TS
Gode steder for jollesejlere

Siderne om de gode steder for jollesejlere, er stort set alle senest i januar og februar måned 2015 omkalfatret af Ulf Brammer.

De gælder for Sjælland og øerne, og dele af den svenske Øresundskyst.

 

Nedenfor finder du indholdsfortegnelsen. Klik på et af områderne, og du finder en beskrivelse af de gode steder for jollesejlerne i det pågældende område.

Hvis DU har ændringer til dette stof, så kontakt webmasteren

Hvis DU har lyst til at skrive om gode steder for jollesejlere i DIT område med henblik på offentliggørelse på ts-skib.dk, så kontakt også webmasteren.

Filmen er fra pokalsejladsen i 2009 på Øresund.

Nyd den !

Smakkejollen AXEL af Espergærde i medvind på Øresund. Foto af Per Stibolt 2009

14-05-2014

Gode steder for jollesejlere

I Danmark er der aldrig langt til en kyst. Der er mange farvande, der bør besejles. De mange lavvandede områder med strandenge, gumlende køer, flaksende viber, en sæl måske, suset i sivene og badestrande - - - - - - -

Det er landet fra sin bedste side.

Ulf Brammer har blik for en anden måde at opdage vores natur på. Han ved noget om den traditionelle smakkejolle - der sejler ved vindens hjælp - det ideelle redskab til at feriere med. En måde at rejse på, som menneskene har gjort i flere tusinde år. Det kan stadig lade sig gøre.

De gamle brugsbåde er som skabt til de indre danske farvande, man ser tydeligt at det er her de hører hjemme. Sejler snildt over store områder, hvor de andre sejlere sjældent kommer, og båden er nem at sejle op på en sandstrand i godt vejr. De store sten skal man bestemt undgå! Riggen er meget enkel, klares i en håndevending. Når der rebes, er den lave rig en fordel,  så klarer man også en kuling – med en erfaren person ved roret – forstås!

I dag er det muligt at holde ferie langs vores kyster - uden de store udgifter. Her er en praktisk rejsefører for jollesejlads øst for Store Bælt. De mange seværdigheder, de gode pladser, de næsten gratis teltpladser og oplysning om, hvor man kan proviantere. Hvad mere skal der til? - - - Måske adressen på de andre jollelaug og de få træskibs værfter? Næsten alt er med!

 

 

 

Jollen KATRINE på Roskilde Fjord 2008 Foto: Ulf Brammer - og Ulf Brammer på Isefjorden i 2008

07-04-2014

Nyt farvand at sejle i!

Af Ulf Brammer

Herunder kan du under indholdsfortegnelsens enkelte punkter finde nye og anderledes farvande.

Der er mindst to formål med den oversigt.

Det er både en fortegnelse over aktive laug for jollerne og de mindre fartøjer – det er også muligt, at du har lyst til at opleve nye steder, og måske at møde nye jollesejlere.

Her er en praktisk mulighed for at finde dem.

Set fra en anden vinkel giver listerne en fornemmelse af, hvor meget der faktisk foregår i det lille land med de fordums store maritime traditioner. Når vi taler om kystkultur, er det glædeligt at se, hvordan vi – på trods af nutidens økonomiske og politiske forhold – alligevel kan dyrke glæden ved at færdes på vandet. Mon ikke der hos mange af os rumsterer en fornemmelse for vovelig færd for 1000 år siden?

Dette handler ikke om vore fartøjer, mere om de ildsjæle, der får ting til at ske.

Om de steder, som er en oplevelse værd.

Det gælder både en dejlig natur og de mange udtryk for menneskelige aktiviteter på og nær vandet.

De fleste oplysninger er ført a’jour gennem kontakt til TS-medlemmer i hele landet. Tak skal I ha’ for samarbejdet!

På internettet er der mange hjemmesider, som nævnes i teksterne. De er et studie værd!

 

Mette Brask og MAGDA. Foto M. Høgsbro
Links til JOLLESTOF

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

 

 

 

Klik på linket og se mere.

SILDEN af Hornbæk. Foto Kaj Madsen

OMRÅDE

Sjællands Odde - Hundested - Gilleleje

Holbæk Fjord

Roskilde Fjord

Gilleleje - Helsingør - Tårbæk - Sverige

Bellevue-Kbh. - Avedøre - Sverige

Avedøre - Køge - Stevns Klint - Sverige

Rødvig - Præstø Fjord - Jungshoved

Stege Bugt - Ulvsund - Storstrømmen

Grønsund - Møn - Hesnæs

Masnedø - Karrebæk - Næstved

Bisserup - Omø - Agersø - Korsør

Korsør - Reersø - Kalundborg Fjord

Røsnæs - Nekselø - Sejerø - Sjællands Odde

Lolland N - Askø - Femø - Fejø

Kragenæs - Onsevig - Tårs Fiskerihavn

Guldborg - Nykøbing F - Nysted

Albuen - Enehøje - Vejlø - Slotø - Nakskov

 

SØKORT

129

116

117 - 118

131

133 - 134

132

190

161

161 - 162 - 198

160

164

141

128

160

142

163

144

 

KILDER

TS: Træskibs Sammenslutningen.

TS-havn: Frihavn for de fartøjer, der bærer årsmærke og jomfrustanderen.

Lokmd.: Den valgte TS-Lokalmand M/K  i pågældende egn, hvis du har større problemer.

Lok. TS’er: TS medlem som ofte er i området, og som kan ’gi’ en hånd med’.

Kompasretninger:  Skrives med stort: F.ex. ’NV’

Internet.

Wikipedia.

’Eniro.se’ og ’KRAK.dk’.

Egne notater. Privat tryk 2010.

Kort og Matrikelstyrelsens Søkort 2010.

Auto-færdselskort, 1:200.00. Danmark 2007.

Med vikingen som lods. Max Vinner. Vikingeskibsmuseet. 1997.

1000 naturlejrpladser i Danmark. Naturstyrelsen + 10 foreninger. 2010.

Overnatning i det fri. Udgivet af Friluftrådet's ERFA-gruppe. 2012, m. GPS positioner.

UB Marts 2014