TS

 

 

14-01-2013

Pinsestævne og Generalforsamling 2013 i Holbæk

Siden er senest opdateret den 04. maj 2013

Se i venstre spalte om:

Velkomstfolder (opdateret 3. maj 2015) med praktisk information

Parkeringsforhold, - jolletrailere m.v.

Holbæk Træskibslaug

OBS. Skippermøde er nu lørdag kl. 11:00 på HJALM

Se revideret program

                               Træskibsfestivallens hjemmeside

                               Træskibsfestivallen på Facebook

                               VisitHolbæks Hjemmeside

                               Galeasen HJALMs hjemmeside

                               Turbåden EMMAs hjemmeside

                               Se  også links til presseomtale nederst på siden

11-01-2013

Pinsestævnet i 2013 løber af stablen i Holbæk.

Det sker i dagene 17. - 19. maj 2013.

Samtidig afholder Holbæk Kommune TRÆSKIBSFESTIVAL. Se nærmere herom i højre spalte.

Tilmelding skal ske senest den 1. maj 2013, men meget gerne før, - især for skibe, der stiller sig til rådighed lørdag eftermiddag for historiefortællere og besøgende.

Desuden opfordres skibene til at indsende et foto og en beretning om skibet til Mikkel Thorning, e-mail: mthor[at]holb.dk. Se information herom i højre spalte. Deadline for fotos og beskrivelse af dit skib er den 22. april 2013.

Du finder links til de forskellige tilmeldingsformularer længere nede på denne side.

Informationen om pinsetævnet og generalforsamlingen vil løbende blive opdateret, så følg med på denne side.

I TS-blad 2/2013, der udkommer medio april 2013, finder du også program, dagsorden til generalforsamlingen m.v.

 

07-01-2013

Program

PROGRAMMET (v4 - 2013-05-04) finder du her. OBS. Skippermøde lørdag kl. 11:00

I højre spalte vil du kunne se omtale af nogle af de planlagte aktiviteter.

Holbæk Kommune har entreret med FULTON, som vil danne ramme om teaterforestillingen.

Skippermøde ved HJALM lørdag kl. 11:00. HJALM er også VIP-skib ved præsentationssejladsen.

Fortællinger for børn og voksne vil pinselørdag eftermiddag blive gennemført på et antal skibe i havnen, mens andre skibe deltager i præsentationssejladsen.

Derfor ses gerne tidlig tilmelding for skibe, som pinselørdag eftermiddag vil stille sig til rådighed som kulisse for børn og fortællere. Oplys dette på tilmeldingen og oplys også, hvor mange personer, der kan tages ombord for høre fortællingerne.

De skibe, der tilbyder sig, vil blive kontaktet af kommunens stævnekoordinator, Mikkel Thorning, der er leder af Kulturkasernen. Du er velkommen til at høre nærmere hos Mikkel Thorning, e-mail: mthor[at]holb.dk, mobil: 7236 5126. 

Velkomstfolder

Folderen er ment som en information om en række af de praktiske spørgsmål, som I kunne tænkes at have undervejs – haveneanløb, spisebilletter, bad, parkering, affaldscontainer, teltplads mv.

Se placeringen i havnen på folderens oversigtskort.

Folderen vil blive udleveret ved ankomstregistrering/køb af spisebilletter i sekretariatet, der har åbent fredag og lørdag fra kl. 09:00 til kl. 19:00, men du kan allerede nu downloade den her.

Aktivitetsområdernes placering i havneområdet kan du se her.

Parkering

Kommer du med jolle, - bil, jolletrailer el.lign. skal du rekvirere en parkeringstilladelse hos Mikkel Thorning, e-mail mthor_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.holb.dk

Parkeringsområdet er bag Stark-hallen. Se placering i velkomstfolderen, oversigtskort 1.

Bestil parkeringstilladelse så hurtigt som muligt.!

 

Holbæk Træskibslaug

Holbæk Træskibslaug tager sig af en stor del af de praktiske opgaver i forbindelse med afviklingen af TS-pinsestævne 2013:

  • Havneanløb: Pakkemester
  • Hjælpebåd ved anduvning af havnen
  • Koordinering af præsentationssejladsen
  • Maritime kramboder
  • Piratbar
  • TS-middagen lørdag aften med borddækning, bordplan, salg af øl/vin/vand m.v.

De fleste aktiviteter afvikles på midtermolen ved Holbæk Gl. Havn.

Holbæk Træskibslaugs hjemmeside finder du her.

 

14-01-2013

Tilmeld dig til pinsestævnet

Tilmeldingsformularer finder du herunder.

Bemærk:

1. Oplys på tilmeldingen om du stiller dit skib til rådighed for historiefortællerne (se info i spalten til højre). Du vil i så fald blive kontaktet herom af Mikkel Thorning.  I givet fald deltager skibet ikke i præsentationssejladsen lørdag eftermiddag. Øvrige skibe deltager i præsentationssejladsen.

2. Indsend foto og en beretning om dit skib til Mikkel Thorning, mthor[at]holb.dk,  samtidig med tilmeldingen eller senest den 15. april 2013. Der vil blive trykt en festivalfolder og et hustandsomdelt program, som også uddeles gratis til publikum og besætninger. Se nærmere herom i højre spalte.

Her tilmelder du dig (klik på relevant tilmelding):

Har du ændringer til en indsendt tilmelding, kan du kontakte TS-kasserer Egon Hansen på mail kasserer_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.ts-skib.dk

3. Hvis du er personligt medlem af TS, men anduver i et fartøj, der af den ene eller den anden grund ikke er optaget på TS-fartøjslisten, er du også velkommen med dette fartøj. Du ligger i havnen på samme vilkår som TS-fartøjer. Men de stævneansvarlige forbeholder sig ret til at placere fartøjet uden for det egentlige stævneområde, hvis fartøjet ikke passer ind i miljøet med de ældre brugsfartøjer.

Nedenfor kan du finde oversigter over de allerede tilmeldte til pinsestævnet.


 

 


10-01-2013

Indkaldelse til generalforsamling 2013

Generalforsamlingen i 2013 afholdes i STARKhallen på havnen i Holbæk søndag den 19. maj 2013 kl. 10.00.

Dagsorden nedenfor i henhold til vedtægterne:

1.    Valg af dirigent

2.    Beretning

3.    Regnskab

4.    Indkomne forslag

5.    Fastsættelse af kontingent

6.    Valg i henhold til § 7

7.    Eventuelt

På valg er (pkt. 6):

Kasserer:

Egon Hansen - modtager genvalg

3 bestyrelsesmedlemmer:

Annette Dres - modtager genvalg

Merete Ettrup - modtager genvalg

Niels Sohn - modtager IKKE valg

2 bestyrelsessuppleanter:

Jan Christensen - modtager genvalg

+ 1 suppleant - skal nyvælges

1 Revisor: Kirsten Hjort - modtager genvalg

1 Revisorsuppleant: Poul Pilegård - modtager genvalg

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

 

21-03-2013

Borgmester Søren Kjærsgaard byder velkommen

Holbæk Kommunes borgmester, Søren Kjærsgaard, byder Træskibs Sammenslutningens fartøjer og besætningsmedlemmer velkommen til Pinsestævnet og Træskibsfestivallen.

Søren Kjærsgaard skriver bl.a.: "Vi glæder os til at byde jer velkommen i Holbæk. Havnen har i mange år været et centralt og livgivende sted, hvor holbækkerne har søgt hen for at arbejde, gå tur eller kigge mod horisonten og for et øjeblik drømme sig ud i den store verden. Derfor glæder det mig, at I kigger forbi med jeres fantastiske skibe og giver os landkrabber et indblik i livet til søs og de spændende historier, der følger med."

Se hele velkomsten her.

 

07-01-2013

Maritim stemning anno 1900

Glæd jer.

Holbæk Kommune har sat alle sejl til for at gøre Træskibs Sammenslutningens pinsestævne til en inkluderende og opsigtsvækkende kulturevent, både for skibenes besætninger og for kommunens borgere og gæster.

Hele havneområdet - ja, måske hele kommunen - vil summe af maritim stemning.

Under temaet "vand, sand og træ" vil havneområdet blive omdannet til et tidsbillede af en "anno 1900 havn", kombineret med elementer af moderne vandsport.

"Anno 1900" er valgt, fordi det er det gennemsnitlige byggeår for de fleste af de deltagende skibe.

Havnemiljøet vil med kramboder, præsentation af skibsrelaterede håndværk, madboder, havneknejper og meget mere signalere den tid, hvor duften af tjære og beg, drømmen om fjerne horisonter, osen fra smedens esse, transport af varer til skibene, den løsslupne stemning i havneknejperne var en naturlig del af livet på havnen.

Havnen har gennem århundreder været en af Holbæks vigtigste livsnerver, - uden skibsfart ingen købstad.

07-01-2013

Kulturelle oplevelse for alle aldersgrupper - musikalsk drama.

Lørdag aften vil der med FULTON som scene blive opført et musikdramatisk stykke for hele familien.

Stykket vil handle om havnen som samlingspunkt for alverdens forskellige mennesker. Det skrives specielt til lejligheden af de to lokale, professionelle teatre: Holbæk Egnsteater og Fair Play.

Professionelle skuespillere, medvirkende fra lokale teaterforeninger og Holbæk Teaters kor vil opføre dette helt specielle musikalske drama.

Det vil være gratis for publikum at overvære stykket.

Det er Kulturkasernen, der står for produktionen.

Nærmere omtale vil følge i løbet af april måned 2013.

 

15-02-2013

Talentkoncert

Amatørteatergruppen Elverfolket er gået sammen med Stenhus og Holbæk Musikskole om en talentkoncert, - en særskilt musikforestilling i skibsværftet, der finder sted lige efter forstillingen på Fulton.

 

14-01-2013

Få formidlet historien om jeres skib

Kernen i festivalen er jeres skibe og deres historie.

Der trykkes derfor en festivalfolder og en husstandsomdelt program, som uddeles gratis til publikum og besætninger.

Desuden omtales "dagens skib" på Træskibsfestivallen Facebook-side.

På den måde håber vi, at publikum vil gå på opdagelse i de mange fine træskibe og få del i deres spændende historie.

Til brug for dette beder vi alle om at indsende et godt foto (min. opløsning 300dpi) samt nogle linjer om jeres skib – gerne en god historie (redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte og redigere). På grund af opsætning og trykning beder vi om fotos og historier så tidligt som muligt. Indsendes til Mikkel Thorning på mthor[at]holb.dk

Deadline er nu

Foto og historie indsendes inden den 22. april 2013.

08-01-2013

Lyt til en god historie.......og se præsentationssejladsen

På nogle af skibene vil besøgende kunne gå ombord fredag og lørdag eftermiddag og høre en god historie.

Hvem ved, - måske bliver det en sørøverhistorie eller en rigtig skipperskrøne.

Spændende bliver det i hvert fald for børn og voksne, når nogle af kommunens fortællere lader ordene flyde.

Ind imellem historierne vil andre skibe sejle ud på fjorden. Her kan du følge havnemanøvrer og skibe for fulde sejl.

De enkelte skibe vil blive præsenteret, når de forlader eller ankommer til havneområdet.

Sejljollerne vil vise deres kunnen i havnens nærområde, mens de større skibe vender fjorden.

 

08-01-2013

Stå til søs......hiv ohøj

Både fredag og lørdag kan du stå til søs med skibene i Holbæk Gl. Havn: Galeasen HJALM og turbåden EMMA.

Sæt et par timer af og oplev livet på et gammelt skib. Vær med til at sætte sejl og stå til rors, snus til søluften og nyd landskabet fra søsiden. Turene er også en oplagt måde at se Holbæk-området fra fjordsiden. 

Begge skibe sejler fredag den 17. maj klokken 16.00-18.00 og igen klokken 19.00-21.00 samt lørdag den 18. maj klokken 9.00-11.00. Turen tager cirka to timer, og ruten afhænger af vejret.

Turen koster 150 kroner for voksne og 75 kroner for børn op til 12 år. Køb billetter i turistboden på markedspladsen på Holbæk Havn.   

Se mere på Træskibsfestivallens hjemmeside.