TS
.................................Indtryk Fejø 2013.................................
Foto: Henning Wagner

Billederne for oven fra sejladsen mod Saxkøbing og for neden af CONCORDIA med Lindheim Sunds og Vid på slæb er taget af Henning Wagner fra LEA.

Se Egon Hansens fotoserie her.

...............................PRESSEDÆKNING................................

07-02-2013

Skibsdage 2013 på Fejø

Den første omtale af Skibsdage 2013, som du også kan læse i TS Blad 1/2013, finder du nedenfor.

Teksten er taklet og splejset af Lisbet Bojsen-Møller, Sara Deluran, Jesper Funder, Gert Iversen og Karsten Heide.

Det sker på Fejø i uge 28 - fra mandag morgen den 8. juli til og med fredag den 12. juli 2013.

Tilmeldingsformularer i højre spalte. Der opfordres til hurtig tilmelding af undervisere. Tilmelding for andre senest den 4. juni 2013.

Kostpenge, kr. 500 pr. person, forudbetales samtidig med tilmeldelse.

Dagsplan for Skibsdagene finder du her og i TS Blad 2/2013.

 

Karsten, Gert, Lisbet, Sara, Jesper

Skibsdage 2013.

 

Dagsplanen og yderligere om formålene med Skibsdagene - klik her.

 

Det indre af en formålsparagraf.

Kom inden for i Træskibssammenslutningens formålsparagraffer.

Se jer omkring og vær med til at praktisere dem.

Det glæder os, som arrangører, at kunne invitere til SKIBSDAGE for fjerde år i træk. Den store tilslutning hidtil har været opmuntrende, -tak for det.

Vi ser frem til gensynet med jer.

Samtidig vækker det ambitioner om at få endnu flere til at slutte op om arrangementet. Kom og vær med, TS medlem eller ej, med eller uden skib, med eller uden sejladsmæssige forudsætninger, vi byder alle velkommen til fem dages praktisk navigation i formålsparagrafferne, alt sammen udfoldet under inspiration af foreningens værdiord. Indviklet, -slet ikke, men derfor ku’ man jo godt ta’ et kik i manuskriptet.

 

Formål.

Skibsdagene har fra begyndelsen været rettet mod konkret og praktisk realisering af foreningens formål, nemlig ”at fremme bevarelsen af ældre brugsfartøjer, herunder øge standarden for sømandskab, vedligeholdelse og sikkerhed ved fartøjernes brug, samt medvirke til at fartøjerne bevares under videst mulig hensyntagen til deres kulturhistoriske værdi. Sammenslutningen skal være et forum for gensidig vejledning og støtte i alle forhold, der vedrører medlemmernes fartøjer”.

Skibsdagene afholdes under inspiration af foreningens værdiord, som, –bevaring, kvalitet, -begavet genbrug, -fællesskab, -fortælling, -godt sømandskab, i skønsom udpluk. Med andre af værdiordene, - skønhed, -stolthed, -musik, -glæde, -åbenhed, forsøger vi at gøre stævnet til en landsdelsbegivenhed åben for alle, og bidrager derigennem forhåbentlig til skibenes synlighed i offentligheden og i det videre perspektiv at appellere til yngre generationers maritieventyrlyst. Allerede i stævnets forberedelsesarbejde er flereunge engageret med masser af inspirerende idéer.

 

”Knægten” skal styre.

Oprindeligt var stævnet, lidt mere beskedent tænkt, som et uforpligtende sammenrend af træskibsentusiaster, et forum for erfaringsudveksling om netop vedligeholdelse og håndtering af skibene.

Regulær undervisning var et mere perifert aspekt af skibsdagene, men det har, med praktisk duelighedskursus, udviklet sig til en væsentlig del af stævnet og dermed åbnet for, at en ny målgruppe er kommet i forgrunden som den primære, nemlig unge sejlinteresserede. Det inspirerer til endnu et vigtigt formål med skibsdagene, -formidling af sømandskab til unge.

 

Læreren ringer ind til time.

Det accentuerer nødvendigheden af organisatorisk struktur på stævnet.

At mødes til hyggelige diskussioner og erfaringsudvekslinger kræver ikke den samme organisatoriske planlægning, som når der indgår oplæg og undervisning. Der skal rekrutteres oplægsholdere og undervisere, fastlægges et konkret program med tidsstrukturer og det nødvendige undervisningsmateriale skal fremskaffes og ligge parat.

 

Målgrupper.

TS medlemmer, unge sejlerinteresserede med eller uden båd, unge før eller efter skoleskibstogt, børn, lokale beboere, turister og andre interesserede.

 

Formidlingsformer:

Temaoplæg og erfaringsudveksling med efterfølgende praktiske øvelser.

-Havneanløb med tilhørende manøvrer.

-Sejlmanøvrer og trimning.

-Mand over bord øvelser. Med en person – sikkerhedsdragt.

-Brandøvelse

-Vedligeholdelse af stående rig.

-Beddingsophold. Skroggennemføringer, skrogvedligeholdelse og tæreklodser.

-Pasning af maskine og transmission.

 

Oplæg, fortælling og foredrag.

-Om skoleskibene.

-Om sejladsplanlægning og langturssejlads.

-Om vikingeskibe. Sebbe Als og/eller Lindheim Sund.

 

Undervisning.

-Praktisk duelighedspensum med tilhørende prøve. Kræver indmeldelse i/medlemskab af TS.

-Teoretiske og praktiske øvelser. Sejlads med jolle efter sejladsanvisninger uden søkort.

-Smakkerig, sejlmanøvrer og trimning.

-Sejlmanøvrer med et vikingeskib.

 

Workshops.

-Knob, splejsninger og elementært sejlmagerarbejde.

-Bygning af modelskibe for børn.

 

Konkurrencer.

-Præcisionskast med kasteline. Knobbinding.

-Bygning af tømmerflåde og sejlads for børn

-Kapsejlads og pålidelighedssejlads med joller.

 

Yoga.

Fælles sejladsudflugt til Sakskøbing.

Traktortur på øen. Udflugt til den lokale vingård?

Fodbold.

Musik og fælles sang.

 

Oplægsholdere og undervisere.

Det fører frem til vores opfordring til alle de mange kompetente folk i TS og andre, om at komme og øse af deres viden og erfaringer.

Af planlægningsmæssige hensyn, beder vi folk, som vil bidrage med deres faglighed, tilmelde sig tidligst muligt på tilmeldingsformularen i højre spalte.

 

Hvor: PÅ FEJØ.

Hvornår: Hverdagene i uge 28. Fra mandag morgen den 8. juli til og med fredag den 12. juli.

Hvor meget: Deltagelse i stævnet er gratis. Der betales for fællesspisning kr. 100 pr. dag = kr. 500 for alle 5 dage.

Hvorfor: Det er sjovt.

 

Tilmelding: Senest den 4. juni på tilmeldingsformularen, som du finder i højre spalte.

Samtidig indbetales på TS konto i Danske Bank, reg.nr. 9541, kontonr. 937 4140, 500 kr. pr. person i kostpenge.

Din tilmelding er ikke gældende, før beløbet er indbetalt.

 

Praktiske rammer:

Logimuligheder: På egen båd,  eller på et af de større skibe for 200 kr. pr. døgn. Halv pris for unge under 25 år eller unge under uddannelse, bed and breakfast på øen, telt på campingpladsen lige ved havnen.

Spisning: Fælles morgenmad med madpakkesmøring og fælles aftensmad med madlavning på skift.

 

 

Se også om Skibsdagene på Facebook, - men HUSK, at tilmelding sker på formularerne jf. nedenfor

Gastebørs og Køjebørs

Er du skipper og har du en ledig køjeplads under Skibsdagene, som du vil stille til rådighed for kr. 200 pr. døgn ?

Mangler du gaster til at sejle dit skib til og fra Skibsdagene ?

Deltager du uden skib, men ønsker en køjeplads på et skib for kr. 200 pr. døgn ?

Så kan du markere det på tilmeldingsblanketten.

Du skal selv tage kontakt med dem, der har plads/ønsker en plads.

Følg med på en af de to lister over tilmeldte.

Tilmeld dig jf. nedenfor.

 

TILMELD DIG SKIBSDAGENE

Senest den 4. juni 2013 på tilmeldingsformularen, som du finder links til nedefor. 

Samtidig indbetales på TS konto i Danske Bank, reg.nr. 9541, kontonr. 937 4140, 500 kr. pr. person i kostpenge.

På indbetalingen skriver du Skibsdage + dit navn.

Din tilmelding er ikke gældende, før beløbet er indbetalt.

Skibe/jolle tilmelder sig med 1 person = skipperen. Tilmeldingsformular = klik her.   

Alle andre tilmelder sig enkeltvis af hensyn til registrering af indbetalingen. Tilmeldingsformular = klik her.

Undervisere. Hvis du tilbyder dig som underviser, så oplyser du det på en af tilmeldingsformularerne.

 

  

Oversigt - tilmeldte

Skibe

Personer