TS

14-03-2012

Uddannelse til søs - TS og BONA GRATIA

I uge 26 arrangerer TS i samarbejde med BONA GRATIA kurset "Uddannelse til søs" ombord på BONNA GRATIA.

Kurset retter sig primært mod sejlskibssejlere, der har interesse i at øve rollen som bedstemand på et sejlskib, men også mod de mange aktive medsejlere, der ønsker at opkvalificere deres egenskaber i forskellige roller under sejladsen.

Kurset vil finde sted med påmønstring "et sted på Sydsjælland" fredag den 22. juni 2012 sidst på dagen, og afmønstring fredag den 29. juni 2012 "et sted i Danmark", - vejr og vind spiller en rolle under kursets forløb. Skt. Hans aften den 23. juni vil blive fejret i Stubbekøbing Havn.

Skipper Karsten Heide, BONA GRATIA, og matros Gert Iversen vil stå for den praktiske undervisning.

Hovedelementerne i kurset vil være:

  • Rollen som bedstemand
  • Sejladsplanlægning
  • Sikkerhed til søs
  • Navigation
  • Ankring
  • Havnemanøvrer
  • Fortøjning
  • Hvis muligt også jollesejlads.
  • Yoga som start på dagen

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Karsten Heide, mobil 2042 9058, eller Gert Iversen, mobil 2016 1089.

Prisen afhænger af deltagerantallet, der er på max. 15. Den samlede udgift for hele ugen inkl. udgifter til skib, forplejning og undervisning vil ligge på omkring  kr. 2.800.

Pladserne tildeles efter "først til mølle"-princippet. Tilmelding skal ske senest den 1. maj 2012 på formularen til højre. Depositum opkræves i begyndelsen af maj måned.

Yderligere praktiske oplysninger vil blive sendt til de tilmeldte i god tid inden kursets start.