TS

18-01-2016

Havnekonference i Lemvig den 27. februar kl. 9:30 - 16

Levende Havn også i fremtiden.

Mange steder i Danmark er havnenes oprindelige funktioner som hjemsted for skibe og de dertil knyttede aktiviteter under stor forandring. Nye aktører med helt andre interesser rykker ind på de attraktive områder, og gammel kystkultur forsvinder uden en overordnet plan og strategi for samspillet mellem det nye og det oprindelige.

Erfaringer fra steder, hvor der lokalt er kæmpet og givet plads til at bevare større eller mindre dele at det oprindelige miljø og traditionelle havne aktiviteter i samspil med de nye planer og elementer, har ofte vist et blomstrende liv og engagement til glæde for havnenes aktive brugere, borgere og turister.

Hvordan skaber vi rum og plads til alle aktører:

Træskibe, lystsejlere, undervisning, roere, speedbåde, turister, fodgængere, industri, butikker, surfere m.m.

Med en vinkel på havnene som hjemsted for den sejlende kulturarv og vigtig kystkultur i form af beddinger, bygninger og værksteder, der både gemmer på historien og rummer et aktivt miljø, som kan varetage formidling, vedligeholdelse og reparationer af skibene, vil et panel af eksperter på området give deres bud på en positiv overgang til havnene som nye rekreative områder.

 

 

Konference med oplæg og fælles debat.

Tid: 27.02.16 fra kl. 09.30 -1600. Sted: Produktionsskolen Nordvestjylland, Havnen 72, Lemvig.

Arrangør: Lemvig Træskibslaug i samarbejdet med Produktionsskolen Nordvestjylland og Folkeuniversitetet.

Formål:

At give embedsmænd og – kvinder, politikere og borgere et bud på et positivt samspil mellem havnenes oprindelige formål, kystkulturen og de mange nye interesser i havneområderne.

Oplægsholdere:

Jørgen Nørby, (udvalgsformand) Lemvig Kommune.

Anders Bloksgaard, Direktør, Limfjordsmuseet.

Esben Munk Sørensen, Professor, Aalborg Universitet.

Merete Ettrup, Formand, Træskibs Sammenslutningen- TS.

Bjarne Tingkær Sørensen, Formand, Nordvestjysk Fjordkultur

Program og tidsplan.

09.30 Ankomst og registrering

09.45 Velkomst og introduktion/ præsentation. Træskibslauget og Produktionsskolen.

10.00 – 16.00       Oplæg og debat ud fra program, som vil være til stede på dagen.

 

 

Træskibslaugets Shantykor vil underholde med et par sange som del af programmet.

Der vil være frokost og kaffe leveret fra Produktionsskolen Nordvestjyllands køkken.

Pris: 50 kr. Inklusiv kaffe og frokost, betales ved ankomst.

Tilmeldingsfrist: senest tirsdag den. 23 februar. (først til mølle).

Telefon: 9663 0108. Mail. pve@pnvj.dk

 

 

 

17-09-2015

TSere i København og omegn - kom til studiekreds i Duelighed

Brug vinteren fornuftigt og deltag i dueligheds-studiekreds i København. For 5 gang stiller skipper på BONAGRATIA, Karsten Heide op som underviser i alt det grundlæggende stof, der skal til at tage et duelighedsbevis. Du kan genopfriske dine kundskaber eller forberede dig på at gå op i den teoretiske prøve i duelighed. Den praktiske prøve kan du tage til sommer på Fejø.

Vil du med? Kontakt Annette Dres, der igen i år er tovholder på studiekredsen. Læs mere i programmet, som du finder til højre her på siden.