TS

22-03-2012

Pinsestævne og Generalforsamling 2012

Pinsetævnet i 2012 finder sted i Marstal.

Tilmelding senest den 14. maj 2012. Senere tilmelding er ikke mulig.

Du finder links til de forskellige tilmeldingsformularer længere nede på denne side.


Programmet finder du ved at klikke her. Borgmester Karsten Landbro, Ærø Kommune, har indbudt til årets pinsestævne. Læs indbydelsen i højre spalte. Indbydelse til pinsestævnet vil du også finde i blad 2/2012, der udkommer i april måned. Heri finder du også indkaldelse og dagsorden til generalforsamlingen. Hjemmesiden vil løbende blive ajourført, så det er her, du kan holde dig opdateret om alle forhold vedrørende Pinsestævnet og generalforsamlingen.  

Tilmeldingsblanketter finder du herunder.

Bemærk i forhold til tidligere år, at skibene bliver bedt om at tage stilling til, om de sejler med på præsentationssejladsen, om de bliver i havn og holder åbent skib, eller om de bare bliver i havn.

Her tilmelder man sig (klik på relevant tilmelding):

Har du ændringer til en indsendt tilmelding, kan du kontakte Erik Kroman, Marstal Museum på e-mail: erik(at)marmus.dk, eller TS-sekretær Lisbeth på e-mail: sek(at)ts-skib.dk.

BEMÆRK: Hvis du er personligt medlem af TS, men anduver i et fartøj, der af den ene eller den anden grund ikke er optaget på TS-fartøjslisten, er du også velkommen med dette fartøj. Du ligger i havnen på samme vilkår som TS-fartøjer. Men de stævneansvarlige forbeholder sig ret til at placere fartøjet uden for det egentlige stævneområde, hvis fartøjet ikke passer ind i miljøet med de ældre brugsfartøjer.

Nedenfor kan du finde oversigter over de allerede tilmeldte til pinsestævnet.


 

 


19-04-2012

Overnatning

Som jollesejler/person uden jolle kan du reservere en teltplads ved Ebbes Værft. Se tilmeldingsformularen.

Med hensyn til overnatning på vandrerhjem, bed & breakfast, hoteller m.v. henvises du til selv at søge information herom.

 

22-03-2012

Borgmesteren har ordet

Velkommen til Marstal

Velkommen til Marstal Havn - en havn der gennem århundrede har givet ly for hundredevis af skibe, der er ankommet for reparation eller oplægning. Marstal skylder havet sin opståen og eksistens, og søfarten har en fremtrædende position, Navigationsskolen er således fremdeles en af byens og øens absolutte ankersten.

Havnen er byens centrum, herfra stråler gaderne op i land. En havn er livgivende, her er det altid spændende at færdes, specielt når havnen som i Marstal rummer tonsvis af maritim kulturarv i læ af den største af dem alle, den godt én km lange kampestensmole, der er opført af byens søfolk under vinteroplægning. Langs havnen har der i sejlskibenes storhedstid ligget ikke færre end 8 samtidige skibsværfter, der leverede nybygninger til den lokale flåde, der på højdepunktet talte mere end 300 fragtskibe og 150 fiskerfartøjer.

Skipperbyen tager med åbne arme imod skibe og søfolk. Vi glæder os til at se jer og håber at havnen bliver fyldt med skibe, høje master og besætningsmedlemmer til pinsestævnet.

På vegne Ærø Kommune

Karsten Landro

Borgmester

 

03-05-2012

Bonavista gen-søsættes

En marstalsk newfoundlandsfarer, i form af skonnerten Bonavista, er nu blevet restaureret, og er klar til at blive søsat på ny.

Sådan skrives der den 2. maj 2012 i Søfart.

 

22-05-2012

Resolutionsforslag om vedtagelse af lovforslag om skibsbevaring

Generalforsamlingen for Træskibs Sammenslutningen – Landsforeningen til bevarelse af ældre brugsfartøjer opfordrer alle partier, der er repræsenteret i Folketinget, og den siddende danske regering til at sidestille skibsbevaringen med bygningsbevaringen i lighed med det, der er foreslået i lovforslag B 84, Samling 2011-12. Se resolutionsforslaget her, - og lovforslaget her.

21-05-2012

Lauge Damstrup Brøndum, skipper på HAVGASSEN, stiller op til TS formandsposten

Når Træskibs Sammenslutningen mødes til generalforsamlingen søndag den 27. maj i Ebbes Bådebyggeri, skal der blandt andet være valg til formandsposten for TS. Bestyrelsen har modtaget melding om, at Lauge Damstrup Brøndum (tlf.: 2728 7632) stiller op til posten som formand. Træskibs Sammenslutningens nuværende formand Poul-Erik Clausen (tlf.: 2339 3123) stiller ligeledes op. Læs dagsordenen til generalforsamlingen her

Det er vældig hyggeligt at være TS´er, skriver Lauge Damstrup Brøndum i sit indlæg, men lige nu er hyggen ved at sejle os på grund. Læs hele indlægget her.

 

22-03-2012

Indkaldelse til generalforsamling 2012

Generalforsamlingen i 2012 afholdes på Ebbes Bådebyggeri i Marstal søndag den 27. maj 2012 kl. 10.00.

Dagsorden iflg. vedtægterne:

1.    Valg af dirigent

2.    Beretning

3.    Regnskab

4.    Indkomne forslag

5.    Fastsættelse af kontingent

6.    Valg i henhold til § 7

7.    Eventuelt

 

På valg er (pkt. 6):

Formand:

Poul Erik Clausen, modtager genvalg

2 bestyrelsesmedlemmer:

Ole Brauner, modtager genvalg,

Gert Iversen, modtager IKKE genvalg,

2 bestyrelsessuppleanter:

Karsten Heide, modtager genvalg

Jens Glinvad, modtager genvalg

1 Revisor: Kirsten Hjort, modtager genvalg

1 Revisorsuppleant: Poul Pilegård modtager genvalg

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22-03-2012

Newfoundlandsfarerer, Marstal Havn 1914

Tre newfoundlandsfarere under bygning på Marstal Havn 12. marts 1914. Forrest på Ludvig Johansens byggeplads ses den aktuelle skonnert BONAVISTA (kølen strakt 24.07.1913, søsat 7.5. -14), derpå skonnert IRIS klar til stabelafløbning 12.03.1914 (kølen strakt 29.04.1913) og syd herfor ses tremastskonnert COCOS spanterejst på Gorm Clausens  værft (kølstrakt 17.08.1913, søsat 14.07.1914).

22-03-2012

Marstal Havn anno 1912

Den nordlige del af Marstal Havn anno 1912 med oplagte skonnerter, galeaser og jagter samt et par skibe under kølhaling.

Søsætningen af BONAVISTA