TS

Som AKTIV medlem af Træskibs Sammenslutningen kan du søge om at få dit fartøj optaget på fartøjslisten.

Bestemmelserne for optagelse fremgår af lovenes § 5.

Før ansøgning indsendes, skal det personlige kontingent være indbetalt og medlemskabet skal være bekræftet af TS-sekretariatet. Se nærmere under Medlemskab/Indmeldelse.

Ved EJERSKIFTE skal du som ny ejer indsende en ansøgning om (gen-)optagelse af dit fartøj på TS´ fartøjslisten.

FARTØJSOPTAGELSESSKEMAET finder du i højre spalte. For at kunne udfylde og gemme skemaet med de indtastede oplysninger (gem med filnavn = fartøjets navn), skal din Adobe Reader være version 8 eller nyere. Se højre spalte for evt. download af nyeste version.

VEJLEDNING og fortolkninger om fartøjsoptagelse (17. juni 2014) finder du her.

Det udfyldte fartøjsoptagelsessema, billeder (type = JPG) og andre oplysninger, skal så vidt muligt sendes pr. e-mail til sekretariatet. Alternativt med post.

Din ansøgning behandles af et optagelsesudvalg. Som hovedregel må du forvente 2 - 3 ugers ekspeditionstid.

Kontingentet for fartøjer betales ud fra fartøjets BRT.

Samtidig med, at sekretariatet bekræfter optagelsen, modtager du oplysninger om konto til indbetaling af fartøjskontingent. Dit fartøj er først endeligt optaget på fartøjslisten, når kontingentet er indbetalt.

Som bekræftelse på, at dit fartøj er optaget og fartøjskontingentet er indbetalt, modtager du et Årsmærke (mastemærke). For at benytte frihavnsordningen, skal dit fartøj føre gyldigt Årsmærke, og TS-stander (gratis).

For de efterfølgende år opkræves fartøjskontingentet sammen med det personlige kontingent.

Fartøjer, der godkendes optaget efter den 1. oktober, skal først betale kontingent for det efterfølgende år. Det vil i så fald fremgå af pågældende års kontingentopkrævning, der udsendes medio januar måned med forfald den 1. februar. Fartøjerne optages på fartøjslisten umiddelbart efter godkendelsen.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dit fartøj opfylder betingelserne for optagelse, er du velkommen til at kontakte sekretariatet herom.

Spørgsmål om udfyldelse af skemaet kan rettes til sekretariatet. 

 

 

Adobe Reader

For at kunne udfylde Fartøjsoptagelsesskemaet, skal din Adobe Reader være version 8 eller nyere.

Om nødvendigt kan du downloade den nyeste version af Adobe Reader her.