TS

Kontingentsatser

Medlemmers rettigheder og pligter fremgår af lovene.

AKTIVE Medlemmer:

Medlemskontingentet (aktive) er 350 kr. årligt.

Det gælder for alle, der er fyldt 25 år.

Ungdomskontingent u. 25 år (aktive) er 150 kr. årligt.

Indmelder du dig som ungdomsmedlem, skal du huske at oplyse fødselsår. Du betaler fuldt kontingent i det år, hvor du fylder 25.

PASSIVE medlemmer: 

Det årlige kontingent er 200 kr.

Passive medlemmer kan deltage i medlemsmøder, kurser og arrangementer, men har ikke stemmeret, kan ikke vælges til tillidsposter, modtager ikke TS-bladet m.v.

Æresmedlemmer:

Æresmedlemmer er aktive medlemmer, der er godkendt på generalforsamlingen som kontingentfri medlemmer.

Betaling og opkrævning:

Medlemmer, der indmelder sig før 1. oktober skal samtidig med indmeldelsen betale kontingent for det indeværende år.

Medlemmer, der indmelder sig efter den 1. oktober, skal først betale kontingent det efterfølgende kalenderår.

Når du er blevet medlem, opkræves kontingentet hvert år i januar måned med forfaldsdato 1. februar.

Husk muligheden for at tilmelde betalingen til BS - Betalings Service, hvilket kan ske, når du første gang modtager en kontingentopkrævning fra TS.

Gå til indmeldelse her!