TS

Træskibs Sammenslutningens Pinsestævne og Generalforsamling 2015

              Informationen om TS-Pinsestævne og Generalforsamling

                vil løbende blive opdateret, så følg med på denne side.

20-02-2015

TS Pinsestævne og Generalforsamling 2015

Det sker i dagene fredag den 22. maj -  søndag den 24. maj 2015 i Lemvig.

Generalforsamling søndag den 24. maj 2015 kl. 10.

Tilmelding senest den 1. maj 2015.

Under TS Pinsestævnet er der mange spændende maritime aktiviteter og beretninger om fisk og fiskeri i Lemvig. Det kan du læse mere om i højre spalte.

Det omfattende og spændende program finder du andet steds på siden.

Nedenfor finder du link til tilmeldingsformularen. Du kan også se, hvem du kan glæde dig til at møde.

På turen til og fra Lemvig er der etableret aftaler med flere havne om gratis havneplads i længere tid. Se oversigt over havnene, og en omtale af, hvad de tilbyder.

Gaven fra BAC Corrosion Control A/S vil blive udmøntet i et antal zinkanoder til de deltagende TS-fartøjer. Se nærmere under "Tilmeld dig".

Fredag aften den 22. maj inviterer Lemvig Træskibslaug de første 200 tilmeldte på aftensmad. Læs  herom under "Tilmeld dig"

 

20-02-2015

Der skal vælges ny formand

Generalforsamlingen i Lemvig vil på flere måder blive en skelsættende begivenhed.

Her vil bl.a. fundamentet for TS´ fremtidige virke blive udfordret.

Generalforsamlingen skal nemlig vælge en ny formand. Som du har kunnet læse på ts-skib.dk - Sidste Nyt den 6. februar 2015, så har Lauge Damstrup Brøndum meddelt, at han på grund af sygdom ikke kan forsætte som formand, og derfor fratræder midt i sin valgperiode.

For såvel medlemmerne som for bestyrelsen er det en udfordring at finde en ny formand, som sammen med bestyrelsen bl.a. vil skulle arbejde for og med den kursændring, som de sidste par år har været undervejs.

Dit forslag til formandskandidat er du velkommen til at sende til næstformand Merete Ettrup. eller til kasserer Egon Hansen.

Læs også Lauges uddybning i "Formanden har ordet" i TS-blad 1/2015.

 

20-02-2015

Indkaldelse til generalforsamling 2015

Generalforsamlingen afholdes søndag den 24. maj 2015 kl. 10:00 i Lemvig

Dagsorden i henhold til vedtægterne. Dagsordenen vil blive suppleret med relevante punkter og med oplysninger om formandskandidater, kandidater til posterne som kasserer, bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsessuppleanter og revisor.

1.    Valg af dirigent

2.    Beretning - se TS-blad 2/2015 og her.

3.    Regnskab - se TS-blad 2/2015 og her.

4.    Indkomne forslag

Bestyrelsen indstiller vedtagelse af lovændring til § 8 Bestyrelse

Forslag om mulighed for udvidelse af bestyrelsen op til 11 medlemmer.

Læs forslag

5.    Fastsættelse af kontingent

6.    Ekstraordinært valg af ny formand for en periode på ét år.

Bestyrelsen indstiller: Næstformand Merete Ettrup

7     Valg i henhold til § 7

Valg af kasserer for 2 år

- På valg er: Egon Hansen (Modtager genvalg for 1 år)

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år

- På valg er: Merete Ettrup (opstiller som formand)

- Annette Dress (modtager genvalg)

- Sara Deleuran (modtager ikke genvalg)

Bestyrelsen indstiller:

- Anne Svendsen (tidl. suppleant)

- Preben Glud (Lokalmand Ribe)

- Jay Jensen (Maritimt Center, Svendborg)

Valg af 2 suppleanter for 1 år

- På valg er:

- Anne Svendsen (opstiller til bestyrelsen)

- Mads Knudsen (modtager ikke genvalg)

Bestyrelsen indstiller

- Joachim Juel Vædele (kendt fra Fulton og Fregatten Jylland)

Valg af revisor for 1 år

- På valg er: Kirsten Hjort (Modtager genvalg)

Valg af revisorsuppleant for 1 år

- På valg er: Jan Christensen

8.    Orientering fra Skibsbevaringsfonden

9.    Eventuelt

Forslag til behandling under dagsordenens pkt. 4 til generalforsamlingen skal være formanden OG næstformanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

 

Forslagene bekendtgøres løbende på hjemmesiden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18-03-2013

Invitation fra Lemvig

"Vi glæder os til at lægge havn og by til stævnet, hvor den nyrenoverede havn vil give en flot ramme om begivenheden. Vi er samtidig villige til at påtage os rollen som koordinator for stævnet i samarbejde med Træskibs Sammenslutningen og Lemvig Træskibslaug." Sådan skriver Lemvigs borgmester Erik Flyvholm bl.a. i invitationen til TS om at holde TS Pinsestævne 2015 i Lemvig.

Læs hele invitationen her.

Fra TS bestyrelsen skal lyde en tak for invitationen - vi glæder os også!

 

 

 

01-07-2014

Kursen er sat!

Opdateret 16-02-2015

Program 16-04-2015

Ny folder 17-04-2015

Lemvig kommune og Lemvig Træskibslaug er gået sammen om at gøre TS Pinsestævne 2015 til årets begivenhed i Lemvig.

Præsentation og formidling af den sejlende kulturarv med Fisk og Fiskeri - før og nu som et bærende tema sammen med mange andre spændende aktiviteter.

Du kan læse folder om stævnet her

Følg også med på:

Pinsestævnets Facebookside, - her kan du følge udviklingen frem mod pinsestævnet, pressedækning, nyheder og kommentarer.

Lemvig Træskibslaugs hjemmeside.

Lemvig kommunes hjemmeside.

 

20-02-2015

Program for pinsestævnet

Lemvig har sat alle sejl til og hele byen fester, når TS skibene samles i Limfjordsbyen.

Besøg Lemvig Kommunes hjemmeside og se program for Pinsestævnet

 

Pinsestævnets Facebookside.

 

20-02-2015

Ekstraordinære frihavne, - lang liggetid.

TS og Lemvig kommune har bedt en række havne om at indføre en slags udvidet frihavnsordning for TS skibe på vej til pinsetræffet, så TS-skibene i ugerne op til og efter pinsestævnet kan ligge i længere tid alene for afregning af forbrugsafgifter.

 

Havnene er også spurgt, om de vil hjælpe med at holde opsyn, hvis skibene ligger over uden besætning om bord.

Både nuværende frihavne og andre havne har tilbudt sig.

I TS er vi rigtig glade for den opbakning, havnene helt ekstraordinært giver til TS skibene og pinsestævnets værter i Lemvig.

Efterhånden som flere havne melder sig, vil oplysningerne nedenfor blive opdateret.

Gilleleje: Kontakt havnefoged Poul-Erik Clausen, tlf. 4011 063. Gilleleje Havn tilbyder én gæsteovernatning pr. skib i weekenden før og efter Pinsestævnet. http://www.gillelejehavn.com/index.html

Ebeltoft: Kontakt direktør Benno Blæsild, mobil: 2325 5005 eller 8634 1099. www.fregatten-jylland.dk.

Grenå: Kontakt Key Account Manager K. P. Mehlsen, direkte: 8758 7602, mobil: 2171 9854. www.grenaahavn.dk.

Hadsund: Skibe kan ligge 14 dage ved sejlads til/fra Pinsestævnet. Havnefoged Poul Flohr kontaktes forud for ankomst på tlf. 4043 4196

Hals: Kontakt formand Allan Cocks, Hals Bådelaug. Tlf. 22144066, jacocks_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.mail.dk Hals Havn tilbyder gratis havneplads i 1 døgn på udturen og 1 døgn på hjemturen. Dernæst 3 døgn til laveste takst (kr. 120/døgn), og herefter normal takst. www.halsbaadelaug.dk

Aalborg: Skibsanmeldelse skal i så god tid som muligt ske til e-mail: trafik_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.aalborghavn.dk eller telefon 99 30 15 20 – venligst referer til TS Pinsestævne 2015. Hvis der er ledig kajplads, vil den blive anvist efter modtaget skibsanmeldelse, dog senest i forbindelse med anløb via VHF kanal 16. www.aalborghavn.dk (Operation manager Kenneth Mortensen)

Løgstør: Kontakt tilsynsførende Hanne B. Christoffersen, mobil: 2115 9604, mail: hbc_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.vesthimmerland.dk. www.vesthimmerland.dk/kultur-fritid-og-turisme/turisme/faerger-og-havne/lystbaadehavne

Nykøbing Mors: Kontakt havneleder Hans Peter Heltborg, direkte: 5137 0342, mail: hph_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.morsoe.dk. www.morsoe.dk. Af hensyn til disponering af kajpladser beder havnen om, at træskibene melder deres ankomst i god tid.