TS

TS - Repræsentanter i Skibsbevaringsfonden

 

 

Sven Irgens-Møller

Kirkegade 2

Jebjerg

7870 Roslev

Tlf: 2147 9023

E-mail: sim_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.skivephs.dk

Formand for Skibsbevaringsfondens bestyrelse fra den 21. august 2013

Skibsbevaringsfonden

 

 

Egon Hansen

Engbjerget 4

4300 Holbæk

Tlf.: 2148 7159

kasserer@ts-skib.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dansk Historisk Skibsregister

 Se mere om Dansk Historisk Skibsregister her

Den sejlende kulturarv

Bestil bogen her: www.skibsbevaringsfonden.dk

Ansøgninger om støtte fra Skibsbevaringsfonden

Ansøgninger om støtte til bevaringsprojekter skal indsendes til Skibsbevaringsfonden inden den 1. marts.

Fondens konsulenter bistår gerne med råd og vejledning.

Yderligere oplysninger herom finder du på fondens hjemmeside.

Skibsbevaringsfondens guide om restaurering og istandsættelse af bevaringsværdige fartøjer

At sætte sit fartøj på værft er en tillidssag. Skibsejeren og værftet bliver enige om opgavens omfang. Værftet udregner efterfølgende et tilbud efter de vilkår og den praksis, der er gældende på stedet, hvorefter kontrakt kan skrives og arbejdet sættes i gang.

Men er der tale om arbejder på et bevaringsværdigt fartøj, gælder der nogle specielle regler, idet arbejdet ud over at skulle være håndværksmæssigt i orden, også skal være håndværkstro for den tidsperiode, som skibet repræsenterer.

Sådan indleder Skibsbevaringsfonden sin Guide om Restaturering og istandsættelse af bevaringsværdige fartøjer, som du kan læse her.

(Version 1 34 C 20130117)

Skibsbevaringsfonden

Træskibs Sammenslutningen var medstifter, da SKIBSBEVARINGSFONDEN på foranledning af Kulturministeriet blev stiftet den 1.maj 1986 af:

Træskibs-sammenslutningen, Nationalmuseet og Handels- og Søfartsmuseet.

Hermed samledes ekspertisen på et område som, på trods af Danmarks rige maritime kulturhistorie, ikke havde fået det fintmaskede net af hjælp og støtteordninger, der kendtes fra bygningsbevaring på landjorden.

Fondens formål blev i fundatsens paragraf 3 formuleret således:
1) At bidrage til bevaring og restaurering af karakteristiske danske fartøjer.
2) At søge, herunder undtagelsesvis også ved køb, at bevare ejendomsretten til sådanne skibe i Danmark.

Yderligere oplysninger om SKIBSBEVARINGSFONDENS mål og virke finder du på fondens hjemmeside.