TS

11-02-2015

Marbækdagen med Ho Bugt Regatta

Hjerting Kanelaug inviterer til regatta på den nordligste del af Vadehavet.

Det er søndag den 31. maj 2015.

Det sker i forbindelse med den årlige Marbækdag, der en hyldest til Esbjerg kommunes smukke plantage i den nordlige del af Nationalpark Vadehavet, - en dag som står i naturens tegn.

Pr. tradition er det et tilløbsstykke for byens borgere. Op mod 3000 gæster besøger skoven og stranden. Der er, spredt ud over skoven og kysten, et utal af aktiviteter for børn i alle aldre. Kort og godt: Kom med til en rigtig familiedag!

Vi planlægger sejlads for mindre træbåde på bugten udfor Marbækgård og samtidigt aktivitet for bådfolk ved stranden.

Vi vil sejle fra Hjerting (vores plads) om formiddagen og anløber Marbæk omkring frokosttid. Vind og vejr vil få en naturlig indflydelse på eftermiddagens sejlads. En ting er dog sikkert! Der bliver masser af charmerende oplevelser med sælhunde som tro følgesvende.

Der vil være god mulighed for ankomst d. 30 maj. Vi er gerne behjælpelige med oplysninger om overnatning.

Læs den fælles  indbydelse her.

Vi vil naturligvis gerne planlægge dagen bedst muligt, og vil derfor gerne kende et deltagerantal.

Kontakt os for nærmere oplysninger og tilmeld jer hos formanden for Hjerting Kanelaug:

Kim B. Madsen tlf. 40246008. email: kim.madsen_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.hjerting-kane.dk

11-02-2015

Fjordsejlertræf på Orø 2015

Traditionen tro er der sommertræf på Orø.

I år gennemføres træffet i dagene den 5. - 7. juni.

Du kan læse mere om dette hyggelige træf på Fjordsejlernes hjemmeside.

 

10-02-2015

TS Træningssejlads i uge 26 - 2015

Det er for medlemmer af TS.

Påmønstring lørdag den 20. juni i Svenborg og afmønstring fredag den 27. juni også i Svendborg.

Gå ikke glip af denne mulighed for sejladstræning og erfaringsudvekslng med det gode sømandskab i højsædet.

Temaerne vil være:

  • Jollesejlads ved Strynø
  • Rundvisning på Marstal Navigationsskole
  • Sejladsplanlægning og østersøsejlads til Kappeln (husk pas)
  • Sømandskundskab, - vejrmelding, navigation, sejltrim og mand over bord
  • Sejladsplanlægning under retursejlads via Ærø til Svendborg

Undervejs invirerer besætninger hinanden på middag.

Læs mere og tilmeld dig her.

11-02-2015

Vestjyske Skibsdage i Hvide Sande

Nystiftet maritimt netværk i Vestjylland med repræsentanter fra de forskellige bådelaug langs kysten tager med inspiration fra de sidste 6 års Skibsdage på Fejø handsken op og laver Vestjyske Skibsdage.

Netværket forventer, at Vestjyske Skibsdage vil blive placeret forskellige steder langs kysten fra Ringkøbing i nord til Ribe og Vadehavet i syd.

De første Vestjyske Skibsdage finder sted  i Hvide Sande og på Ringkøbing Fjord i dagene den 24. - 28. juni 2015.

Bådelauget THOMAS fra Hvide Sande koordinerer i år gennemførelsen af de Vestjyske Skibsdage.

Træskibsinteresserede fra hele landet er velkomne til at deltage.

Det foreløbige program kan du læse her og i TS-blad 1/2015.

Mere udførligt program og oplysninger om tilmelding følger i løbet af foråret.

10-02-2015

Tordenskioldsdage 2015

Tordenskioldsdagene i Frederikshavn afskydes i dagene 26. - 28. juni 2015.

Hver år under Tordenskioldsdage opføres et stort drama med fortællinger om Tordenskiold, Fladstrand og Store Nordiske Krig, på Kattegat Scenen.

I en enorm historisk kulisse genskabes en kreativ illusion om Fladstrand år 1717.

Følg med på Tordenskioldsdagenes hjemmeside.

10-02-2015

Vinden Drar 2015

I 2015 afholdes Vinden Drar på Bragdøya lige udenfor Kristiansand, Sør-Norge, i dagene  28.06 - 05-07-2015.

Du kan holde dig informeret på Vinden Drars hjemmeside, hvor du også kan tilmelde dig.

 

 

10-02-2015

Smakketræf og Maritime dage i Ribe

I dagene 2. - 5. juli 2015 danner Skibbroen i Ribe rammen om et maritimt sommermarked med oplevelser og aktiviteter på museumseverten Johanne Dan og til lands og til vands.

­­Der bliver også holdt et smakketræf og samlet sejllads ud til Langjord.

Inde på land bliver der opstillet en række boder.

Allerede torsdag eller før ankommer smakkesejlerne, og om fredagen sejles der i vadehavet.

Et utal af festlige aktiviteter for børn og voksne er under udvikling.

Fredag aften er der fælles gril med egne madvarer og om lørdagen er forplejningen gratis.

Overnatning i telt på bålpladsen, på vandrerhjem, Bed & Breakfast, Ribe byferie.

Se program og om tilmelding her.

Du kan også læse mere på Visit Ribes hjemmeside.

Ribe Træskibslaug er en aktiv del af træffet. Lauget opfordrer alle bådelaug, smakkelaug, jollelaug etc. om at sende kontaktoplysninger til Ribe Træskibslaug på den mailadresse, der fremgår af laugets hjemmeside, da tidligere oplysninger herom ikke længere er tilgængelige.

 

10-02-2015

Nordisk Sejlads 2015

Nordisk Sejlads gennemføres i dagene 3. - 9. juli 2015.

Nordisk Sejlads mål er at samle unge og gamle sejlentusiaster i muntert samvær i Skagerak/Kattegatregionen under sejlads med traditionelt byggede fartøjer (længde over 9 m).

I 2015 sejles der på ruten: Hirtshals - Grimstad - Tromøy.

Tilmelding kan ske frem til den 30. juni 2015.

Se invitatinen og om tilmelding her.

Du kan også følge med på hjemmesiden for Nordisk Sejlads.

11-02-2015

Sommerfest på Stubbekøbing Havn...

.... med pålidelighedssejlads.

Det sker lørdag den 4. juli 2015 kl. 10:00.

Når du alligevel skal til Skibsdage på Fejø, så gør et pitstop i Stubbekøbing Havn og deltag i sommerfesten.

Der er 2 gratis nætter for TS-fartøjer.

 

10-02-2015

Skibsdage 2015 på Fejø

Det sker fra mandag den 6. til fredag den 10. juli 2015.

For sjette år i træk ser vi i arrangementsgruppen frem til at møde dig til Skibsdage på Fejø.

I fællesskab praktiserer vi foreningens formålsparagraf, håndtering og vedligeholdelse af de gamle skibe.

Der vil være  sejladsmanøvrer med sejlsætning, sejlads, sejlbjærgning og havnemanøvrer.

Brændstofsystemet vil blive gennemgået og demonstreret.

Undervisning og eksamen i praktisk duelighedsprøve.

Førstehjælpskursus med hjertestarter.

Træning i jollesejlads og kapsejlads med tømmerflåde for børn og unge.

Se om det hele og tilmeld dig her.

Befaren eller Ubefaren?  ”...det må ikke glemmes, at ingen er født mester; - før man får lejlighed til at selv prøve, kan man ikke opnå noget kendskab til eller øvelse i at udføre et arbejde.” citat fra Håndbog i praktisk sømandskab. Jens Kusk Jensen, 4. Udg. 1924, s. 362.

10-02-2015

Nordisk Kystkulturstævne 2015

Nordisk Kystkulturstævne 2015 finder sted på Åland i dagene 15. - 19. juli.

Nærmere oplysninger følger, - bl.a. på hjemmesiden for Nordisk Kystkultur. og på hjemmesiden for Ålands Sjödagar

FYN RUNDT

Kapsejladsen "Fyn Rundt for Bevaringsværdige Skibe" er en af Danmarks største sommerbegivenheder.

Hvert år i uge 30 mødes 30 - 40 af Danmarks store bevaringsværdige sejlskibe til kammeratlig kappestrid på havet og hygge i havnene.

Klik på billedet og se nærmere om årets program, tilmelding og beretninger fra tidligere års sejladser.

Se også sejlplanen for 2015 på Maritimt Center Danmarks hjemmeside.

Øhavet Rundt

Øhavet Rundt løber af stablen hvert år i uge 30.

Klik på billedet og se nærmere om program, tilmelding og beretninger fra tidligere år.

Ny hjemmeside er under udvikling.

Læs Mette Brask´s omtale af Øhavet Rundt 2015 her.

Informationerne på siden her opdateres, når arrangører melder nyt.

Mød "Øhavets Smækre Smakker".

10-02-2015

Haikutter Regatta Nysted - Rostock 2015

Hajkutter Regatta 2015  finder sted den 1. - 5. august med start i Nysted.

Du kan se mere på hjemmesiden for Hajkutter Regattaen, og på hjemmesiden for Hanse Sails 

Haikutter Regattaen er den officielle indledning til Hanse Sail - ugen i Rostock/Warnemünde.

I modsætning til de fleste andre sejladser, modtager de deltagende skibe startpenge. 

Startpengenes størrelse afhænger at sponsorbidrag til regattaen.

12-02-2015

Øresundsugen genoplives

Øresundsugen genoplives i uge 33, dagene 8. - 15. august 2015.

Som nye deltagere i Øresundsugen forventes også TS-skibe at kunne deltage.

"Øresundsugen blev første gang sejlet i 1898. Stævnet var en af de helt store begivenheder i det østlige Danmark, og tiltrak både kølbåde og jolleklasser fra både Danmark, Norge og Sverige. Det sluttede i 1972. Nu vil to dragesejlere, Lars Kindt Hendriksen og Philipp Skafte-Holm arbejde på at genoplive sejladsen." Sådan skrev Katrine Bertelsen den 3. december 2014 på MinBaad.dk.

Du kan læse artiklen og andre artikler om Øresundsugen her.

Hold dig opdateret på Øresundsugens Facebook-side.

11-02-2015

Træf Fjordens Træbåde 2015

Træf Fjordens Træbåde afholdes i dagene 14. - 16. august 2015  i Holbæk.

Med Holbæk Museum og KDL Lodsbådens Skibslaug som hovedarrangør samles alle gode kræfter i Holbæk træskibsmiljø om at etablere et spændende træf i havneomgivelser, hvor det gamle værft forventes at være istandsat og beddingernes nye værksted er i fuld drift.

Invitation med foreløbigt program og oplysninger om tilmelding udsendes i starten af april måned.

I juli måed er følgende foreløbige advisering modtaget. Du kan læse om tilmelding senest den 24. juli 2015, og om betaling til Holbæk Museum her.

 

11-02-2015

VM i Sjægtesejlads 2015

I dagene 14. - 16. august 2015 holder Hjarbæk Sjægtelaug VM i Sjægtesejlads.

Følg med på Hjarbæk Sjægtelaugs hjemmeside.

 

11-02-2015

Sundtoldsmarked i Helsingør

Historiske TS-sejlskibe og andre historiske TS-skibe inviteres til at deltage i Sundtoldsmarked 2015 i Helsingør Havn fra fredag den 21. august til søndag den 23. august 2015.

Sundtoldsmarkedet afholdes lørdag den 22. august 2015.

Du kan læse invitationen her.

Se også omtalen på VisitNordsjællands hjemmeside.

Skibene tilbydes:

Tidsrum: Fredag den 21. august 2015 kl. 12:00 - søndag den 23. august 2015 kl. 14:00.

Placering: Kongekajen og flydebroerne ved Kulturværftet

Gratis: Havneafgift, el og vand. Havnevagten kontaktes forud for indsejlingen. Se Helsingør Havns hjemmeside.

Fribilletter til: M/S Museet for Søfart og Skibsklarerergården

Betalt middag lørdag aften for alle deltagende.

Åbent skib: Gerne "åbent skib"

Salg: Skibene tilbydes mulighed for salg af tidstypiske varer i markedets åbningstid

Tilmelding og yderligere oplysninger: Knud Thatt på tlf. 5057 1497 eller e-mail: thatt_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.get2net.dk senest den 1. august 2015 med oplysning om skibsnavn og antal besætningsmedlemmer.

Historien bag:

Alle skibe, som passerede Helsingør, har betalt Sundtold i 430 år under Kronborgs kanoner og med hjælp fra flådens vagtskibe. Selve tolden blev erlagt i selve byen. På en god dag i 1800årene kunne 300 sejlskibe ligge på Helsingør red. Det er baggrunden for år 3 af det historiske marked som Sundtoldens museum, Skibsklarerergaarden, nu igen afholder den 22. august 2015. På markedspladsen og langs havnens kajer vil der udelukkende blive vist gamle håndværk, og de varer, som vises eller sælges, er varer, som man kunne købe på markedet i årene 1800-1830. I 2013 kom der 4.000 gæster.  I 2014, hvor historiske skibe deltog for første gang, kom der 7.500 på selve markedspladsen.

Der er ingen entré til markedspladsen, da det drejer sig om museets formidling af et Sundtoldsmarked. 

I år udvides markedet med byens kirker og kloster samt med åbning af mange af byens historiske gårde .

 

11-02-2015

Nyhavns Kaffekop 2015

Dato og indhold er endnu ikke fastlagt.

Program og tilmelding annonceres på hjemmesiden for Nyhavns Skipperlaug.

 

Historisk Kapsejlads

Fra den 27. august til den 30. august 2015 med start i Flensborg, delmål i Sønderborg og med mål i Aabenraa

Historien: Den 6. september 1855 stod en flåde af sejlførende skibe ud af havnen i Flensborg. Der blev skabt historie, da det hermed var tale om starten på Danmarks første kapsejlads. Flensborg var på daværende tid en del af det Danske Rige.

Til minde om den historiske Flensborg Regatta blev kapsejladsen genskabt som Kongelig Classic 1855, - for første gang i 2012.

Det er gratis at deltage.

Se mere om sejladsens program og tilmeld dig på Kongelig Classics hjemmeside her.

 

11-02-2015

Pis Pot Cup 2015 - TSA Aarhus

Årets Pis Pot Cup afholdes den 29. august 2015.

Pis Pot Cup er en årlig traditionsrig sejlads med træskibene fra Aarhus Træskibshavn og gæstefartøjer.

Navigationssejlads med fast start- og mållinie. Fyret overet med Klintegaarden.

Der konkurreres om nogle meget nostalgiske vandrepokaler, - ægte pispotter.

Alle skibe ligger gratis, et oplagt mål under sejlladsen til Limfjorden rundt.

Se nærmere på TSA´s hjemmeside.

 

11-02-2015

Maritim Festival i Løgstør

Som optakt til modtagelsen af skibene til kapsejladsen Limfjorden Rundt i starten af september måned afholder muslingebyen Løgstør den årlige Maritime Festival.

I 2015 er det i dagene 5. - 7. september.

Omtale af festivallen finder du på hjemmesiden for Limfjordsmuseet. (Se under aktivitetskalenderen)

 

11-02-2015

Kurs Aalborg 2015

I starten af september inviterer Aalborg Kommune traditionen tro alle skibe, der deltager i kapsejladsen Limfjorden Rundt til gratis at ligge nogle dage i Aalborg Havn.

Om søndagen inviteres der til en kulinarisk middag for skibenes besætninger for de 100 første tilmeldte.

Programmet offentliggøres på hjemmesiden for Limfjorden Rundt.

 

Limfjorden Rundt

En af nordens største kapsejladser med deltagelse af omkring 60 sejlskibe finder sted på Limfjorden hvert år i uge 37.

I venskabelig kappestrid når flåden rundt til 6 af Limfjordsbyerne, der alle tager imod besætningerne med fest i havnene og gratis fællesspisning.

Hvis du klikker på billedet, vil du finde program, tilmelding og beretninger fra tidligere års sejladser.

 

11-02-2015

VM i Smakkesejlads - Pokalsejlads 2015

Det sker sandsynligvis i dagene 12. og 13. september 2015. (FtSF har 11/2. 15 endnu ikke offentliggjort sejladskalender 2015 på deres hjemmeside. Det vil ske efter generalforsamlingen den 11. marts ).

Nærmere oplysnnger om program og tilmelding finder du hos Foreningen til Sprydstagens Forevigelse - FtSFs - hjemmeside.