TS

30-10-2014

Fejø-bådebygger død

Af Nis Olsen

 

Bådebygger Ejnar Mortensen, Fejø, er død, 83 år.

Han var ud af den ene af øens to berømte bådebyggerslægter, Mortensen og Nielsen.

Hans farfar, Kristian Mortensen, startede værft i 1889 i et husmandssted på Dybvigvej, hvorfra bådene blev rullet den halve kilometer ned ad vejen til havnen, når de skulle søsættes.

Kristian Mortensen var en af de første, måske den allerførste, der byggede den danske version af de velsejlende åledrivkvaser, som gjorde Fejø kendt blandt fiskere i hele landet. Den første blev bygget i 1892, den sidste i 1929.

Kristian Mortensens søn, Emanuel, overtog værftet og flyttede det i 1930 ned til den nuværende bygning ved Dybvig Havn, hvor der også blev plads til en bedding.

Emanuel var Ejnars far, og i 1946 tog han sin søn i bådebyggerlære. En god snes år senere, i 1968, overtog Ejnar og hans bror Edvin værftet, og de kørte parløb i 11 år, indtil 1977, hvor Edvin rejste til Gilleleje og åbnede værft.

Derefter kørte Ejnar selv værftet i Dybvig videre indtil 1999, hvor han overdrog det til sin søn, Henrik, som var nødt til at lukke det i 2010.

Værftets historie siger noget om udviklingen i den danske træskibsflåde. Historien har Ejnar Mortensen beskrevet i en artikel i Handels og Søfartsmuseets årbog i 1994.

Her nævner han, at hans farfar byggede 95 både, lige fra joller over åledrivkvaser og andre fiskerbåde til mindre fragtskibe. Anden generation, Ejnars far Emanuel, var mester for 94 nybygninger. Tredje generation, Ejnar og hans bror Edvin, byggede 11 både.

’I 1977 overtog jeg værftet, men siden er det ikke gået så stærkt. Jeg har kun bygget 1 nybygning. Det var en bundgarnsjolle på 31 fod til Hesnæs. Ellers har det kun været reparationer’, skrev Ejnar Mortensen.

I de senere år tilføjede han dog en nybygning mere, en ualmindelig smuk sejljolle med ringdæk, som han byggede til sig selv i det gamle pakhus på Dybvig Havn. Selv om jollen ikke er blevet færdig, åbnede han gerne værkstedet og viste den frem for interesserede sejlere, især når TS holdt skibsdage på Fejø, senest i juli i år.

Ejnar Mortensen bliver begravet fra Fejø kirke mandag 3. november kl. 12.30.

 

 

Mindeord ved Ole Crumlin-Pedersens død.

 

Den person som nok har betydet mest for at så meget af vor maritime kulturarv er bevaret er død, kun 76 år gammel.

 

Ole Crumlin-Pedersen var det, som tog initiativ til det arrangement i Roskilde i 1971: Under Sejl På Ny, som blev starten på T.S.

Ole var det, som formidlede kontakten mellem Fisker & Nielsen og Nationalmuseet, da førstnævnte donerede FULTON ”til glæde og gavn for Danmarks ungdom”

Og Ole var det, som fik etableret Nationalmuseets samling af flydende kulturarv, hvor FULTON sammen med ANNA MØLLER, Fyrskib No. 17, GEDSER REV, sluppen RUTH og dæksprammen fra D.F.D.S. udgør en smuk, men (4 af dem) desværre slet vedligeholdt kerne af vor maritime kulturarv.

Selv om Oles betydning for det høje stade skibsbevaringen har nået i Danmark næppe kan vurderes for højt, var det dog den marine arkæologi der lå hans hjerte nærmest.

Det startede med Skuldelev-Skibene, som blev til Vikingeskibsmuseet i Roskilde, som genererede det internationalt højt anerkendte marin-arkæologiske forskningsarbejde, som Ole var den højt respekterede leder af, indtil en kortsynet regering ikke magtede at se den internationale styrke og storhed i dansk forsknings førerposition på dette område og valgte at lade denne fantastiske forskningsenhed i Roskilde dø. De kunne ikke få øje på ”fakturaen”.

Men frugterne af hans enorme indsats kan dagligt opleves og beundres i Roskilde, Vikingemuseet og den imponerende samling af originale veteranskibe og kopier af fortidens fantastiske fartøjer. Og hver sommer, med højdepunktet til vores generalforsamling i Pinsen, kan en mængde af de nu  over 400  fartøjer, som Oles initiativ fra 1971 er blevet til, beundres rundt omkring i vore havne og i de danske farvande.

Det var kombinationen af  ingeniøruddannelsen og hans interesse for skibe og arkæologi, der på genial vis fik ham til at se marin-arkæologien fra en anden og meget frugtbar vinkel, som ingen før ham havde magtet. Utallige er de forskere fra stort set hele verden, der havde ham som forbillede. Utallige er de videnskabelige afhandlinger, som blev skabt i de gode forskningsår i Roskilde, indtil en kortsynet regering slukkede også det fyrtårn.

Selv efter sin pensionering var der bud fra mange universiteter, som fik glæde af foredrag og seminarer med Ole som det naturlige midtpunkt.

Vi har mistet, ja Danmark har mistet en af sine helt stor sønner, lige som jeg, og mange mange andre har mistet en god ven.

Ære være Oles minde. 

Jørgen Josephsen

Læs mere om Ole Crumlin-Pedersens virke på www.vikingeskibsmuseet.dk