TS

18-02-2014

Træningssejlads - uge 26/2014

Det sker med påmønstring lørdag den 21. juni og afmønstring fredag den 27. juni 2014.

Påmønstring i en havn ved Storebæltskysten og afmønstring i en havn ved Øresundskysten. Nærmere information herom finder du nedenfor.

Oplysningerne om træningssejladsens indhold m.v. finder du også nedenfor.

Se nærmere om tilmelding i højre kolonne.

Oplysningerne er senest opdateret den 28. marts 2014. 

TRÆNINGSSEJLADS I UGE 26. 

Det er med glæde at vi kan melde gentagelse af sidste års træningssejlads i uge 26. Samme uge i 2014 mødes flere skibe til en uges sejlads, hvor temaet igen er sømandskab og sikkerhed til søs.

Skibe og kontakt

BONA GRATIA: Karsten Heide, mobil 2042 9058 (TS-pladser)

EMANUEL: Sten Lykkebo, mobil 4063 8901 (TS-pladser)

AMRIT: Mads Knudsen, mobil 2896 0312 (TS-pladser)

MARTHA: Niels Kobberø Andersen, mobil 2021 8412 (Egen besætning)

Hvor/Hvornår/Påmønstring

Vi sejler i år fra Storebæltsområdet den ene eller anden vej om Sjælland til Øresundsområdet. Vi planlægger fælles øvelser hver dag indlagt i sejladsen. Søndag den 22. juni 2014 indledes der med en SAR-øvelse (Search And Rescue) i Storebælt. Øvelsen sker i samarbejde med Marinehjemmeværnsdistrikt Øst (Storebælt).

Skibene mødes i Nyborg lørdag den 21. juni 2014 sidst på eftermiddagen.

BONA GRATIA: Påmønstring i Svendborg lørdag den 21. juni 2014 om formiddagen eller i Nyborg sidst på eftermiddagen.

EMANUEL: Påmønstring i Nakskov, lørdag den 21. juni 2014 om formiddagen eller i Nyborg sidst på eftermiddagen.

AMRIT: Påmønstring, - endnu ikke fastlagt.

MARTHA: Med egen besætning, afgår fra Svendborg lørdag formiddag den 21. juni 2014 med anduvning Nyborg samme eftermiddag.

For hvem.

Det er et TS arrangement åbent for alle TS skibe og personlige medlemmer af TS, - såvel de ubefarne som de befarne. Der er ca. 30 pladser på tre af træningsskibene, som man kan tilmelde sig. Skibene forventes at være BONA GRATIA, EMANUEL, AMRIT.

Ved tilmelding kan foretrukne skib oplyses. Arrangementsledelsen vil ved fordelingen på de enkelte skibe tage størst mulig hensyn hertil.

Andre TS skibe kan anmelde deres deltagelse med egen besætning.

Man er også velkommen til at slutte sig til sejladsen undervejs i uge 26.

For nye fartøjsejere er det en oplagt mulighed for træning og erfaringsudveksling.

Sejladsens struktur.

Dagene er indrammet af morgen- og aftenmøder, hvor vi henholdsvis planlægger og evaluerer de enkelte dage.

Søndag den 22. juni 2014 indledes der med en SAR-øvelse (Search And Rescue) i Storebælt. Øvelsen sker i samarbejde med Marinehjemmeværnsdistrikt Øst (Storebælt).

Der er mulighed for besætningsrotation mellem skibene, som et forsøg på at gøre træningssejladsen til et besætningsfællesskab på tværs af og imellem alle skibene. Det blev kun i beskedent omfang benyttet sidste år. Forståeligt nok, da man som nyt besætningsmedlem har rigeligt at gøre med at lære ét skib at kende.

I år forsøger vi at styrke fællesskabet mellem skibene ved at supplere med to kabysdage. Halvdelen af hvert skibs besætning er værter for et tilsvarende antal fra de andre skibe. Resten af skibets besætning er så gæster hos andre skibe. Den anden kabysdag er rollerne så naturligvis byttet om. Gæstevisitterne fordeles ved at der udfærdiges et antal kort, svarende til halvdelen af besætningsantallet, med skibets navn. Kortene lægges frem med bagsiden opad til trækning blandt dagens gæster.

Personlig udrustning - minimum

Varmt tøj 

Regntøj

Køjetøj (sovepose eller dyne)

 

Hvad - forskellige øvelser 

  • At læse skyerne. Oplæg om meteorologi.
  • Niels (skipper på MARTHA) fortæller om en oceansejlads på en hollandsk bark.
  • At ligge underdrejet.
  • Bugsering.
  • Ankring.
  • Sejladsplanlægning. Bliver gennemgået ved et oplæg. Derefter en sejlads igennem snævert/grundt farvand med mange afmærkninger. De enkelte skibe opfordres til at inddele vagthold med vagtskifte og dertil hørende procedure.
  • Redningsøvelse med en sponseret redningsflåde. Den udløses, vendes og entres af havarister.
  • SAR, Search And Rescue – en eftersøgnings- og redningsøvelse i samarbejde med et marinehjemmeværnsdistrikt. En marinehjemmeværnskutter leder øvelsen.

Deltagerpris.

230 kr. pr. person pr. dag. Dog for unge u. 30 år, OG som er under uddannelse, er prisen 130 kr.

Derudover må der påregnes udgifter til proviantering, diesel samt evt. havnepenge.  Regn med ca. kr. 100 pr. dag. Afregning heraf sker ved sejladsens afslutning.

Sejladsen er planlagt til at vare 7 dage med påmønstring lørdag den 21. juni 2014.

Tilmelding:

Senest den 4. juni 2014. Kig mod styrbord for at se tilmeldingsblanketten.

Samtidig med tilmeldingen indbetales kursusbeløbet 7x230 kr. = 1610 kr. eller 7x130 kr. = 910 kr. på TS´ konto i Danske Bank: Reg.nr.: 1551 Kontonr.: 000 937 4140. Skriv: Uge 26 + dit navn.

Se også artiklerne i TS-bladene 1/2014 og 2/2014.

På arrangementgruppens vegne.

Karsten Heide.

 

Tilmeld dig på formularen nedenfor

.

Husk ved tilmelding

Tilmeld dig senest den 4. juni 2014.

Du skal være medlem af TS.

Hvis et skib deltager med egen besætning, skal skibet være optaget på TS-fartøjslisten (ingen deltagerbetaling).

Øvrige deltagere vil blive tildelt en plads på et skibe, der deltager på vegne af TS.

For øvrige deltagere er prisen for "voksne"  kr. 1.610, og for "yngre" = under 30 år OG under uddannelse kr. 910.

Samtidig med din tilmelding, indbetaler du beløbet på TS´ konto i Danske Bank, reg.nr.: 1551, kontonr.: 000 937 4140. Skriv på indbetalingen "Uge 26+dit navn".

Din tilmelding er først gældende, når kursusafgiften er indbetalt.

Ved sejladsens afslutning opkræves for diesel, forplejning og evt. havnepenge. Regn med ca. kr. 100 pr. dag.

Nærmere informationer følger i TS-blad 2/2014 (april) og her på siden.

 

 

 

Her kan du se, hvem du møder

Search and Rescue

En helt speciel.....

....mulighed for træning og erfaringsudveksling med det gode sømandskab i højsædet.

 Husk: Det er også for dig!

Tilmeld dig - nu.