TS

Formål

Træskibs Sammenslutningens formål er at fremme bevarelsen af ældre brugsfartøjer, herunder øge standarden for sømandskab, vedligeholdelse og sikkerhed ved fartøjernes brug, samt medvirke til, at fartøjerne bevares under videst mulig hensyntagen til deres kulturhistoriske værdi.

Formålet fremgår af TS´s love.

 

Mangfoldigheden

Der er Joller, Jagter og Galeaser.

Der er Sletskonnerter, Barkentiner og Fuldriggere.

Se sejlskibstyper her