TS

Uddannelses - og Træningssejladsen i uge 26 - 2013 .....

....på AMRIT, BONA GRATIA, EMANUEL og MARTHA bragte os til Kerteminde, Bogense, Fredericia, Assens og Svendborg.

Se nogle indtryk fra sejladsen her.

 

06-02-2013

Hvad sker der mon i uge 26 - 2013 ?

....sagde den ene sæl til den anden.

Jo, alle I gæve søulke, - mænd og kvinder i alle aldre med hang til søværts aktiviteter.

Nu skal I bare høre: I skal til søs og tage et kig på de 4 verdenshjørner.

I skal øve og prøve det der med modstrøm og bidevind og skyformationer og sejlføring og lanterner og farvandsafmærkninger og ankring og trosser i land, og meget mere   -  og lavvandede tanger for sådan nogen som os.

Se sæl mere herom nedenfor og prøv det sæl.

 

Uddannelses- og træningssejlads uge 26 - 2013

Det sker i dagene fra lørdag den 22. juni til fredag den 28. juni 2013. 

Et TS medlemsarrangement for at øge standarden af sømandskab og sikkerhed ved fartøjernes brug.

De fire verdenshjørner ligger langt væk, - så langt væk, så man knapt kan se dem med en kikkert. Vil man se dem ved selvsyn, må man vælge ét af gangen og sejle derud.

Hvordan man bærer sig ad med det, - altså at sejle, er det uge 26 handler om.

Det er en fælles sejlads med flere deltagende skibe. Sammen tilrettelægger vi en rute for ugens sejladser. Heri indgår efter aftale forskellige øvelser og manøvrer. Der bliver lejlighed til at udveksle erfaringer og til at besætninger kan bytte rundt blandt de deltagende skibe.

Hvem:

Alle TS-skibe og alle TS-medlemmer er velkomne.

 

DELTAGENDE FARTØJER:

AMRIT, skipper Mads Knudsen.               2896 0312

BONA GRATIA, skipper Karsten Heide.   2042 9058

EMANUEL, skipper Sten Lykkebo.           4063 8901

KRISTIAN (jolle), skipper Gert Iversen     2016 1089

MARTHA, skipper Niels Kobberø.            2021 8412 

 

MARTHA besætter selv sine pladser. 

Der ud over regner vi med, at der er mellem 20 og 24 pladser til TS-medlemmer uden skib.

Vi fordeler besætningerne på de enkelte skibe.

 

Hvad:

Morgen- og aftensamling hver dag.

Første morgensamling med præsentation af skibene. Ellers er morgensamlingen til planlægning og evt. oplæg. Niels holder et oplæg om meteorologi en af dagene. På morgensamlingen kan besætningsbytte foregå.

Aftensamlingerne tænkes som evalueringsmøder.

Ellers handler det om:

- dæksarbejde i forbindelse med sejl- og havnemanøvrer.

- bådsmandsarbejde, hvordan instrueres en ubefaren besætning.

- rednings- og brandøvelse.

- sejladsplanlægning.

- natsejlads, om muligt, i snævert fyrbelyst farvand.

- m.m.

Hvor:

Skibene samles i Korsør Havn lørdag den 22. juni 2013 (BONA GRATIA fra fredag) Afmønstringshavn vil blive oplyst i løbet af sejladserne. Den kan være forskellig for de forskellige skibe.

Hvornår:

Der er påmønstring lørdag den 22. juni om formiddagen i Korsør Havn. Sejladserne afsluttes fredag den 28. juni sidst på eftermiddagen.

Hvor meget:

Kursusprisen pr. dag, pr. person er 230 kr. For unge under 30 år, 130 kr. pr. dag, pr. person. Derudover må påregnes udgifter til proviantering, diesel samt til eventuelle havnepenge.

Tilmelding og betaling:

Tilmelding sker senest den 10. juni 2013 på tilmeldingsformularen i højre spalte.

Samtidig indbetales kursusbeløbet 1.610 kr., henholdsvis 910 kr. for unge under 30 år, på TS´s konto i Danske Bank. Reg.nr.: 9541, kontonr.937 4140.

Din tilmelding er først gældende, når kursusbeløbet er indbetalt.

I tilfælde af aflysning på grund af manglende tilslutning, tilbagebetales hele beløbet.

Udgifter til proviantering, diesel og havnepenge betales ved afmønstringen.

Regn med godt 100 kr. pr. dag.

ANDRE TS-SKIBE MED EGNE BESÆTNINGER ER VELKOMMEN TIL AT TILMELDE SIG PÅ TS-HJEMMESIDEN, ELLER TIL AT SLUTTE SIG TIL UANMELDT. GASTERNE FRA DISSE SKIBE VIL NATURLIGVIS KUNNE INDGÅ I BESÆTNINGSROTATIONEN BLANDT SKIBENE.

VI FORESTILLER OS DET SOM ET ÅRLIGT TILBAGEVENDENDE ARRANGEMENT, HVOR DET KAN GÅ PÅ SKIFT BLANDT TS-SKIBE.

 

06-02-2013

Tilmeld dig på formularen nedenfor

Husk ved tilmelding

Du skal være medlem af TS. Indmeldelsesformular m.v. finder du her.

Tilmelding sker senest den 10. juni 2013 på tilmeldingsformularen nedenfor.

Samtidig med din tilmelding skal du indbetale kursusbeløbet på 1.610 kr., henholdsvis 910 kr. for unge under 30 år, på TS´s konto i Danske Bank. Reg.nr.: 9541, kontonr.937 4140.

Ved betalng skriv Uge 26 + dit navn.

Din tilmelding er først gældende, når kursusbeløbet er indbetalt.

I tilfælde af aflysning på grund af manglende tilslutning, tilbagebetales hele beløbet.

Udgifter til proviantering, diesel og havnepenge betales ved afmønstringen.

Regn med godt 100 kr. pr. dag.

Har du efterfølgende ændringer til din tilmelding, skal du kontakte Karsten Heide på e-mail: karstenheide[at]mail.dk eller telefon 2042 9058. 

Andre TS-skibe med egne besætninger er meget velkomne. Brug tilmeldingsformularen - eller duk bare op.