TS

Fartøjskontingent

Foruden medlemskontingentet betales kontingent for fartøjer, der er optaget på fartøjslisten. Kontingentet udgør:

  • Joller og åbne både under 2 BRT: 0 kr.
  • Fartøjer mellem 2 og 13,9 BRT: 300 kr.
  • Fartøjer mellem14 og 19,9 BRT: 600 kr.
  • Fartøjer mellem 20 og 49,9 BRT: 900 kr.
  • Fartøjer over 50 BRT: 1200 kr.

Æresmedlemmer betaler ikke evt. fartøjskontingent

Som kvittering for betalt fartøjskontingent, modtager fartøjsejerne Årsmærkat (mastemærke).

For at få glæde af TS-frihavnshavneordningen, skal du have betalt årets kontingent (medlems- og fartøjskontingent), og synligt vise Årsmærkaten og føre Jomfrustanderen

Jomfrustanderen er gratis for fartøjer, der er optaget på fartøjslisten, og kan bestilles her

For at blive medlem af TS, klik her.

Fartøjer, der optages inden den 1. oktober, skal betale fartøjskontingent for det indeværende år. Det fremgår af bekræftelsen på optagelsen.

Optages et fartøj efter den 1. oktober, vil kontingentet blive opkrævet sammen med det personlige kontingent for det efterfølgende år.