TS

29-01-2015

Tilmeld dig.....

...... senest den 1. marts 2015.

Venligst: Kun én person pr. tilmelding.

Husk at indbetale deltagergebyret samtidig med din tilmelding.

 

29-01-2015

Tilmelding til medlemsmødet i København - marts 2015

Tilmelding lukket den 03-03-2015. Har du glemt at tilmelde dig, så kontakt Annette Dress tlf.: 5183 8751

Tilmeld dig på formularen nedenfor. Venligst kun én person pr. tilmelding.

Deltagerprisen forudbetaler du samtidig med din tilmelding til TS´ konto i Danske Bank: Reg.nr. 1551, kontonr. 000 937 4140.

Deltagerpris:

For TS-medlemmer          kr. 200,-

For Ikke-medlemmer        kr. 400,-

Du kan vælge at melde dig ind i TS her.

I deltagerprisen er inkluderet alle måltider i henhold til programmet. Drikkevarer er for egen regning.

Din tilmelding er først gældende, når kassereren har noteret din indbetaling.

Når du har afsendt din tilmelding, modtager du umiddelbart efter en mail med bekræftelse herpå. Hvis du ikke gør det, så kontakt kassereren.

Har du ændringer til din tilmelding eller evt. melder afbud, bedes du kontakte kassereren.