TS

Ændring af fartøjsoplysninger

Ændring af oplysninger til fartøjsregisteret:
Send mail til kassereren: mailto:kasserer_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.ts-skib.dk

Tilsvarende gælder ved adresseændring.

Billeder til fartøjsregisteret sendes også til kassereren. De skal være af typen JPG.