TS

10-09-2012

Studiekreds i Yachtskipper 3

Så er besætningen klar til vinterens studiekreds i Y3 under kommando af skipper Karsten Heide fra BONA GRATIA - men vi vil gerne være flere om bord!

Kursen er sat, undervisningen vil foregå hos Harry (Helle, der sejler med ANNA MØLLER). Adressen er Havebyen Mozart nr. 24 (kolonihaveområde i Sydhavnen). Her mødes vi første gang onsdag d. 3/10 kl. 17.30, hvor der efter fællesspisning bliver gennemgået pensum for Y3, præsenteret undervisningsmaterialer, samt lagt en slagplan for undervisningsgange og afsluttende prøve under Søfartsstyrelsen. Denne er naturligvis frivillig, måske man har behov for at tilegne sig mere viden / tage pensum til sig over 2 sæsoner etc.

 

Følgende lidt uddybende:

Vi mødes på havet, i havne, til TS-stævner og flere af os har nydt godt af studiekredse i navigation de seneste vintre, dels i Havebyen Mozart (hos Gert Iversen) og senest i Nefaen på Nokken (hos Helle og Kim), kolonihaveforeningen for enden af Islands Brygge, hvor der har været teoretisk undervisning i duelighed, med afsluttende prøve for interesserede.

Kombineret med deltagelse i TS-skibsdage på Fejø og senest i Ebeltoft, har mange kursister således aflagt prøver og fået duelighedsbevis ved aflæggelse i prøver under Søfartsstyrelsen.

 

Karsten Heide, fra galeasen BONA GRATIA, har været tovholder på studiekredsene hver vinter, og da vi nu er en række kursister, der gerne vil møde nye udfordringer = prøve kræfter med Yachtskipper 3, har Karsten Heide atter stillet sig til rådighed som underviser (forudsætning er 8 – 10 tilmeldte).

Interesserede, der ikke tidligere har deltaget i studiekredsene, er meget velkomne.

 

Undervisningsplan

· Undervisning vil foregå onsdage, første gang onsdag d. 3/10 2012.

· Fællesspisning kl. 17.30 – 18.00 (ca. 30 kr. pr. gang)

· Undervisning kl. 18.00 – 20.30 / 21.00

· 12 undervisningsgange (Karsten korrigerer muligvis)

· Mulighed for at aflægge prøve i Y3 under SØFARTSSTYRELSEN

 

Pris for deltagelse

Ca. kr. 1200 (hvis 12 undervisningsgange & afhængigt af deltagerantal)

Desuden afgift til SØFARTSSTYRELSEN ved prøveafvikling = egenbetaling.

 

Undervisningsmaterialer

Karsten Heide vil første mødegang anføre hvilke bøger, kort og hjælpemidler, der skal anvendes i studiekredsen.

 

Tilmelding

Har du lyst til at deltage, så venligst kontakt: annettedres_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.hotmail.com mobil: 51838751

 

 

Mange hilsner

Annette Dres, LOTTE BRINCH af Nyhavn