TS

28-03-2012

Skibsdage 2012 i Ebeltoft.

For 3. år i træk arrangerer TS Skibsdage. I år er det i Ebeltoft, hvor der samtidig afholdes Nordiske Kystkulturdage og DFÆL´s sommerstævne.

Skibsdagene afholdes i uge 28/2012 - dagene 9. juli - 13. juli 2012.

HOLD TUNGEN LIGE I MUNDEN, - støt på kursen sømand:

TS Skibsdagene afholdes jf. nedenfor, men som en selvstændig aktivitet, der er uafhængig af, men tilpasset, alle andre aktiviteter i det fælles stævneområde.

Derfor skal tilmelding til TS Skibsdagene ske på TS-tilmeldingsblanketterne nedenfor.

Stævnekoordinatorerne for det samlede stævne har udsendt meddelelse om, at tilmelding til stævnet skal ske på tilmeldingsformularen til Nordisk Kystkulturstævne. Det er for at få et samlet overblik over alle deltagere til de forskellige aktiviteter i ugens løb. Det kan du OGSÅ gøre, men TS vil under alle omstændigheder sikre, at tilmeldte til Skibsdagene også bliver registreret på den fælles tilmeldingsblanket.

Deltagere i TS Skibsdagene skal ankomstregistreres på det fælles stævnekontor, men skal IKKE betale det annoncerede stævnegebyr. Hold dig orienteret om det samlede program her: http://www.smallshiprace.dk/programmet.

Send et billede af dit fartøj til: ebeltoft_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.smallshiprace.dk

Skibsdagenes overordnede mål er at udveksle erfaringer ud i godt sømandskab. I år er hovedtemaerne "Sejlads med joller" og "Elementer af skipperuddannelse".

Dagsprogrammet (foreløbigt) kan du se her.

Intentionerne med skibsdagene og de overordnede forhold kan du læse om i TS-blad 2/2012. Omtalen i bladet finder du også her.

Alle interesserede uanset rang, stand, alder og køn er velkomne.

Desuden vil det være muligt:

  • at aflægge praktisk duelighedsprøve (kr. 200)
  • at deltage i et førstehjælpskursus (kr. 200).
  • at deltage i morgen Yoga

Der er 3 daglige måltider. Prisen pr. dag vil udgøre ca. kr. 100. Betaling sker ved ankomst og registrering.

Alle er velkomne, men af hensyn til den praktiske tilrettelæggelse opfordrer vil til Tilmelding til skibsdagene:

Se tilmeldte skibe/joller her:

Se tilmeldte enkeltpersoner her

Billeder fra Skibsdage 2012 af Annette Dres

Se billederne her.