TS

 

 

 

Referater fra bestyrelsens møder finder du her

 

 

 

 

 

12-06-2014

Bestyrelsen 2015

På generalforsamlingen den 24. maj 2015 i Lemvig fik TS ny formand. Lauge Damstrup havde valgt at trække sig tilbage midt i sin to-årige valgperiode af helbredsårsager. I stedet blev næstformand Merete Ettrup valgt til ny formand for et år med et klart flertal efter en skriftlig afstemning.

Generalforsamlingen gav også bestyrelsen mandat til at udvide antallet af medlemmer op til 11. Der blev indvalgt fire nye medlemmer, hidtidige suppleant Anne Svendsen fra ALLIANCE i Nysted, Mathilde Højrup fra DREYFUS i Løgstør, lokalmand Preben Glud fra Ribe og Jay Jensen fra Maritimt Center i Svendborg, som på det efterfølgende konstituerende møde i bestyrelsen blev valgt som næstformand.

På øvrige bestyrelsesposter genvalgtes kasserer Egon Hansen og Annette Dres.

Der blev også valgt to nye suppleanter, afløserskipper på FULTON Joachim Juel Vædele og formanden for Lemvig Træskibslaug Henning Thøgersen fra GEFION.

 

KONTRAFEJ

 

 

HVERV

 

 

OPGAVEFORDELING

 

 

Formand

Merete Ettrup

Slotsvej 12, 1

4300 Holbæk

Tlf.: 2842 5626

ettrup.merete(at)gmail.com

 

 

 • Generalforsamling
 • Kolofonmøder
 • Lokalstruktur
 • Politik
 • Samarbejdende foreninger
 • Kommunikation, medier og politikere
 • Webredaktør (Nyheder, Skibe til salg, (Aktiviteter))

Andre bestyrelser: Friluftsrådet

 

Næstformand

Jay Brun Jensen

Maritimt Center i Svendborg

Havnepladsen 2

5700 Svendborg

Tlf.: 3018 5841

jay.brun.jensen(at)svendborg.dk

 

 

 

 

Kasserer

Egon Hansen

Engbjerget 4

4300 Holbæk

Tlf.: 2148  7159

kasserer_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.ts-skib.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Økonomi: Bogholderi og regnskab, fakturabetaling, refusioner, kontingentopkrævning/-indbetaling.
 • Medlemsregister: Nyindmeldte, udmeldte, adresseændringer, adressering af blad. 
 • Fartøjslisten: Ændring af oplysninger, registrering af nyoptagede fartøjer/ejerskifter og afgåede fra fartøjslisten. Opdatering af fartøjslisten. Billeder til  fartøjslisten.
 • Statistik: Medlems- og fartøjsstatistik/- listeudtræk.
 • Web-master: Design og opbygning. Fejlrettelser. Brugerstøtte. Sideindhold.
 • Skibsbevaringsfonden. Bestyrelsesmedlem

 

Bestyrelsesmedlem

Annette Dres Erichsen

Knapmagerstien 30

2300 København S

Tlf: 5183 8751

Email: annettedres_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.hotmail.com

 

 

 

 • Medlemsmøder
 • Skibsdage, - planlægning og koordinering
 • Ungdomsarbejde
 • Info om TS ved stævner, på skoleskibe og navigationsskoler

 

Bestyrelsesmedlem

Karsten Heide

Elmely 1, 1. th

3520 Farum

Tlf. 2042 9058.

karstenheide1_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.gmail.com

 

 

 

 • Fartøjsoptagelser.
 • Høringssvar Søfartsstyrelsen.
 • Skibsdage, - planlægning og koordinering
 • Uddannelses- og træningssejladser

 

Bestyrelsesmedlem

Ole Vistrup

Stjernegade 20 E, 1.

3000 Helsingør

Mobil 2126 6230

E-mail: ole.vistrup_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.sejlskib.dk

 

Bestyrelsesmedlem

Anne Svendsen

Slotsgade 12

4880 Nysted

Mobil: 2144 5068

E-mail: anneinysted_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.mail.dk

 

Bestyrelsesmedlem

Mathilde Højrup,

Fyrrestien 5

9690 Fjerritslev 

Tlf.: 6044 5880

mathildehoejrup(at)gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Preben Glud,

Skibbroen 29, 1.,

6760 Ribe

Tlf.: 4020 1232

pbglud(at)mail.dk

Suppleant

Joachim Juel Vædele,

Farvergade 27,

1463 København K

Tlf.: 2211 0122

jv(at)vartov.dk

Suppleant

Henning Thøgersen,

Højbovej 11,

7620 Lemvig

Tlf.: 3097 0330

401(at)mail.dk

 

 

TS repræsentanter i eksterne bestyrelser og udvalg

Skibsbevaringsfonden:

 • Sven Irgens-Møller (formand for SBF)
 • Egon Hansen

European Maritime Heritage:

 • Nis-Edwin List-Petersen

M/S Museet for Søfart (repræsentantskabet):

 • Ole Vistrup

Maritim kontakt:

 • Jens Riise Kristensen

Nordisk Kystkultur:

 • Kirsten Monrad Hansen (Pipsen), Han Herred Havbåde