslag/kommentarer til indholdet på hjemmesiden, så sender du bare en mail til webmaster Egon Hansen.

 

01-12-2014

Status på opdatering af webhotel

Den 1. december 2014 kl. 09.45.

E-mailadresserne kasserer_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.ts-skib.dk, webmaster_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.ts-skib.dk og sek_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.ts-skib.dk virker fortsat ikke. Det har de ikke gjort siden torsdag eftermiddag. E-mails hertil når ikke frem, hvilket du i givet fald får en returmail om.

Send - eller genfremsend - evt. din e-mail  til kassereren på egonhansen_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.mail.dk.

Links til bestyrelsens mødereferater er genetableret.

 

28-11-2014

Webhotel under opdatering

Fra torsdag middag (27/11-14) til sidst fredag aften (28/11-14) vil e-mailen kasserer_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.ts-skib.dk ikke virke.

Brug i stedet e-mailen egonhansen_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.mail.dk

Desuden virker de fleste links til bestyrelsesreferater ikke. Det kommer de til.

 

12-11-2014

Hajkuttere sejler venskaber hjem på tværs af Østersøen

12-11-2014

Bestyrelsesreferater fra 24. og 25 oktober, samt 1. november

Bestyrelsen har besluttet at fortsætte arbejdet med at opbygge sekretariatet efter første periodes udløb med udgangen af 2014. Det er lykkes at skaffe en årlig merindtægt på omkring 300.000 kr. fra 2015 og flere projekter er under vejs. Det er en enig bestyrelse, der ønsker at udvide Meretes projektansættelse for yderligere 1 år.

Lokalstrukturen har længe været under lup i bestyrelsen og det blev besluttet, at ændre strukturen i 2015. Merete udarbejder de nye ideer i et oplæg til kolofonmødet i januar.

Læs de nye, såvel som gamle, referater

 

11-11-2014

Friluftsliv på havet kortlægges

Vil du være med til at kortlægge havaktiviteter?

Københavns Universitet gennemfører i øjeblikket en brugerbaseret undersøgelse af havfriluftsliv, hvor alle kan hjælpe med at kortlægge deres rekreative brug af havet. Kortlægningen skal bidrage til, at friluftslivets interesseområder kan indgå i den kommende planlægning på havet, som er på vej i hele EU.

Du kan også være med ved at registrere dine eller din forenings aktiviteter på  www.havfriluftsliv.dk. Klik på kortet og følg instruktionerne, vælg aktivitet, markér, hvor du laver den, og udfyld info om stedet. Marker så mange aktivitetssteder, som du synes. Du kan skifte til en anden aktivitet og markere, hvor du udøver den.

Projektet ønsker at nå bredt ud til så mange brugergrupper som muligt. Hjælp gerne med at sprede linket www.havfriluftsliv.dk, så flest muligt kan deltage i kortlægningen af havfriluftslivet.

 

10-11-2014

Kom til Sømandslørdag i Ribe Træskibslaug

På lørdag den 15. november fra kl 10 bliver der arbejdet med tovværk under kyndig vejledning fra Jens Rimer fra Fanø og Gunnar Jakobsen fra Fiskeri- og Søfartsmusset. Alle er velkommen og tag gerne egne rebender med, der trænger til behandling. Læs mere på Ribe Træskibslaugs hjemmeside

 

30-10-2014

Fejø-bådebygger død

Bådebygger Ejnar Mortensen, Fejø, er død, 83 år.

Han var ud af den ene af øens to berømte bådebyggerslægter, Mortensen og Nielsen.

Ejnar Mortensen bliver begravet fra Fejø kirke mandag 3. november kl. 12.30. Læs nekrolog

 

29-10-2014

TS har indgået ny forsikringsaftale

TS bestyrelsen underskrev fredag den 24. oktober 2014 samarbejdsaftale med Søassurancen Danmark om forsikring af TS skibe. Aftalen indeholder en matchordning, samt oprettelse af et fælles ankenævn - og en TS-bonus til foreningens arbejde. Bestyrelsen har valgt at udpege 2 repræsentanter fra Fartøjsoptagelsesudvalget til at sidde i ankenævnet, for nuværende er det Karsten Heide og Ole Brauner (vikar for Lauge Damstrup).

Samarbejdsaftalen ser TS bestyrelsen som mere end en god forsikring for TS fartøjerne. Vi ønsker med samarbejdet også at udvikle god formidling og gennemskuelighed for skibsejerne, så overraskelser minimeres - og så vi alle kan blive klogere og dermed bedre rustet til at undgå skader og fortsat holde vores kulturarv flydende. TS bestyrelsen ser frem til et godt samarbejde, til gavn for skibene.

Læs samarbejdsaftalen under menupunktet forsikring.

 

07-10-2014

SKIBETS historiske togt fik en brat ende

Som du måske har set i TV-nyheder, i dagspressen og på Facebook, så sank SKIBET sidste nat i Spodsbjerg Havn under en bjergningsaktion.

Heldigvis er den hårdt prøvede og trætte besætning nu sikkert og uskadte hjemme for en kort stund.

I morgen hæves SKIBET, hvorefter der vil blive taget stilling til dets fremtid.

Der tages også stilling til, om de 900 liter vin, der var undervejs til en større kulturevent i København på fredag, kan fortsætte deres færd på anden vis.

Mange forskellige synspunkter om hændelsforløbet er udtrykt i dagens løb.

Vi vil opfordre dig til at følge skipper Peer Bonnemanns beskrivelser af forløbet på hans FaceBook-side: https://www.facebook.com/peer.bonnemann

Vi sender Peer, hans besætning og SKIBET mange gode tanker for fremtiden.

 

 

03-10-2014

1 million uddeles til aktive ældre

Så er det nu der er penge at hente, hvis gennemsnitsalderen i din foreningen er oppe i den grå skala. Velux Fonden og Friluftsrådet har indgået et partnerskab om at uddele op til 70.000 kr i støtte til hvert projekt. Og der er 1 million i puljen, så det er med at komme i gang med en ansøgning.

"Formålet er at støtte og anerkende aktiviteter, hvor særligt aktive ældre yder en indsats for sig selv og andre, gover gode oplevelser i natiren og som samtidig passer på og viser hensyn til naturen", anføres det i pressemeddelelsen. Mere info eller på www.aktivafnatur.dk

 

02-10-2014

Kulturstyrelsen har godkendt ansøgning fra TS om driftstilskud

Kulturministeriets pulje til landsdækkende almennyttige organisationer har bevilet et driftsstilskud på 61.959,36 kr. til Træskibs Sammenslutningen. Pengene udregnes på baggrund af foreningens driftsmidler, afholdt i løbet af indeværende år.

Udlodningsmidlerne udgør i alt 1,8 milliarder kr., der uddeles af flere forskellige styrelser og organisationer. Det er kun muligt at søge et sted, og Træskibs Sammenslutningens arbejde blev bedst placeret under Kulturstyrelsen.

Ansøgningen blev sendt afsted 1. juli og det er første gang foreningen søger midler fra puljen.

Stor tak til Kulturstyrelsen for tildeleingen.

 

25-09-2014

Ny dansk søkrigsroman

Asger Nørlund Christensens spændende søkrigsroman tager os om bord på linjeskibet Christian VIII under Den 1. Slesvigske krig (1848-51), hvor en fanatisk modstander sprænger det gode skib i luften.

Få mange gode timer med denne e-bog, der tilmed rummer en interessant efterskrift om datiden og en nyttig ordforklaring.

Mere end 900 sider til en yderst fordelagtig introduktionspris. Bestil inden d. 20. oktober 2014 og få 10 % i rabat. Normalpris: 82,- kr. Bestil nu på: elsboell-christensen_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.bredband.net

Se hele annoncen her.

 

19-09-2014

Medlemsmøde i Svendborg - oktober 2014

I dagene lørdag den 25. og søndag den 26. oktober 2014 er der medlemsmøde i Svendborg.

Medlemsmødet byder på rundvisning på Ring-Andersens Skibsværft, orientering om restaureringen af skonnerten Anne Margrethe (ex. Fri), oplæg og debat om lokalområderne i TS.

Søndag formiddag vil du kunne se filmen "Et år med Aron - et liv med skipperen" i Pakhuset (Maritimt Center Danmark).

Læs programmet og tilmeld dig her.

 

18-09-2014

SKIBET af Århus på historisk togt med lasten fuld af Moselvin

Om en uge - lørdag den 27. september - begiver SKIBET af Århus sig ud på et historisk togt. SKIBET, skipper Peer Bonnemann og en 5-7 mands stor besætning er blevet hyret til at laste prima moselvin om bord i Kiel og fragte det ad de gamle vandveje til Danmark, med ankomst i Nyhavn til Københavns Kulturnat den 10. oktober.

Togtet skal ikke alene forsyne danskerne med det gode Moselvin, men også gøre opmærksom på Danmarks sejlende kulturarv og at det stadig er muligt at fragte varer til landet uden at belaste CO2 regnskabet. Hele sejladsen foregår nemlig for sejl! Læs pressemeddelelsen - og kom og vær med til at modtage SKIBET og besætning på kajen ved THE STANDARD i Havnegade København K, den 10. oktober klokken 17

TS skibe opfordres til at sejle med på sidste etape, der - alt afhængig af vejret - går fra Dragør fredag formiddag. Kontakt SKIBET via deres FB side

 

14-08-2014

TS formand sygemeldt

Efter en længere sygdomsperiode, hvor TS formand Lauge Damstrup har forsøgt at fortsætte sine opgaver som formand, må han nu desværre tage konsekvensen og sygemelde sig helt, i første omgang et halvt år frem. Bestyrelsen har modtaget beskeden med forståelse og har foreløbig valgt at lade næstformand Merete Ettrup varetage Lauges opgaver. En gammel kending i Fartøjsoptagelsesudvalget, Ole Brauner vikarierer for Lauge indtil han er tilbage igen.

 

04-07-2014

Nyt fra TS-fartøjslisten

HAVHINGSTEN af Glendalough stævner på søndag den 6. juli 2014 ud på årets sommertogt i Østersøområdet.

TS ønsker skib og besætning et godt togt og glæder sig over, at HAVHINGSTEN fra i dag er optaget på TS-fartøjslisten.

HAVHINGSTEN – og  de p.t. 421 andre fartøjer på TS-fartøjslisten - er værdige fortællere af Danmarks historie som fiskeri- og søfartsnation, - fra vikingetiden til nutiden. En variation af større og mindre fartøjer som levende beviser for stolte skibsbygningstraditioner, for det gode sømandskab, for den stadig sejlende kulturarv.

Bevar dem!

Se fartøjslisten her.

 

03-07-2014

Skibsbevaringsfonden omorganiserer. Direktør og konsulent Jes Kroman er fratrådt

TS har modtaget meddelelse om, at Skibsbevaringsfondens direktør og konsulent Jes Kroman er fratrådt pr. 30. juni 2014. I meddelelsen fremgår det, at fratrædelsen skyldes omorganisering. Skibsbevaringsfonden oplyser, at Tom Rasmussen i den kommende tid varetager ledelsesfunktionen, indtil  en ny lederstilling kan blive defineret, opslået og besat.

TS er ikke bekendt med, hvilke planer for omorganiseringer, der er på tegnebrættet.

 

03-07-2014

Er vikingesejlads noget for dig? Havhingsten søger besætningsmedlemmer

Vikingeskibsmuseets rekonstruktion af Skuldelev 2, Havhingsten af Glendalough, har planer om store sejladser i de kommende år. De har brug for at supplere besætningen med både erfarne og uerfarne sejlere, så nu har du chancen for at komme med på holdet. Læs mere om, hvordan du kommer med: På dansk, på engelsk

 

20-05-2014

Slå et slag for Træningssejladsen i uge 26

TS har et rigtig godt tilbud til gaster og nye sejlere. I en uge kan du komme med om bord på enten BONA GRATIA, EMANUEL eller AMRIT og lære mere om blandt andet navigation, sejlplanlægning, bugsering og ankring. Der bliver også redningsøvelser, og marinehjemmeværnet står for en SARøvelse. De praktiske udfoldelser krydres med socialt samvær og fortællinger om oceansejlads af skipperen på MARTHA, der også sejler med på træningsseljadsen med egen besætning.

Du møder tre kompetente skippere, der med tålmodighed og masser af erfaring gør dig til en mere kompetent sejler på kun en uge.

Vil du med, eller kender du nogen, der er interesseret, så slå et slag for Træningssejladsen i uge 26. Tilmelding og yderligere informationer

 

14-05-2014

Gode steder for jollesejlere

Ulf Brammer har blik for en anden måde at opdage vores natur på. Han ved noget om den traditionelle smakkejolle - der sejler ved vindens hjælp - det ideelle redskab til at feriere med. En måde at rejse på, som menneskene har gjort i flere tusinde år. Det kan stadig lade sig gøre.

Nu kan du finde 17 velskrevne beskrivelser af de gode steder for jollesejlere, der findes øst for Storebælt og på dele af den svenske Øresundskyst.

Lad dig inspirere til sommerens togter her.

 

13-05-2014

Husk tilmelding til Pinsestævne 2014 i Flensburg

Husk tilmelding til Pinsestævne 2014 i Flensburg senest den 15. maj 2014.

Nogle af jer har også planer om at deltage i RUMregatta. På tilmedingen hertil har indsneget sig en mulighed for at sætte et X ved Pinsestævne, og tilsyneladende har fartøjsejere også modtaget program over de mange aktiviteter i Flensborg før og efter Pinsestævnet sammen med en papirformular, som kunne bruges til tilmelding til pinsestævnet.

Det er særdeles uhensigtsmæssigt!

Af hensyn til koordineringen opfordrer vi til, at alle tilmeldinger til TS Pinsestævne 2014 sker på formularen på TS-hjemmesiden her.

 

01-05-2014

TS til generalforsamling i Friluftsrådet

Kasserer Egon Hansen og næstformand Merete Ettrup deltog i går den 30. april i Friluftsrådets årlige generaforsamling. Det var anden gang TS var repræsenteret ved generalforsamlingen og Merete benyttede deltagelsen til at slå et slag for friluftslivet på vandet og de udfordringer, der er for vandets brugere. Indlægget blev fulgt op med en opfordring til, at Friluftsrådet sætter langt mere fokus på naturoplevelserne på vandet og adgangsforhold til søs. Læs TS indlæg til debatten om Friluftsrådets beretning.

Friluftsrådet er en selvstændig, ikke-statslig paraplyorganisation, der samler over 90 foreninger og yder støtte til friluftsaktiviteter. Se mere på www.friluftsraadet.dk her kan du også finde bestyrelsens beretning, som TS indlægget var knyttet til.

Oplægget blev vel modtaget af Friluftsrådets bestyrelse og førte også til, at Merete blev foreslået og valgt som suppleant til Friluftsrådets bestyrelse.

 

04-03-2014

Nyt fra TS-fartøjslisten

Med sine 491,8 BRT, en total længde på 166 fod og et sejlareal på 860 m2 er den nyoptagede 3-mastede fuldrigger GEORG STAGE det største fartøj, der nogensinde har prydet TS-fartøjslisten.

I den anden ende af skalaen finder vi Kirsten Heinrichsons lynæsjolle RITA, der med sine 12 fod p.t. er det mindste fartøj på fartøjslisten.

Begge fartøjer – og alle de godt 400 andre på TS-fartøjslisten - er værdige fortællere af Danmarks historie som fiskeri- og søfartsnation. En variation af større og mindre fartøjer er levende beviser for stolte skibsbygningstraditioner, for det gode sømandskab, for den stadig sejlende kulturarv.

Bevar dem!

Se fartøjslisten her.

 

04-03-2014

Ny TS-lokalmand for "Østjylland".

Efter indstilling har TS-bestyrelsen på mødet den 1. marts 2014 udpeget Peer Bonnemann til ny lokalmand for ”Østjylland”. Bestyrelsen glæder sig over, at der, efter flere år uden lokalmand for området, er udpeget en lokalmand, der har sit daglige netværk hos TSA – Aarhus og ser frem til samarbejdet.

 Oversigt over TS-lokalfolkene finder du her.

 

19-02-2014

Husk ansøgningsfrist til Skibsbevaringsfonden er 1. marts

Skal dit skib med i årets uddeling fra Skibsbevaringsfonden, nærmer ansøgningsfristen sig.

Læs vejledning for ansøgere

Ansøgningsskema

Hvis dit skib ikke allerede er udnævnt til bevaringsværdigt fartøj, er det samme ansøgningsskema du bruger.

TS opfordrer skibe, der opfylder kriterierne for at blive erklæret bevaringsværdig, om at ansøge om en bevaringsværdighedserklæring - også selv om man ikke søger midler direkte fra fonden. Det giver et mere realistisk billede af vores sejlende kulturarv og ejerne, der står bag vedligeholdelsen af flåden.

 

18-02-2014

Invitation til TS skibe fra Forbundet Kysten og Norsk Forening for Fartøysværn

Den danske historiske flåde inviteres med til fejring af 200 året for Norges selvstændighed. Forbundet Kysten, Norsk Forening for Fartøysvern og Netværket for Nordisk Kystkultur arrangerer kæmpe stævne i Oslo 17. - 20. juli 2014. Det forventes, at en konvoj på op mod 500 skibe vil anløbe stævnet i samlet flok. Flot hvis Danmark også bliver repræsenteret ved fejringen af jubilæet! Læs Invitationen og se mere under Sejladser 2014.

 

11-02-2014

Referat fra bestyrelsesmøde i Fredericia den 17. januar

Bestyrelsen besluttede enstemmigt at ansætte Merete Ettrup som konsulent i 3 måneder. Målet er at intensivere indsatsen for at finde penge til at finansiere et professionelt sekretariat og forberede en eventuel tilpasning af vedtægter. Forberedelserne til Generalforsamlingen og Pinsestævnet i Flensborg blev også gennemgået og endelig blev TS Bladets temaer og indhold for 2014 snakket igennem sammen med redaktionsudvalget. Læs bestyrelsesreferater

 

04-02-2014

Husk tilmelding til medlemsmødet i Nakskov

Medlemsmøde i Nakskov den 1. og 2. marts 2014.

Husk tilmelding og forudbetaling inden den 15. februar 2014.

Se program m.v. her.

 

14-01-2014

Årbog 2013 er nu i din postkasse

Årbog 2013 er nu havnet i de fleste medlemmers postkasse. Du finder den også i bladarkivet på ts-skib.dk.

I Årbogen er der sat fokus på de unge i TS. Du kan bl.a. læse om at sætte kursen mod Utopia, om hvordan en ung kvinde griber høvlen og satser sin fremtid på træskibe, og om hvordan en ung mand vil hale en gammel blokfabrik sikkert i land.

Programmet for marts måneds medlemsmøde finder du både i Årbogen og på ts-skib.dk under Aktiviteter - Medlemsmøder, hvor du også kan tilmelde dig.

TS-love er medtaget på side 20 i Årbogen. Ved en beklagelig redaktionel fejl er det forældede love. Lovene blev senest revideret på generalforsamlingen i Nyhavn i 2011. Det var en ændring af § 8 om udpegning af lokalfolk. I web-udgaven af Årbog 2013 finder du de gældende love, ligesom de altid findes på ts-skib.dk her.

Medlemsliste og Fartøjsoversigt finder du også i Årbogen. Her kan du finde dig selv og alle de andre TS´ere, - og her kan du sikre dig, at de oplysnnger, vi har noteret om dig og/eller dit fartøj også er rigtige. På fartøjslisten på TS-skib kan du også se, om du har fremhævet netop dit fartøj med et billede. Har du ændringer, så send en mail til kassereren.

 

10-01-2014

Et liv med træbåd – Kommende træsejlere kan begynde her (DFÆL)

Dansk Forening For Ældre Lystfartøjer, DFÆL, har udgivet værket, ”Et liv med træbåd – Kommende træsejlere kan begynde her”.

Bogen gennemgår alle aspekter fra bådtyper, køb, gennemgang af båden, fagudtryk og vedligeholdelse. Et uundværligt værktøj for nye og kommende træbådsejere.

Indholdet vil på mange måder også kunne have interesse for både nuværende og kommende ejere af ældre brugsfartøjer.

Bogen vil løbende blive ajourført, - og den kan gratis downloades.

Se mere her.

 

03-01-2014

Årbog 2013 er forsinket.

Redaktionen beklager, at Årbogen for 2013 er forsinket.

Årbogen forventes postomdelt i slutningen af uge 3.

 

19-12-2013

Hjemmesiden i normal drift igen

Siden den 9. december 2013 har der været underliggende problemer på hjemmesiden, som især har berørt de medlemmer, der har udfyldt indmeldelsesblanketten, en standerbestilling, eller som har forsøgt at sende mails til sekretær, kasserer eller webmaster.

Skulle du have været berørt heraf; dvs. hvis vi ikke har reageret som forventet, så kontakt kassereren for nærmere aftale.

Du kan også genfremsende en eventuel mail til de nu opdaterede mailadresser. Se disse under de enkelte personer/funktioner.

Problemerne er opstået dels i forbindelse med en opdatering af hjemmesideprogrammet, dels ved en efterfølgende flytning til en ny server.

Vi beklager den ekstra ulejlghed, det måtte have været for dig.

Glædelig Jul og Godt Nytår.

 

 

12-12-2013

Nye lokalfolk "Djursland" og "Ribe og Vadehavet"

Efter indstilling fra medlemmerne har TS-bestyrelsen godkendt udpegelse af 2 nye lokalfolk:

Djursland: Geert Bilander, der afløser Torben Kirkegaard

Ribe og Vadehavet: Preben Glud i stedet for Jørn "Jønne" Hansen, som vi mistede i eftersommeren.

TS-bestyrelsen ser frem til det fremtidige samarbejde med Geert og Preben, og siger tak til Torben for indsatsen i årene som lokalmand.

 

18-10-2013

Nye blokke til skuden?

En større udskiftning af taljeblokke om bord kan være en alvorlig udskrivning, men er man lidt fiks på fingrene, er der penge at spare.

Sådan indleder Mads Knudsen, AMRIT, sin vedledning i "Nye blokke til skuden?".

Du kan finde vejledningen under "Vedligehold"

 

16-10-2013

Referat fra bestyrelsesmøde 6. oktober i Nyhavn

Første bestyrelsesmøde efter en hektisk sejlsæson bød på 18 punkter. Største debat omhandlede rammerne for udpegning af tillidsrepræsentanter til TS repræsentation i andre organisationer. Annette Dres Ericsen og Sara Deleuran blev udpeget til ansvarlige for ungdomsarbejdet, og kunne alle berette om gode resultatet for besøg på skoleskibene. Det har blandt andet betydet flere ungdomsmedlemsskaber og så har flere unge fået pladser om bord på de deltagende skibe ved både Limfjorden Rundt og Nyhavns Kaffekop. Læs referat

 

 

14-10-2013

Kalvehave Havn - ny TS-frihavn

Det er med stor glæde, at TS kan føje Kalvehave Havn til TS Frihavnslisten. Vi er sikre på, at det vil være til glæde for havnen at få besøg af Danmarks sejlende kulturarv fra hele landet. Vi håber aftalen bliver til stor glæde for både TS skibe og havnen i mange år fremover.

Kender du en havn, der skal være med på frihavnslisten, så kontakt TS-formand Lauge Damstrup eller TS-sekretær Lis Jensen.

 

02-09-2013

Ny MarinaGuide - Sejl og Se - er i luften

MarinaGuide.dk - Sejl og Se ved Karin Meulengrath er gået i luften i sommeren 2013.

Det er mere end en havnelods.

Sejlerguiden giver sejlere og tursejlere det bedst tænkelige overblik, når den næste havn skal besøges.

Under sloganet 'Sejl & Se' præsenteres de danske havne og de oplevelser, der venter sejlerne, når der er fortøjet.

Se link under "Frihavne".

Sommerens pressemeddelelse kan du læse her.

 

02-09-2013

Mulighed for GRATIS overnatning til medlemsmødet i oktober 2013

For at minimere deltagernes udgifter i forbindelse med medlemsmødet/kurset i fundraising i oktober måned 2013 mest muligt er der etableret mulighed for gratis overnatning i hængekøje på Fregatten Jyllands banjedæk, eller på eget liggeunderlag; - på liggeunderlag evt. også i de ansattes kantine (Kystens Perle).

Du medbringer bare selv køjetøj og evt. liggeunderlag.

Anden overnatningsform er fortsat for egen regning.

Husk, at kurset henvender sig til alle, der ønsker at øge indsatsen for at skaffe midler til vedligeholdelse m.v. af "eget" skib.

 Læs mere om medlemsmødet/kurset i fundraising her.

 

30-08-2013

Jønnes bisættelse

Vi har mistet en sømand af hjertet.

Søndag den 25. august 2013 sov Jørn "Jønne" Hansen, Ribe, stille ind.

Vi mindes med glæde og tak de mange års indsats i det maritime miljø omkring de gamle sejlskibe, både på forskellige sejlskibe, i Træskibs Sammenslutningens bestyrelse og senest som TS-lokalmand i Ribe og Vadehavsområdet.

Vi vil savne din indsigt, din humor, og dit engagement og ønsker dig god vind på din videre sejlads.

Bisættelsen finder sted fra Sct. Catharinæ Kirke i Ribe onsdag den 4. september 2013 kl. 14:00.

Efter bisættelsen afholdes en mindehøjtidelighed på Brorsonsminde.

 

23-08-2013

Træf Fjordens Træbåde 2013 i Rørvig

Solen går ned over Rørvig, de sidste træbåde er på vej hjemover ….

Sådan skriver Peer Kløve:

Week-end’en 16. – 18. aug blev tilbragt blandt træskibsvenner med megen snak og udveksling af gode træskibserfaringer.

Go veltillavet mad og en fin stemning, som altid på Træf Fjordens Træskibe.

Reberbanen blev opstillet på Kongemolen og megen tovværk blev solgt. Dieselmotorerne sendte deres velkendte lyd ud over havnen, til stor glæde for de mange besøgende. Fiskeri som i gamle dage og et foredrag om en fiskerdrengens oplevelser for mere end 50 år siden. Kasteline dyst mellem besætningerne og andre aktiviteter blev afviklet.

Tak for et godt fremmøde ……

Næste års træf arbejdes der på vil blive afholdt i Gilleleje.

 

21-08-2013

Ny formand for Skibsbevaringsfonden

På Skibsbevaringsfondens konstituerende møde i går blev Sven Irgens-Møller valgt som ny formand.

Sven er forstander på Produktionshøjskolen Marienlyst i Skive.

Som næstformand genvalgte bestyrelsen Nanna Folke-Olsen, der er museumsinspektør på Limfjordsmuseet i Løgstør.

 

Anerkendelse for skibsbevaring under Fyn Rundt 2013

Som en anerkendelse af det store og betydningsfulde arbejde for skibsbevaringen, der ligger bag restaureringen og præsentationen af skibene, tildelte Træskibs Sammenslutningen under afslutningsmiddagen på Fyn Rundt 2013 i Svendborg 3 første gangs deltagere i Fyn Rundt et års kontingentfritagelse (2014).

De 3 skibe er:

ANNA af Bøgeskov/Morten Milthers. Den tidligere ostebåd har været optaget på TS-fartøjslisten siden restaureringsarbejdet for ca. 16 år siden blev påbegyndt.

KAROLINE SVANE af Rudkøbing/Poul Danielsen og Erik Attrup. KAROLINE SVANE blev optaget på TS-fartøjslisten i slutningen af 2012.

S/S BJØRN af Helsingør/Dansk Veteransejlskibsklub S/S Bjørn. S/S BJØRN blev optaget på TS-fartøjslisten i juli 2013.

Ved samme lejlighed udnævnte Skibsbevaringsfonden LILLA DAN og S/S BJØRN til "Historisk Monument". Denne særlige status tildeles fartøjer, der har en helt særlig autencitet.

 

02-08-2013

Skibe til salg

FRIGG af Ebeltoft skal sælges hurtigst muigt af helbredsmæssige årsager. Se annoncen under "Skibe til salg".

 

19-07-2013

Skibsdagene på Fejø 2013

Oplevelserne under Skibsdagene på Fejø efterlader indtrykket af begejstring og glæde ved undervisning, erfaringsudveksling, sejlads, godt samvær og meget mere.

Se nogle af indtrykkene og pressedækningen her.

 

19-07-2013

Uddannelses - og Træningssejladsen i uge 26 - 2013 .....

....på AMRIT, BONA GRATIA, EMANUEL og MARTHA bragte os til Kerteminde, Bogense, Fredericia, Assens og Svendborg.

Se nogle indtryk fra sejladsen her.

 

17-07-2013

Ny leverandør af TS-busseronnen

Ny leverandør af den vinrøde TS-busseronne er:

Havfruens Værksteder, v/Jutta Carstensen, KIVIOQ.

Se nærmere her.

 

03-07-2013

Kunsten i at skaffe penge til træskibene

Det handler TS-Medlemsmødet lørdag den 26. oktober 2013 - søndag den 27. oktober 2013 om.

Det er et kursus i Fundraising.

Milliarder af fondskroner venter på gode skibs-ideer. Ekspert i at skaffe fonds-millioner vil hjælpe TS-medlemmerne med at udvikle og beskrive projekter på efterårets medlemsmøde.

Underviser er Leif Bloch Rasmussen, der bl.a. underviser i fondssøgning på Copenhagen Business School, CBS. Forhenværende sekretariatsleder Ib Hansen, Finansforbundet, vil facilitere gruppearbejdet under kurset.

Det omfattende program indeholder både undervisning i at skaffe midler, projektformulering, ideudveksling og meget mere.

Se program, pris og tilmelding her.

OBS. Max. 80 deltagere efter princippet "først til mølle"!

19-06-2013

Referat og formandens beretning fra Generalforsamlingen i Holbæk

Generalforsamlingen bakkede op om formandens beretning, kasserens regnskab, og bestyrelsens arbejde med at etablere et professionelt sekretariat. Læs referat og formandens beretning under bestyrelsesreferater

 

19-06-2013

ELSE MARIE til salg nu!

ELSE MARIE skal på grund af private omstændigheder sælges nu!.

Salgsprisen er sat ned fra kr. 400.000 til kr. 165.000.

Se salgsannoncen under "Skibe til salg".

 

29-05-2013

Kuttertræf i Skagen aflyst

På grund af manglende tilmeldinger, har vi modtaget følgende fra Skagen:

"Tak for det store engagement i forbindelse med festliggørelsen af vores 600 års købstadsjubilæum. Vi må desværre meddele, at bestyrelsen for Skagen Købstadsjubilæum 2013 har aflyst Kuttertræffet i Skagen den 5. – 8. september 2013. På trods af flere henvendelser og gentagne deadlines er der kun tilmeldt 10 skibe, og det er alt for få skibe i betragtning af havnebassinernes omfang. Så derfor bliver konsekvensen desværre at vi må aflyse arrangementet, som vi ellers havde glædet os meget til her i Skagen."

TS ærgrer sig sammen med Skagen - det havde været fantastisk at se Skagen Havn fyldt op med gamle kuttere.

 

12-06-2013

Kuttertræf i Ebeltoft

Den 6. juli 2013 er der Kuttertræf og Havnefest i Ebeltoft.

Ålekvasen RIGMOR inviterer kuttere.

Kom og vær med til hyggeligt samvær, se kuttere og motorsamlinger, fiskerygning, cirkus og meget mere.

Se program og om tilmelding her.

 

12-06-2013

Indvielsen af M/S Museet for Søfart er udsat

På grund af vandskade er indvielsen af M/S Museet for Søfart udsat til efteråret 2013.

Se omtalen i Helsingør Dagblad her.

 

27-05-2013

MATRUSKA til salg

Matruska er en dansk bygget jagt 33 fod, bygget i 1974 hos Hebøl Årøsund både byggeri.

Klinkbygget, lærk på eg, gaffelrigget. Skibet er i god stand med ny motor, vetus marine 42 hk-nye sejl og tovværk.

Båden har ligget i vandet i vinter og er ikke klargjort.

Se hele salgsannoncen under Skibe til salg

 

27-05-2013

Uddannelses- og træningssejlads uge 26 - 2013

Det sker i dagene fra lørdag den 22. juni til fredag den 28. juni 2013.

Gå ikke glip af en unik mulighed for at avancere fra gæst til gast, eller for at bliv udfordret på din indsigt og erfaring som medsejler.

Et TS medlemsarrangement for at øge standarden af sømandskab og sikkerhed ved fartøjernes brug.

De fire verdenshjørner ligger langt væk, - så langt væk, så man knapt kan se dem med en kikkert. Vil man se dem ved selvsyn, må man vælge ét af gangen og sejle derud.

programsiderne kan du se de flotte fartøjer, som du kan sejle mod de 4 verdenshjørner med i uge 26 . Se mere her.

Der er stadig ledige pladser. Tilmeldingsfristen er udsat til den 10. juni 2013.

 

27-05-2013

TEJSTEN af Lynæs til salg

Lynæs dæksbåd bygget af Tom Jeppesen og søsat i Lynæs i 1977 hvor den stadig er hjemmehørende.

Rundgattet og klinkbygget lærk på eg med teakdæk. Længde 27 fod, bredde 9,6 fod og dybgang 4,2 fod.

Gaffelrigget storsejl, fok, klyver med løs klyverbom og topsejl. Nyere mast i oregonpine.

Sabb Diesel 18 HK motor hovedrenoveret i 2007.

Se salgsannoncen under Skibe til salg.

 

04-05-2013

M/S Museet for Søfart får ny direktør.

Den 1. juni 2013 tiltræder den 42-årige Camilla Mordhorst som direktør for M/S Museet for Søfart.

Det skriver M/S Museet for Søfart i sin pressemeddelelse, som du kan læse her.

I den forbindelse udtaler Camilla Mordhorst bl.a.:

"Danmark er en søfartsnation. Se blot på, hvor de store danske byer er placeret – ved vandet. Havnemolerne er ikke byernes ende, men porte til vores omverden. Det nye søfartsmuseum vil vise, at søfarten ikke blot er et af vores ældste og vigtigste erhverv, men fuld af historier om udsyn og globale forbindelser."

Vi byder Camilla Mordhorst velkommen til jobet.

Det nye Søfartsmuseum åbner den 29. juni 2013. Læs mere om det her.

 

03-05-2013

Ny nyhedstjeneste med nordisk maritimt og kystkulturelt indhold

En ny daglig nyhedstjeneste med maritimt og kystkulturelt indhold fra det nordiske område er i luften med Niels Damgaard som redaktør.

Alle maritimt interesserede opfordres til at bidrage med indhold.

Følg med her: http://www.scoop.it/t/kystkultur

 

30-04-2013

Lynæs Havn og Odden Havn nye TS frihavne

Det er med stor glæde, at TS kan føje Odden Havn og Lynæs Havn til TS Frihavnslisten. Vi er sikre på, at det vil være til glæde for havnene at få besøg af Danmarks sejlende kulturarv fra hele landet. Allerede til det kommende pinsestævne i Holbæk vil der være mange TS skibe, der vil glæde sig over at kunne benytte frihavnsaftalen i de to nye på Frihavnslisten. Vi håber aftalen bliver til stor glæde for både TS skibe og havnene, i mange år fremover.

Kender du en havn, der skal være med på frihavnslisten, så kontakt formand Lauge Damstrup

 

22-04-2013

ANNA ELISE - Foreningsskib med plads til flere

Snurrevodskutteren ANNA ELISE, der drives af en forening i København, har plads til flere medlemmer. “Det er nok alt andet lige den billigste måde at have stort skib på”, siger Kirsten, som er et af de eksisterende medlemmer. Der bliver mulighed for at besøge ANNA ELISE i Holbæk under pinsetræffet, og du kan også se skibets side på Facebook (www.facebook.com/AnnaEliseOWUM) eller læse foreningens introfolder her.

 

19-04-2013

Nye lokalfolk

TS-bestyrelsen byder velkommen til 2 nye lokalfolk.

Sydfyn: Poul Erik Simonsen, DE TO SØSTRE, overtager opgaven på Sydfyn, der i nogen tid har været uden lokalmand.

Sydsjælland: Mads Knudsen, AMRIT, overtager opgaven i et nyoprettet lokalområde.

Vi glæder os til samarbejdet med de nye lokalfolk.

Se kontaktinformation for Lokalfolk.

 

17-04-2013

PINSE - få formidlet historien om dit skib, - og tilmeld dig.

Kernen i TS-pinsestævnet og i Træskibsfestivalen er DIT skibe og dets historie.

Der trykkes derfor en festivalfolder og et husstandsomdelt program, som uddeles gratis til publikum og besætninger.

Desuden præsenteres "dagens skib" på Træskibsfestivallens Facebook-side.

Her er en unik mulighed for at DU kan få DIT skib præsenteret for offentligheden.

Grib den og indsende et godt foto af dit skib (min. opløsning 300dpi) samt nogle linjer om skibets historie til Mikkel Thorning på mthor[at]holb.dk.

Gør det inden den forlængede deadline - den 22. april 2013.

Husk også, at sidste frist for tilmelding til TS-pinsetræffet er den 1. maj 2013.

 

18-03-2013

Lemvig kommune inviterer til TS Pinsestævne i 2015

"Vi glæder os til at lægge havn og by til stævnet, hvor den nyrenoverede havn vil give en flot ramme om begivenheden. Vi er samtidig villige til at påtage os rollen som koordinator for stævnet i samarbejde med Træskibs Sammenslutningen og Lemvig Træskibslaug." Sådan skriver Lemvigs borgmester Erik Flyvholm i en invitation til TS. Læs invitationen her.

Fra TS bestyrelsen skal lyde en tak for invitationen - vi glæder os også!

 

18-03-2013

Referat fra bestyrelsesmøde den 1. marts i Dragør

Bestyrelsen nåede blandt andet at debattere opgaverne omkring det foranstående Pinsestævne i Holbæk, samt arbejdet for at oprette et TS sekretariat. Mange punkter måtte desværre udskydes, og bestyrelsen holder allerede møde igen den 1. april, for at komme dagsordenen igennem. Læs referater fra bestyrelsesmøderne her

 

10-03-2013

Helsingør Havn - ny frihavn

Helsingør Havn er (igen) blevet TS-frihavn.

Se betingelserne under Frihavne.

 

27-02-2013

25 børneredningsveste doneret af Trygfonden til TS. Tak

TS sekretariatet har atter modtaget en donation fra TrygFonden, denne gang på 25 børneredningsveste. Det er tanken, at vestene skal medbringes til større TS-arrangementer, som fx pinsestævner og Skibsdage på Fejø, hvor der typisk deltager mange børn, som ikke nødvendigvis selv er sejlere - endnu!

Vestene kan udlånes, så børn sikkert kan komme om bord på skibene og evt. deltage i en sejltur, så den spontane mulighed for en sejloplevelse ikke forhindres på grund af, at et fartøj ikke har et lager af børneveste i diverse størrelser.

 

25-02-2013

TS har fået ny sekretær.

Lis har besluttet at ovedrage sekretariatsopgaverne til Lis.

Vi siger tak til Lis Pedersen og glæder os til samarbejdet med Lis Jensen.

Kontaktoplysninger til TS-sekretariatet finder du som altid her.

 

20-02-2013

Medlemsmøde i Dragør - sidste tilmelding den 24. februar

Har du husket at tilmelde dig medlemsmødet i Dragør den 2.-3. marts? Se program og tilmeld dig under medlemsmøder

 

13-02-2013

Referat fra bestyrelsesmøde i Fredericia den 18. januar 2013

Nu kan du læse referatet fra bestyrelsens seneste møde. Der blev bevilliget penge til skibskasser, projektor og PR-materiale om Skibsdagene. Læs hele referatet

 

08-02-2013

Skibsdage 2013 på Fejø

Det sker på Fejø i uge 28 - fra mandag morgen den 8. juli til og med fredag den 12. juli 2013.

Den første omtale af Skibsdage 2013, som du også kan læse i TS Blad 1/2013, finder du her.

Her finder du også tilmeldingsformularer og betingelser for tilmelding.

Der opfordres til hurtig tilmelding af undervisere.

Tilmelding for andre senest den 4. juni 2013.

Teksten er taklet og splejset af Lisbeth Bojsen-Møller, Sara Deluran, Jesper Funder, Gert Iversen og Karsten Heide.

De specifikke dagsprogrammer vil du i starten af april måned kunne finde her på hjemmesiden og i TS Blad 2/2013.

 

06-02-2013

TS Uddannelses- og træningssejlads uge 26 - 2013

Et TS medlemsarrangement for at øge standarden af sømandskab og sikkerhed ved fartøjernes brug.

De fire verdenshjørner ligger langt væk, - så langt væk, så man knapt kan se dem med en kikkert. Vil man se dem ved selvsyn, må man vælge ét af gangen og sejle derud.

Hvordan man bærer sig ad med det, - altså at sejle, er det uge 26 handler om.

Det er en fælles sejlads med flere deltagende skibe. Sammen tilrettelægger vi en rute for ugens sejladser. Heri indgår efter aftale forskellige øvelser og manøvrer. Der bliver lejlighed til at udveksle erfaringer og til at besætninger kan bytte rundt blandt de deltagende skibe.

For yderligere information og tilmelding, - klik her.

 

04-02-2013

Tak til TrygFonden

Træskibs Sammenslutningens sekretariat har netop modtaget 10 redningskranse doneret af TrygFonden. Herligt at fonden støtter op om TS´s arbejde med fokus på søsikkerhed. Tusind tak for det!

Det skal de bruges til

 

31-01-2013

Nye i TS-bladets redation

Efter mange års aktiv indsats har Ulf Bramer og Jesper Rossing valgt at overlade opgaverne til nye kræfter.

Ny i redationen er Nis Olsen, og Claus Lidbjerg tager sig fremover af det grafiske arbejde.

Andrea Gotved holder fortsat skansen som bladredaktør.

Velkommen til Nis og Claus, og tak til Ulf og Jesper for deres mangeårige indsats omkring TS-bladet.

Du finder redaktionen her.

Deadlines og udgivelsplan for TS-bladet 2013 finder du her.

 

 

18-01-2013

TS Medlemsmøde i Dragør 2. og 3. marts 2013

Besøg på Danmarks ældste lodsmuseum, beddingspladsen og Dragør Baadeværft samt fortælling om nutidens lodsopgaver og besøg på moderne lodsfartøj, er i sigte. Der bliver oplæg i reparation af sejl, samt værkstedsaktiviteter med praktiske syopgaver og øvelser i knob & stik.

Læs program (pdf)

Tilmelding

 

14-01-2013

Pinsestævne 2013 i Holbæk

Det sker i dagene 17. - 19. maj 2013.

Holbæk Kommune har sat alle sejl til for at gøre Træskibs Sammenslutningens pinsestævne til en inkluderende og opsigtsvækkende kulturevent, både for skibenes besætninger og for kommunens borgere og gæster.

Under temaet "vand, sand og træ" vil havneområdet blive omdannet til et tidsbillede af en "anno 1900 havn", kombineret med elementer af moderne vandsport.

"Anno 1900" er valgt, fordi det er det gennemsnitlige byggeår for de fleste af de deltagende skibe.

Havnemiljøet vil med kramboder, præsentation af skibsrelaterede håndværk, madboder, havneknejper og meget mere signalere den tid, hvor duften af tjære og beg, drømmen om fjerne horisonter, osen fra smedens esse, transport af varer til skibene, den løsslupne stemning i havneknejperne var en naturlig del af livet på havnen.

Informationen om pinsetævnet og generalforsamlingen vil løbende blive opdateret, så følg med på ts-skib.dk/Pinsestævne 2013.

I TS-blad 2/2013, der udkommer medio april 2013, finder du også program, dagsorden til generalforsamlingen m.v.

 

07-01-2013

Efterlysning

Af nostalgiske årsager efterlyser jeg oplysninger om min gamle hajkutter ”Neptun”  af Aalborg som jeg ombyggede og ondsindet kappede agterenden af og satte spejl i  omkring 1985.  Skibet måler præcis 14,95 meter i længden, er bygget i 1935, og var indtil for nogle år siden udrustet med en 110 HK hundestedmotor. Fartøjet har jeg sidst hørt om henliggende i Sønderborg, med hvidt styrhus og råddent dæk. Den er sidst set med en jagtrigget mast, og sort skrog. Jeg har ladet mig fortælle, at den er sejlet /bugseret til det sydfynske eller sydsjællandske.   Fartøjet er byget hos Andersen og Ferdinandsen i 1935

Hvis der er nogen der kan tilføje oplysninger fra efter Sønderborg, hører jeg gerne. Mail til Sven Irgens-Møller på sim_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.skivephs.dk, eller ring  på 21 64 76 45

 

05-01-2013

Årbogen for 2012 er forsinket

TS-redaktøren beklager, at Årbogen er blevet forsinket.

Den forventes at lande i din postkasse i næste uge.

Indtil da er du velkommen til at kigge i webudgaven her.

 

05-01-2013

Medlemsmøde i marts 2013 er i Dragør

Destinationen for TS-medlemsmødet i marts 2013 bliver Dragør.

Det sker i dagene 2. og 3. marts 2013

Besøg på Danmarks ældste lodsmuseum, havnerundvisning, besøg på Dragør Bedding og Baadeværft, fortælling om nutidens lodsopgaver og besøg på moderne lodsfartøj, er i sigte, ligesom der bliver værkstedsaktiviteter med praktiske opgaver i knob & stik og reparation af sejl.

Detaljeret program følger i TS-blad 1 og vil blive annonceret på TS´s hjemmeside ca. 1. februar 2013.

Kryds af i kalenderen allerede nu!

Se program og tilmeldingsformular - klik her.

 

13-12-2012

Rejsegilde på Plutteøens Bevaringsværft og Bedding

Onsdag den 19. december 2012 kl. 13.00 holdes der rejsegilde på Plutteøens Bevaringsværft og Bedding i Nakskov.

Se billeder Før og Efter her.

 

13-12-2012

Temaaften Lolland Kystkulturcenter

Tirsdag d. 22 januar 2013 kl. 18.30, afholdes der temaaften i Teatersalen i Nakskov til fordel for Lolland Kystkulturcenter.

Temaaftenen er arrangeret af Lolland Kystkulturcenter, i et tæt samarbejde med Business LF og Folketidendegruppen.

Oplysninger om tilmelding, billetpriser m.v. finder du i annoncen her.

Pressemeddelelsen kan du læse her.

 

07-12-2012

Nyt skib sat til salg

BETTA DAN fra 1952 er sidste nye skib på 'til salg'-listen. Se den og de andre skibe, der kan blive dit her

 

28-11-2012

Skagen inviterer TS skibe til 600 års købstadsjubilæum i 2013

I 2013 har Skagen 600 års købstadsjubilæum. TS har modtaget en invitation fra Skagen, der drømmer om at fylde Skagen Havn - som i årenes løb er blevet Danmarks største - med alle de typer af skibe, der gennem havnens over 100-årige historie har bragt dens ry verden rundt. Det gælder gamle som nye fiskefartøjer, sejlskibe, fragtskibe, kongeskibe og mange flere

Festen varer fra torsdag den 5. til søndag den 8. september 2013. Arrangørerne glæder sig til at tage rigtig godt imod de deltagende skibe og vil gerne forkæle dem lidt... Jo hurtigere tilmelding jo bedre.

Læs invitationen

 

28-11-2012

Øhavets restaureringscenter åbner til sommer

Region Syddanmark og Realdania har bidraget økonomisk til at få sat "den gule hal" og beddingerne på havnen i Ærøskøbing i stand.

”Jeg glæder mig utroligt meget til den første juni, hvor både bedding og Den gule hal står klar. Dampfærgen ”Angelo”, som tidligere bar navnet ”Svendborgsund”, skal op som det først skib og så påbegynder vi restaureringen, siger formand, Frans Albertsen, Udviklingsfonden.

Læs hele pressemeddelelsen

 

28-11-2012

Referat fra bestyrelsesmøde den 11. november 2012

Bestyrelsen havde den 10. og 11. november afsat hele weekenden til at mødes. Inden det ordinære bestyrelsesmøde søndag, blev hele lørdagen brugt på visionsdiskussioner om mål, prioriteringer og arbejdsmetoder for bestyrelsens arbejde. Diskussionerne bliver grundlaget for en ny handlingsplan, der arbejdes med hen over vinteren. Nogle af de punkter der fik høj prioritet er proffesionalisering af Pinsestævner, samt styrkelse af TS medlemsprofil.

På bestyrelsesmødet blev det blandt andet vedtaget, at Skibsdagene 2013 skal foregå på Fejø og at Annette Dress overtager den ledige post i bestyrelsen, efter Carsten Hvid af personlige årsager har valgt at trække sig fra posten. Annette får samtidig ansvar for medlemsmøder og Skibsdage.

Læs bestyrelsesreferat

 

14-11-2012

1,8 millioner mere til Skibsbevaringsfonden de næste 4 år

Torsdag den 8. november forhandlede regeringen og Enhedslisten en ny Finanslov på plads. Efter mange års stilstand, bliver det årlige tilskud til Skibsbevaringsfonden de næste 4 år forhøjet med 1,8 millioner kroner årligt. Sammen med den faste bevilling fra Tips og Lottomidlerne på 3,5 millioner, vil det give Skibsbevaringsfonden et samlet årligt tilskud på 5,3 millioner kr. at arbejde med. Ønsket fra Skibsbevaringsfonden og TS var at nå op på 8 millioner kroner i årligt tilskud, men der er glæde hos træskibenes repræsentanter over at der nu er taget et skridt for den sejlende kulturarv i den rigtige retning. Se Kulturministeriets udtalelse her.

Pressemeddelelse fra Jørgen Arbo-Bæhr, Enhedslisten

 

01-11-2012

Sidste nyt om Søforsikring og stempelafgift.

Dansk System Assurance oplyser:

Søforsikringer har altid været fritaget for stempelafgift.

Skulle der fejlagtigt af et forsikringsselskab være opkrævet stempelafgift, vil det fremgå af regningen ved forsikringens tegning. Stempelafgiften betales kun på tegningstidspunktet.

Hvis der skulle være opkrævet stempelafgift på søforsikringen, så kan stempelafgiften søges tilbagebetalt.

Vær opmærksom på, at der I tilknytning til søforsikringer kan være tegnet andre forsikringer, som der skal betales stempelafgift af.

Så budskabet er, at skibsejerne kigger deres forsikringsregninger efter i sømmene og i givet fald kontakter deres forsikringsselskab/SKAT om tilbagebetaling af eventuel betalt stempelafgift.

 

29-10-2012

Holbæk glæder sig til at holde TS pinsestævnet i 2013

Den Gamle Havn i Holbæk skruer tiden tilbage til 1900-tallets begyndelse, når Træskibs Sammenslutningen holder pinsestævne i Holbæk til næste år. Byen glæder sit til at byde jer og skibene velkommen. Læs ugeavisen 'By & Lands' omtale fra den 27. oktober

 

19-10-2012

Nyt skib sat til salg

NESTOR fra 1905 er sidste nye skib på 'til salg'-listen. Se den og de andre skibe, der kan blive dit her

 

11-10-2012

Tak fra familien Leth

Foto: Camilla Rønde/scanpix

Hjertelige tak til alle for de smukke blomster og venlig deltagelse ved begravelsen af vores far og bror Otto Bjørn Leth.

Begravelsen fandt sted 28. august  2012 klokken 14.00 fra Halling Kirke ved Hou. Brita Leth lå nede i Hou havn, ved siden af caféen, hvor alle efterfølgende var velkommen.

Mange har ytret ønske om et forum hvor man kan dele kondolanceord, sidste hilsner og ikke mindst sjove historier og minder. Vi har derfor valgt at oprette en side på Brita Leth’s hjemmeside til netop dette formål. For at komme direkte til bloggen kan man bruge linket http://brita-leth.dk/info/blog.html.

Ønsker du at skrive til kondolancebogen, skal du sende din mail til Brita Leth: brita.leth_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.gmail.com.

Maria, Thorbjørn og resten af familien Leth

 

11-10-2012

TS-blad 4/2012 er forsinket!

Desværre er TS-blad 4 forsinket.

Se derfor om medlemsmødet i Ribe og om tilmelding her.

 

28-09-2012

Nye ideer og tiltag for at finde veje til bevarelse af vores sejlskibsflåde

Der er brug for nye ideer og tiltag for at finde veje til bevarelse af vores sejlskibsflåde.

"Der er ingen penge" eller vi har "økonomisk krise" forlyder det, og med afskaffelsen af 33A i den nye skattelov vil de projekter, som sejler uden for Danmark, gå en hård vind i møde.

Et skib kan sammenlignes med vores samfund, hvor vi alle har brug for hinanden for at kunne leve sammen og opnå et godt, sundt og sikkert liv.

Men hvorfor vil de folkevalgte politikkere ikke tage del i eller give mulighed for det?

Sådan skriver Jens Weiss, Marstal, bl.a. i sit indlæg, og opfordrer samtidig alle vi sømænd og borgere til at gøre vores lokale folketingsmedlem opmærksom på det.

Læs hele Jens Weiss´s indlæg her.

 

10-09-2012

Betaler du stempelafgift på forsikringen af dit skib?

Skatteministeriet er kommet med en præcisering, der beskriver området for fritagelse for stempelafgift af søforsikringer. Lystfartøjsforsikringer anses for søforsikring, og er derfor fritaget for stempelafgift. Hvis der er betalt stempelafgift af sådanne søforsikringer, kan afgiften tilbagebetales. Læs hele afgørelsen på SKATs hjemmeide (Eksternt link)

OBS: Anmodning om tilbagebetaling skal være SKAT i hænde senest den 28. februar 2013.

 

10-09-2012

Endnu få ledige pladser til Yatchskipper 3 kursus i København

Karsten Heide, skipper på BONA GRATIA og medlem af TS bestyrelsen, står for undervisningen til Y3 - og Nyhavnsforeningen står bag som arrangører. Brug vinteren til at styrke teorien - og eventuelt tage Y3 eksamen. Læs mere her

 

04-09-2012

Medlemsmøde for TS medlemmer: Unikke oplevelser ved Vadehavet

Maritime Ribe inviterer til TS medlemsmøde i weekenden den 27 - 28. oktober 2012. Programmet byder blandt andet på sejltur, østerplukning og byvandring i Ribe. Mød TS kollegaer og et af verdens helt utrolige naturfænomener; Vadehavet.

Program og tilmelding

 

31-08-2012

Nyt skib sat til salg

Bæltbåden MÛNAVIG er sat til salg. Se beskrivelse og billeder af den, eller de andre skibe der kan blive din under 'Skibe til salg'

 

30-08-2012

Det nye TS-Sekretariatet er etableret.

Så er TS-sekretariat etableret hos Lis Pedersen i Holbæk.

Når der ringes på det sædvanlige telefonnummer (7023 4049) er det fremover Lis, der svarer. Mails til sek_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.ts-skib.dk modtages også af Lis.

Postadressen er ændret til: Lis Pedersen, Postboks 58, 4300 Holbæk.

Se kontakinformation til sekretariat her.

Tag vel imod Lis.

 

23-08-2012

VM i smakkesejlads - Pokalsejlads.

Den 1. og 2. september 2012 er der VM i Smakkesejlads - Pokalsejlads i Sletten Havn.

Forenngen til Sprydstagens Forevigelse er arrangør.

Programmet kan du se her.

 

22-08-2012

Skipper Otto Bjørn Leth, BRITA LETH, er død.

Der blev pludselig så stille.

Vi vidste det jo godt alle sammen, for vi så det jo komme ganske stille.

Men at det skulle være lige nu, det vidste vi bare ikke.

Sådan indleder direktør Jes Kroman, Skibsbevaringsfonden, sine mindeord om Otto Leth.

Du kan læse mindeordene her.

Bisættelsen finder sted tirsdag den 28. august 2012 kl. 14 fra Halling Kirke, Odder Kommune.

Æret være Otto Leth´s minde.

 

08-08-2012

TS får ny sekretær pr. 1. september 2012

TS's sekretær, Lisbeth Andersen, har efter 8 år på posten valgt at stoppe. Lis Pedersen afløser pr. 1. september 2012.

Læs mere

 

07-08-2012

Referat fra bestyrelsesmøde i Ebeltoft den 14. juli 2012

Første møde i den nye bestyrelse blev afholdt i E beltoft i forlængelse af de årlige skibsdage. De nye bestyrelsesmedlemmer blev budt velkommen af formanden og der blev sat navn på ansvarsopgaver.

Læs hele referatet

Læs tidligere referater

 

17-07-2012

ANNE MARIE af Roskilde (Frederikssund) er til salg.

ANNE MARIE er bygget i Assens i 1890 af  S. S: Christensen til fiskeskipper L. Kristoffersen i Thorø huse og blandt de ældste sejlende træskibe i Danmark.

Hun har siden 1976 sejlet som familieskib og blev erklæret bevaringsværdig i 1990. Skibet er brugt flittigt og har været vidt omkring, besøgt de flest danske havnebyer, været gennem Gøta-kanalen 3 gange, Oslo, Amsterdam, Rügen, Bornholm, Christiansø og Nord-tyskland. 

ANNE MARIE  er løbende blevet fornyet gennem alle årene. Hun har været på land hvert år og er blevet gået grundigt efter af bådebygger.

Men nu er det på tide at ANNE MARIE overgår til yngre kræfter med mod på at føre hende videre i den rette ånd, og derfor bliver hun sat til salg.

Se salgsannoncen her.

 

16-07-2012

JENSINE af Haderslev fejrer 160 + 40 års jubilæum

Skibslaget Jensine jubilerer og inviterer i den anledning til reception, Åbent Skib mm.

på Honnørkajen i Haderslev, den 18. august 2012.

Se mere i den vedhæftede indbydelse Ohøj – indbydelse til Jensines jubilæum

 

16-07-2012

Referat fra Generalforsamlingen i Marstal

Pinsestævnet i Flensborg i 2014 blev sat til debat ved generalforsamlingen, der endte med at give opbakning til denne beslutning om at afholde i hvert fald dette pinsestævne uden for landets grænser. Og så valgte generalforsamlingen en ny TS formand og en større udskiftning i bestyrelsen.

Læs referatet

Se den nye bestyrelse

Se oversigt over tidligere referater

 

19-06-2012

TS Skibsdage i Ebeltoft i uge 28

For 3. år i træk arrangerer TS Skibsdage. I år er det i Ebeltoft, hvor der samtidig afholdes Nordiske Kystkulturdage og DFÆL´s sommerstævne.

Skibsdagene afholdes i uge 28/2012 - dagene 9. juli - 13. juli 2012.

HOLD TUNGEN LIGE I MUNDEN, - støt på kursen sømand:

TS Skibsdagene afholdes jf. annonceringen (SE HER), men som en selvstændig aktivitet, der er uafhængig af, men tilpasset, alle andre aktiviteter i det fælles stævneområde.

Derfor skal tilmelding til TS Skibsdagene ske på TS-tilmeldingsblanketterne.

Stævnekoordinatorerne for det samlede stævne har udsendt meddelelse om, at tilmelding til stævnet skal ske på tilmeldingsformularen til Nordisk Kystkulturstævne. Det er for at få et samlet overblik over alle deltagere til de forskellige aktiviteter i ugens løb. Det kan du OGSÅ gøre, men TS vil under alle omstændigheder sikre, at tilmeldte til Skibsdagene også bliver registreret på den fælles tilmeldingsblanket.

Deltagere i TS Skibsdagene skal ankomstregistreres på det fælles stævnekontor, men skal IKKE betale det annoncerede stævnegebyr. Hold dig orienteret om det samlede program her: http://www.smallshiprace.dk/programmet.

Send et billede af dit fartøj til: ebeltoft_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.smallshiprace.dk

 

04-06-2012

Forpagter til Lemvig Bedding.

Lemvig Kommune søger forpagter til Lemvig Bedding, der er et positivt og synligt omdrejningspunkt for håndværks-og serviceaktiviteter lige midt på havnen i Lemvig.

Ansøgningsfristen er den 22. juni 2012 kl. 12:00.

Se annoncen her.

 

Torsdag den 31. maj kom den sejlende kulturarav på Folketingets dagsorden. Alex Ahrendtsen fra DF have stillet beslutningsforslag B 84 om at sidestille den sejlende kulturarv med bygningsbevaring. Efter en spændende diskussion, der viste bred opbakning til at arbejde med forslaget i Kulturudvalget og udarbejde en beretning (et teknisk begreb for at tage sagen alvorlig) og udrede mulighederne for at støtte op om bevaring af den sejlende kulturarv. Se debatten

 

02-06-2012

Nye skibe sat til salg

Hajkutteren BETTY af Karbæksminde, bygget i Esbjerg i 1913, Galeasen POSEIDON af Rudkøbing, bygget i Hadsund i 1934 og Beltbåden NIELSIGNE af Helsingør, bygget 1983 i Marstal er sat til salg. Se mere på 'skibe til salg'

 

30-05-2012

Lauge Damstrup Brøndum nyvalgt formand for Træskibs Sammenslutningen

TS medlemmerne valgte ved generalforsamlingen Lauge Damstrup Brøndum som ny formand for foreningen. Lauge fortalte generalforsamlingen, at han balndt andet vil arbejde for at få flere unge med i foreningen og få erhverslivet til at få øje på os. I det hele taget at gøre foreningen mere synlig.

Næstformand Nis-Edwin List-Petersen valgte at trække sig ved formandsskiftet og gav plads til endnu et nyt bestyrelsesmedlem. Nye i bestyrelsen er: Karsten Heide, Alexander Freirup og Carsten Hvid. Suppleanter: Annette Dress og Jan Christensen. Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig med Merete Ettrup som næstformand.

Tak til Poul-Erik Clausen for 6 år i spidsen for Træskibs Sammenslutningen, til Nis-Edwin List-Petersen der har siddet på næstformandsposten i 5 år. Også tak til de to afgående bestyrelsesmedlemmer Gert Ivertsen og Ole Brauner, samt suppleant Jens Glindvad for flot indsats. Referat og opsamling på Generalforsamling og stævne, samt præsentation af den nye bestyrelse følger snarest.

Her kan du se den nye bestyrelse.

 

22-05-2012

Resolutionsforslag om vedtagelse af lovforslag om skibsbevaring

Generalforsamlingen for Træskibs Sammenslutningen – Landsforeningen til bevarelse af ældre brugsfartøjer opfordrer alle partier, der er repræsenteret i Folketinget, og den siddende danske regering til at sidestille skibsbevaringen med bygningsbevaringen i lighed med det, der er foreslået i lovforslag B 84, Samling 2011-12. Se resolutionsforslaget her, - og lovforslaget her.

 

21-05-2012

Lauge Damstrup Brøndum, skipper på HAVGASSEN, stiller op til TS formandsposten

Når Træskibs Sammenslutningen mødes til generalforsamlingen søndag den 27. maj i Ebbes Bådebyggeri, skal der blandt andet være valg til formandsposten for TS. Bestyrelsen har modtaget melding om, at Lauge Damstrup Brøndum (tlf.: 2728 7632) stiller op til posten som formand. Træskibs Sammenslutningens nuværende formand Poul-Erik Clausen (tlf.: 2339 3123) stiller ligeledes op. Læs dagsordenen til generalforsamlingen her

Det er vældig hyggeligt at være TS´er, skriver Lauge Damstrup Brøndum i sit indlæg, men lige nu er hyggen ved at sejle os på grund. Læs hele indlægget her.

 

18-05-2012

84 gamle skuder og 7 fine joller kommer til Marstal

Der bliver trængsel i det sydfynske øhav i den kommende uge, når 84 skibe sætter kursen mod Marstal til Træskibs Sammenslutningens årlige pinsestævne. Programmet byder blandt andet på søsætning af Nationalmuseets gennemrestaurerede skonnert Bonavista og maritime boder på kajen. Se program (pdf). Læs mere

 

08-05-2012

Fulton Stiftelsen gået konkurs

Mandag den 7. maj 2012 erklærede Fulton Stiftelsen sig selv konkurs. Trods rigtig gode resultater, er kommunerne blevet så tilbageholdende med at sende unge afsted på togt med Skonnerten, at skibet Stiftelsens økonomiske grundlag er forsvundet. En ny Fond skal prøve at finde nye veje for Nationalmuseets største fartøj.

jv.dk -  dr.dk -  TV2/Fyn -  TS på Facebook

 

Folketinget skal tage stilling til, om skibsbevaring skal sidestilles med bygningsbevaring

Dansk Folkeparti har fremsat forslag til folketingsbeslutning om at sidestille skibsbevaring med bygningsbevaring. Forslaget er fremsendt til alle folketingspolitikkere og nu gælder det om at opnå bred opbakning fra alle folketingets politikkere. Se forslag og bemærkninger til forslag B 84

 

02-05-2012

Det er nu der skal handles, hvis den sejlende kulturarv fortsat skal holdes flydende

Fremtiden for den sejlende kulturarv er sat til debat i flere indlæg i Politiken. Det er nu der skal handles, men hvad er egentlig mulighederne for at holde flåden oven vande? Læs debatindlæggene under pressedækning

 

18-04-2012

EBBA AAEN af Ebeltoft til salg

Hajkutteren EBBA AAEN blev bygget i 1931 på N.P. Jensens Skibs- og bådebyggeri i Esbjerg. Skibet er nu til salg, læs mere på Skibe til salg

 

17-04-2012

Gert Iversen genopstiller ikke til bestyrelsen

Af dagsordenen til generalforsamlingen fremgår det, at Gert genopstiller - men det gør han ikke!

Gert har meddelt bestyrelsen, at han efter nærmere overvejelse alligevel ikke ønsker at genopstille.

Se dagsordenen her.

 

17-04-2012

TS-Blad 2/2012

TS-blad 2/2012 er nu på gaden.

Her kan du læse om Pinsestævne 2012 i Marstal, du kan finde dagsordenen til generalforsamlingen, Årsregnskabet for 2011.

Du kan også læse om, at de gamle skibes fremtid er i strid modvind, om Skibsdagene i Ebeltoft og meget mere.

Online finder du bladet her.

 

02-04-2012

TS 40 års jubilæum blev fejret landet rundt

Lokalafdelinger landet over havde taget opfordringen til at fejre 40 året for Træskibs Sammenslutningens stiftende generalforsamling til sig. Det blev til en række fine omtaler i de lokale medier. Vi har samlet artikler og tv-indslag under 'pressedækning'

 

31-03-2012

Referat fra TS bestyrelsens møde den 4. marts

Forberedelserne af hhv. TS jubilæumsaktiviteterne og Pinsestævnet i Marstal med den årlige generalforsamling fyldte mest på bestyrelsens dagsorden den 4. marts. Men der var også tid til en evaluering af kolofonmødet i januar. Find hele referatet på den samlede oversigt

 

31-03-2012

EMANUEL af Rødbyhavn sat til salg

Jagten EMANUEL er bygget i Rødvig i 1902. Nu kan den blive din... Se mere på Skibe til salg

 

28-03-2012

Skibsdage 2012 i Ebeltoft

For 3. år i træk arrangerer TS Skibsdage. I år er det i Ebeltoft, hvor der samtidig afholdes Nordiske Kystkulturdage og DFÆL´s sommerstævne.

Skibsdagene afholdes i uge 28/2012 - dagene 9. juli - 13. juli 2012.

Skibsdagenes overordnede mål er at udveksle erfaringer ud i godt sømandskab. I år er hovedtemaerne "Sejlads med joller" og "Elementer af skipperuddannelse".

Alle interesserede uanset rang, stand, alder og køn er velkomne.

Se program og tilmeld dig her

 

26-03-2012

Nye hænder på HJALMs rat

Poul Pilegaard er fyldt 70 og bliver afløst som skipper på Holbæks galease af Rasmus Bovin fra Rørvig.

Reception for alle på Hjalm 12. april i Holbæks gamle havn fra kl. 15 til 19.

Hun er en ældre dame på 110 år, men stadig smuk og velholdt. Og der er liv i hende endnu, for hun skifter mand og har fundet sig en ny på 50!

Det er Holbæks elegante galease Hjalm, som skifter skipper.

Læs Nis Olsens artikel her.

 

26-03-2012

Ib Nielsen bygger modeller af joller

For liebhavere! For jollesejlere! For modelbyggere! Og ANDRE!

På en mindre ø i det Sydfynske opholder altmuligmanden Ib Nielsen sig. For tiden snitter han de smukkeste – mest præcise – nøjagtige - og vel proportionerede modeller af smakkejoller, fuldt udstyret med tofter, mast, sejl og årer.

Se Ulf Brammers omtale her.

 

25-03-2012

Pinsestævne 2012 og Generalforsamling

Pinsestævnet finder sted i Marstal.

Du finder en omtale i blad 2/2012, som kommer på gaden en af de første dage i april.

Opdateret program, dagsorden til generalforsamlingen, praktiske oplysninger og tilmeldingsformularer finder du her på hjemmesiden under Aktiviteter/Pinsestævne 2012.

 

21-03-2012

Uddannelse til søs

I uge 26 - 2012 arrangerer TS i samarbejde med BONA GRATIA kurset "Uddannelse til søs".

Kurset foregår ombord på BONA GRATIA og retter sig primært mod sejlskibssejlere, der har interesse i at øve rollen som bedstemand på et sejlskib, men også mod de mange aktive medsejlere, der ønsker at opkvalificere deres egenskaber i forskellige roller under sejladsen.

Program, priser og tilmeldingsblanket til tilmelding senest den 1. maj 2012 finder du her

 

12-03-2012

Aalborg inviterer til Regatta 15. - 17. juni 2012

Aalborg kommune arbejder lige nu på at få et par af de store A-klasse skibe fra The Tall Ships Races-flåden til at deltage sammen med en række mindre træskibe. Det er allerede nu på plads, at det hollandske skib Wylde Swan samt de to træskibe LOA og Jens Krogh deltager. Se aktivitetskalenderen og læs mere på Aalborg Regattas hjemmeside

 

10-03-2012

SANDORMEN af Sletten sat til salg

49.9 fods skutsje, bygget i Friesland, Holland sælges. Se billeder og beskrivelse af skibet under skibe til salg

 

06-03-2012

EOS til salg

Risør skøyten EOS er til salg.

Se nærmere under Skibe til salg.

 

 

05-03-2012

Paketten FORTUNA er til salg.

Peter Ladefoged har gennem de sidste 8 år foretaget en omfattende restaurering af paketten FORTUNA, som nu er sat til salg.

Se mere under Skibe til salg.

 

29-02-2012

Motorregisteret

Se en oversigt over de motorer, som "motorgruppen" siden oktober 2010 har indsamlet oplysninger om. Oversigten finder du her.

Samtidig opfordrer "motorgruppen" til, at du registrerer din motor, hvis den hører til i gruppen "ældre marinemotor". Du kan registrere motoren her.

 

28-02-2012

Blind Pete Boston alias Peter Eckhardt

Musikalsk foredrag om de gamle søfarendes sange og historisk ballader om sørøverne fra 16-1700-tallet. Foredraget foregår i Christianshavns beboerhus, mandag den 19. marts kl. 20

Læs mere her

 

02-02-2012

Nye regler for momsfritagelse

Foreningsdrevede bevaringsværdige fartøjer kan fratrække momsen. Der skal ikke længere beregnes moms ved salg, ombygning, reparation, vedligeholdelse, befragtning, og udlejning af foreningsejedeskibe, samt ved levering, udlejning, reparation og vedligeholdelse af disses faste udstyr.

Vejledningen i de nye momsregler findes under 'Til søs' - 'Vedligehold'

 

02-02-2012

Få gode råd og fif til vedligehold af din jolle

Træskibs Sammenslutningens garvede 'jolle-mand', Ulf Brammer, har samlet en række gode råd om vedligeholdelse af joller i 'Håndbog i vedligehold af åbne træbåde og joller 12 - 25 fod' Find skriftet under 'Til Søs' - vedligehold, eller tryk her

 

Forsikring af TS Fartøjer
TS og Søassurancen samarbejder om gode forsikringer til TS fartøjer

 

****************************

TS på Facebook

 

Sejl med mig - For skibe og interesserede sejlere i TS.

 

 

For medlemmer

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

TS støttes af

Kulturministeriets pulje til landsdækkende almennyttige organisationer

 

 

BAC Corrosion Control A/S støtter den sejlende kulturarv

 

Billedudstilling

Billedudstilling.

Et tiltag, som TS-lokalmand i Nyhavn, Eric Erichsen har været initiativtager til og projektmager for.

Billederne er stillet til rådighed af Jes Kroman, direktør for Skibsbevaringsfonden.

Udstillingen blev præsenteret første gang den 5. marts 2011 på medlemsmødet i København. 

Billedudstillingen med TS-motiver og tekster om organisationen, - den skal på farten rundt i landet. Det vil Eric Erichsen tage sig af.

 

Er du en interesseret arbejdsplads, et bibliotek, et søfartsmuseum, et medborgerhus, et klubhus i en lystbådeforening, et træskibslaug, - eller bare interesseret i at vise de flotte billeder for et større publikum,  kan du se mere om billedudstillingen ved at klikke her.