TS

13-03-2014

Maritim Historisk Konference i Aabenraa

Hvert andet år afholder Maritim Kontakt en Maritimhistorisk Konference.

Den 21. Maritimhistoriske Konference finder i år sted i Aabenraa fra fredag d. 25. april til søndag d. 27. april.

Konferencen er åben for alle maritimt interesserede, såvel amatører som professionelle forskere, der her får lejlighed til at fremlægge deres projekter og resultater, samt stifte kontakter og udveksle erfaringer.

Læs mere om konferencen og tilmelding her.

 

26-03-2014

8. European Maritime Heritage Congress i Aabenraa og Flensborg

„Maritim kultur - grænseoverskridenede“ – under dette Motto afholder „European Maritime Heritage“  fra  4.-7. juni 2014  sin 8. kongress i de gamle søfartsbyer Aabenraa og Flensborg. Organisationen er den europæiskes paraplyorganisation for ”bevaringsværdige træskibe i fart”. For første gang sker dette i henhold til kongressens motto i det dansk-tyske grænseland og dermed i to lande.  

Deltager og delegerede fra hele Europa vil i løbet af tre dage drøfte og diskutere søfartshistorie og søfart med gamle bevaringsværdige skibe. Foredragsholderne kommer fra hhv. Storbritannien, Spanien, Portugal, Holland, Sverige, Norge, Danmark og Tyskland, såvel som fra det Europæiske Parlament, den Europæiske Kommision og europæiske fagorganisationer. De fem kongress-sessioner bærer overskrifterne: „Maritim Europa“, „Vogter for samvittigheden“, „Interregional samarbejde“,"Frihed for sejlads“ og „Den maritime kulturarvs skønhed“.

Under kongressen vil deltagerne have mulighed for guidede ture på søfartsmuseerne, i Historischer Hafen Flensborg og have mulighed for at nyde Flensborg Fjord på den historiske sanlondamper „ALEXANDRA“ af Flensborg. Kongressen slutter med EMHs generalforsamling den 7. juni som skal vælge en ny præsident og et nyt EXCOM (executivkomité).

Afslutningen bliver en deltagelse i præsentationssejladsen ved TS-Pinsestævnet, som i 2014 afholdes i Flensborg.

Se EMH´s hjemmeside for mere information og for tilmelding her.

 

26-03-2014

Traditionswochen - Flensborg Juni 2014

Ved at klikke på billedet herunder finder du en fælles annoncering af Rum-Regatta, EMH-Kongres, TS-pinsestævne m.v.

18-02-2014

TS Træningssejlads i uge 26

Det er for medlemmer af TS og det sker med påmønstring lørdag den 21. juni og afmønstring fredag den 27. juni 2014.

Påmønstring i en havn ved Storebæltskysten og afmønstring i en havn ved Øresundskysten.

Gå ikke glip af denne mulighed for træning og erfaringsudvekslng med det gode sømandskab i højsædet.

Temaerne vil være:

 • At læse skyerne. Oplæg om meteorologi.
 • Niels (skipper på MARTHA) fortæller om en oceansejlads på en hollandsk bark.
 • At ligge underdrejet.
 • Bugsering.
 • Ankring.
 • Sejladsplanlægning. Bliver gennemgået ved et oplæg. Derefter en sejlads igennem snævert/grundt farvand med mange afmærkninger. De enkelte skibe opfordres til at inddele vagthold med vagtskifte og dertil hørende procedure.
 • Redningsøvelse med en sponseret redningsflåde. Den udløses, vendes og entres af havarister.
 • SAR, Search And Rescue – en eftersøgnings- og redningsøvelse i samarbejde med et marinehjemmeværnsdistrikt. En marinehjemmeværnskutter leder øvelsen.

Læs mere og tilmeld dig her.

04-02-2014

Tordenskioldsdage 2014

Tordenskioldsdagene i Frederikshavn afskydes i dagene 27. - 29. juni 2014.

Hver år under Tordenskioldsdage opføres et stort drama med fortællinger om Tordenskiold, Fladstrand og Store Nordiske Krig, på Kattegat Scenen.

I en enorm historisk kulisse genskabes en kreativ illusion om Fladstrand år 1717.

Følg med på Tordenskioldsdagenes hjemmeside.

 

04-02-2014

Vinden Drar 2014

I 2014 afholdes Vinden Drar på Åland med start i Föglö den 29. juni 2014.

Du kan holde dig informeret på Vinden Drars hjemmeside, hvor du også kan tilmelde dig.

 

13-03-2014

Hanö Regatta 2014

I dagene fra den 1. - 5. juli 2014 afholder Sveriges Segelfartygsförening Hanö Regatta.

Læs mere her.

 

26-03-2014

Smakketræf og Maritime dage i Ribe

I dagene 3. og 6. juli 2014 danner Skibbroen i Ribe rammen om et maritimt sommermarked med oplevelser og aktiviteter på museumseverten Johanne Dan og til lands og til vands.

­­Der bliver også holdt et smakketræf og samlet sejllads ud til Langjord.

Inde på land bliver der opstillet en række boder.

Allerede onsdag og torsdag ankommer smakkesejlerne, og om fredagen sejles der i vadehavet.

Et utal af festlige aktiviteter for børn og voksne er under udvikling.

Fredag aften er der fælles gril med egne madvarer og om lørdagen er forplejningen gratis.

Overnatning i telt på bålpladsen, på vandrerhjem, Bed & Breakfast, Ribe byferie.

Se program og om tilmelding her.

Du kan også læse mere på Visit Ribes hjemmeside.

04-02-2014

Nordisk Sejlads 2014

Nordisk Sejlads gennemføres i dagene 4. - 12. juli 2014.

Nordisk Sejlads mål er at samle unge og gamle sejlentusiaster i muntert samvær i Skagerak/Kattegatregionen under sejlads med traditionelt byggede fartøjer (længde over 9 m).

I 2014 sejles der på ruten: Stavern - Skärhamn - Aalborg.

Tilmelding kan ske frem til den 4. juli 2014.

Se nærmere om sejlads, tilmelding m.v. på hjemmesiden for Nordisk Sejlads.

 

 

04-03-2014

Skibsdage 2014 på Fejø

Det sker fra den 7. til den 11. juli 2014.

For femte år i træk ser vi i arrangementsgruppen frem til at møde Jer til skibsdage. Traditionen tro er det også i år på Fejø. I fællesskab praktiserer vi foreningens formålsparagraf, håndtering og vedligeholdelse af de gamle skibe.

Ubefaren. ”...det må ikke glemmes, at ingen er født mester; - før man får lejlighed til at selv prøve, kan man ikke opnå noget kendskab til eller øvelse i at udføre et arbejde.” citat fra Håndbog i praktisk sømandskab. Jens Kusk Jensen, 4. Udg. 1924, s. 362.

Skibsdagene har i år fokus på børn og unge. Der bygges tømmerflåder, øves i jollesejlads og sejles kapsejlads.

Og naturligvis er der også en masse for de ikke helt unge: Sejladsmanøvrer, sejladsplanlægning, vedligeholdelse, og skipperskrøner.

Se om det hele og tilmeld dig her.

04-02-2014

Nordisk Kystkultur 2014

Vi har modtaget en invitation fra Forbundet Kysten i Norge til alle vores TS Fartøjer. Den 17. - 20. juli afholder forbundet sammen med Norsk forening for Fartøysvern og Netværket Nordisk Kystkultur et stort stævne i Oslo - lige ved siden af det nye operahus. Stævnet vil i år være helt særligt, blandt andet fordi Norge i 2014 fejrer 200 året for grundloven.

En konvoj af skibe vil sejle ned langs den norske vestkyst til stævnet, og de danske skibe kan tilslutte sig i Kristianssand i Norge fra den 12. - 14. juli og sejle med videre herfra, med anløb i Oslo den 17. juli. I Norge forventer de, at op mod 500 fartøjer vil deltage i 'Grundlovskonvojen'.

Se indbydelsen til TS her.

Du kan læse mere om den stort anlagte folkefest på hjemmesiden for Nordisk Kystkultur.

 

FYN RUNDT

Kapsejladsen "Fyn Rundt for Bevaringsværdige Skibe" er en af Danmarks største sommerbegivenheder.

Hvert år i uge 30 mødes 30 - 40 af Danmarks store bevaringsværdige sejlskibe til kammeratlig kappestrid på havet og hygge i havnene.

Klik på billedet og se nærmere om årets program, tilmelding og beretninger fra tidligere års sejladser.

Øhavet Rundt

Øhavet Rundt løber af stablen hvert år i uge 30.

Klik på billedet og se nærmere om program, tilmelding og beretninger fra tidligere år.

Mød "Øhavets Smækre Smakker".

 

17-05-2014

Havnefest i Limhamn

Det sker 31. juli - 2. august 2014. Se program her. 

04-02-2014

Kapsejlads Fejø Drivkvaselaug.....

.... i venskabelig kapsejlads med tyske Zeesboote.

Den traditionsrige kapsejlads finder sted ud for Dybvig Havn den 2. august 2014.

Se mere på hjemmesiden for Fejø Drivkvaselaug 

 

 

01-02-2014

Haikutter Regatta Nysted - Rostock 2014

Den 6. Hajkutter Regatta finder sted den 4. - 6. august 2014 med start i Nysted.

Du kan se mere på hjemmesiden for Hajkutter Regattaen, og på hjemmesiden for Hanse Sails 

Haikutter Regattaen er den officielle indledning til Hanse Sail - ugen i Rostock/Warnemünde.

I modsætning til de fleste andre sejladser, modtager de deltagende skibe startpenge. Gennemsnittet de sidste 4 år har været ca. kr. 308 pr. skibsmeter. Startpengenes størrelse afhænger at sponsorbidrag til regattaen.

 

14-05-2014

Træf Fjordens Træbåde 2014

Træf Fjordens Træbåde 2014 i dagene 15. - 17. august 2014 afholdes i Gilleleje og bliver derfor til:

Fjordens træbåde møder Nordkystens træbåde

 

Invitationen fra Vilhelm Skibslaugs formand, Klaus Rigger, kan du læse her. 

Yderligere informationer, tilmelding m.v. opdateres løbende på Vilhelm Skipperlaugs hjemmeside.

 

01-02-2013

VM i Sjægtesejlads 2014

I dagene 15. - 17. august 2014 holder Hjarbæk Sjægtelaug VM i Sjægtesejlads.

Følg med på Hjarbæk Sjægtelaugs hjemmeside.

 

04-02-2014

Flensburg Nautics 2014

Det foregår i dagene 15. - 17. august 2014

Som ved de foregående Flensburg NAUTICS er det skibsmandskaberne, der står i centrum for interessen.

• Alle tilmeldte skibe er fritaget for at betale havnepenge

• Hvert enkelt skib bliver budt velkommen af en Nautics-coach med en velkomstpakke

• Diverse gratis tilbud for mandskaberne

• Lørdag aften arrangeres et eksklusivt landgangsparty for skibsmandskaberne

• Fredag, lørdag og søndag uddeles om morgenen gratis, friske rundstykker til skibenes besætninger.

 Se indbydelsen her.

Se mere her på hjemmesiden for Flensburg Nautics.

 

14-05-2014

Sundtoldsmarked i Helsingør

Helsingør inviterer til Sundtoldsmarked lørdag den 23. august 2014, kl. 10 - kl. 16.

Historiske TS-sejlskibe og andre historiske TS-skibe inviteres til at deltage i Sundtoldsmarked 2014 i Helsingør Havn og tilbydes følgende:

Tidsrum: Fredag den 22. august 2014 kl. 12:00 - søndag den 24. august kl. 14:00.

Placering: Kongekajen og flydebroerne ved Kulturværftet

Gratis: Havneafgift, el og vand. Havnevagten kontaktes forud for indsejlingen. Se Helsingør Havns hjemmeside.

Fribilletter til: M/S Museet for Søfart og Skibsklareregården

Middag: Lørdag aften betalt af havnen

Åbent skib: Gerne "åbent skib"

Salg: Skibene tilbydes mulighed for salg af tidstypiske varer i markedets åbningstid

Tilmelding og yderligere oplysninger: Knud Thatt på tlf. 5057 1497 eller e-mail: thatt_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.get2net.dk senest den 1. august 2014 med oplysning om skibsnavn og antal besætningsmedlemmer.

Sundtoldsmarked er et marked som for 200 år siden. Det blev afholdt første gang i 2013 og tiltrak 4.000 mennesker til havnepladsen. Mere end 100 frivillige i autentiske dragter formidlede og solgte produkter, som man kunne købe for 200 år siden.

Der var friskfangede havfruer, skibsklarerere, soldater, regslagere, samt kvaksalvere og andre markedshandlere.

Sundtoldens museum, Skibsklarerergården, står for arrangementet og fortællinger fra tiden med Sundtolden. Det finder sted på Havnepladsen og den tilstødende Kongekaj.

 

01-02-2014

Altona fejrer 350 års købstadsjubilæum

Den 23. august 2014 fejrer Altona jubilæum for 350 år som købstad.

Altona kan som skibsfartsby og hjemsted for fiskeindustri og andre industri- og erhvervsgrene se tilbage på en bevæget fortid. Indtil 1864 var byen en del af det danske kongerige, og i 1664 fik området, som i dag er en del af Hamborg, købstadsrettigheder.

Også de danske TS-skibe inviteres til at være med til at fejre jubilæet.

Der tilbydes:

 • refusion for dokumenterede brændstofudgifter
 • gebyr for passagen gennem Kielerkanalen refunderes
 • gratis liggeplads i Hamborg fra 22. august til 25. august 2014
 • charterskibe tilbydes hjælp til at formidle betalende gæster til paradesejladsen

Se invitation og tilmeldingsformular her.

Se også ALTONA//INFO

04-02-2014

Nyhavns Kaffekop 2014

Nyhavns Kaffekop er den 22. - 24. august 2014 (BEMÆRK _ NY DATO!)

Traditionen tro med drabelig kapsejlads, socialt samvær og et væld af flotte præmier.

Nyhavns Skipperlaug har valgt i år at sejle til Helsingør og tage del i arrangementet Sundtoldsmarked d. 23/8. Inge Lise Brandt, vores lokale TS-repræsentant for Nordsjælland, har været engageret i planlægningen, og har sørget for favorable forhold for TS-fartøjer. Bemærk derfor, at arrangementet er fremrykket en uge i forhold til tidligere annonceret.

 

Deltagende TS-skibe får gratis havneophold med el og vand, fartøjer placeres ved Kongekajen eller de nye flydebroer ved Kulturværftet.

Der uddeles fribilletter til besøg på Museet for Søfart og Skibsklarerergården.

Skibene har mulighed for salg af tidstypiske varer i markedets åbningstid.

Middag lørdag aften betales af Helsingør Havn.

Byen opfordrer til "Åbent Skib" i et vist tidsrum.

 

Der bliver fyraftenssejlads fra Nyhavn for Nyhavnsskibene fredag d. 22/8. Lørdag ophold i Helsingør og søndag retur til Nyhavn, hvor vi vil indlægge den traditionelle kappestrid med sejl.

 

Øvrige TS-fartøjer, der ønsker at deltage i arrangementet i Helsingør, skal selv tilmelde sig ophold og spisning til Knud Thatt, tlf. 50571497 / mail: thatt_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.get2net.dk - senest d. 1. august, med oplysning om skibsnavn og antal besætningsmedlemmer.

Program og tilmelding annonceres på hjemmesiden for Nyhavns Skipperlaug.

 

17-07-2014

Nordisk Gaffelrigseminar 2014

Teoretisk og praktisk sejlads med gaffelrig i dagene torsdag den 28. august - søndag den 31. august 2014 på Isegran i Frederikstad ved indsejlingen til Oslofjorden.

Her kan du deltage i et nordisk forum for sejlskipsfolk, håndværkere, folk fra kystlaugene og andre med interesse for at sejle med gaffelrig og for de traditionelle hånverk, der knytter sig hertil.

Invitationen finder du her.

Programmet finder du her.

 

Historisk Kapsejlads

6. september 1855 stod en flåde af sejlførende skibe ud af havnen i Flensborg. Der blev skabt historie, da der hermed var tale om starten på Danmarks første kapsejlads. Flensborg var på daværende tid en del af det Danske Rige.

Til minde om den historiske Flensborg Regatta blev kapsejladsen genskabt som Kongelig Classic 1855 for første gang i 2012.

Begivenheden gentages i perioden 28. august til 31. august 2014 med start i Flensborg, delmål i Sønderborg og med mål i Aabenraa.

Det er gratis at deltage.

Se mere om sejladsens program og tilmeld dig på Kongelig Classics hjemmeside her.

 

30-04-2014

Pis Pot Cup - TSA Aarhus

Årets Pis Pot Cup afholdes den 30. august 2014.

Pis Pot Cup er en årlig traditionsrig sejlads med træskibene fra Aarhus Træskibshavn og gæstefartøjer.

Navigationssejlads med fast start- og mållinie. Fyret overet med Klintegaarden.

Der konkurreres om nogle meget nostalgiske vandrepokaler, - ægte pispotter.

Alle skibe ligger gratis, et oplagt mål under sejlladsen til Limfjorden rundt.

Se nærmere på TSA´s hjemmeside.

 

04-02-2014

VM i Smakkesejlads - Pokalsejlads 2014

Det sker i dagene 06. og 07. september 2014. (NY DATO)

Nærmere oplysnnger om program og tilmelding finder du hos Foreningen til Sprydstagens Forevigelse - FtSFs - hjemmeside.

 

04-02-2014

Maritim Festival i Løgstør

Som optakt til modtagelsen af skibene til kapsejladsen Limfjorden Rundt i starten af september måned afholder muslingebyen Løgstør den årlige Maritime Festival.

Omtale af festivallen finder du på hjemmesiden for Limfjordsmuseet.

 

04-02-2014

Kurs Aalborg 2014

I starten af september inviterer Aalborg Kommune traditionen tro alle skibe, der deltager i kapsejladsen Limfjorden Rundt til gratis at ligge nogle dage i Aalborg Havn.

Om søndagen inviteres der til en kulinarisk middag for skibenes besætninger for de 100 første tilmeldte.

Programmet offentliggøres på hjemmesiden for Limfjorden Rundt.

 

Limfjorden Rundt

En af nordens største kapsejladser med deltagelse af omkring 60 sejlskibe finder sted på Limfjorden hvert år i uge 37.

I venskabelig kappestrid når flåden rundt til 6 af Limfjordsbyerne, der alle tager imod besætningerne med fest i havnene og gratis fællesspisning.

Hvis du klikker på billedet, vil du finde program, tilmelding og beretninger fra tidligere års sejladser.