TS

25-04-2016

TS har fået ny hjemmeside

Hvis du for at blive medlem skulle få Googlet dig ind på den gamle TS-hjemmeside, som du befinder dig på nu, så finder du den nye www.ts-skib.dk ved at klikke her.

Gå til indmeldelse og betaling

Alle indmeldelser sker via TS Skibshop (åbner i nyt vindue) klik her

 

Indmeldelsesformularen

Når du har udfyldt og sendt indmeldelsen, modtager du en bekræftelse med kopi af dine oplysninger.

Husk at indbetale medlemskontingentet sammen med din tilmelding - brug dankort i TS skibshop

Oplysningerne sendes desuden automatisk til TS-kassereren.

Hvis du ikke inden 14 dage har modtaget et velkomstbrev fra sekretariatet, så kontakt kassereren.

 

 

Alle kan blive personlig medlem af TS

Træskibs Sammenslutningen er åben for enhver, der interesserer sig for eller ønsker at støtte bevarelsen af de ældre brugsfartøjer.

Du kan læse mere om de forskellige medlemskaber i TS´ love og under Kontingentsatserne.

Som AKTIV medlem får du hvert år tilsendt fire udgaver af sammenslutningens blad og en årbog med bl.a. fartøjsliste og en fortegnelse over TS-frihavne, og du kan søge om at få et evt. fartøj optaget på TS´ fartøjsliste.

Som PASSIV medlem kan du deltage i medlemsmøder, kurser og arrangementer, men har ikke stemmeret, kan ikke vælges til tillidsposter, modtager ikke TS-bladet m.v.

Hvert år indbydes alle medlemmer til minimum 2 medlemsmøder.

Hertil kommer arrangementer/aktiviteter i lokalområderne.

 

Kontingentsatser for medlemskab finder du her.

 

For medlemmer i udlandet:

SWIFT-BIC: DABADKKK

IBAN: DK93 3000 0009 3741 40.

Først når kontingentet er indbetalt, vil dit medlemskab blive bekræftet af sekretariatet.

 

Søger du om optagelse af et fartøj i TS

Udfyld skema om fartøjsoptagelse.

BEMÆRK

Fartøjsoptagelsen behandles først, når ansøger er registreret som AKTIV MEDLEM og har betalt kontingent.