TS
Nyhedsarkivet

Never give up !

Únder nyhedsarkivet finder du nogle af de tidligere bragte nyheder under 'TS-sidste nyt'.

Det er dem, som webredaktøren har valgt skal være synlige i arkivet.

Andre bragte nyheder kan du selv gøre 'synlige' ved at benytte funktionen 'Søg i TS'. Du skal bare kunne huske et eller andet om nyheden for at indtaste et par bogstaver til søgningen.

Søg og du skal finde....

Søg under fanen "TS Sidste Nyt/Søg i TS" -eller klik her.

Her finder du også hints til søgning.

 

07-04-2011

Indvielse af Han Herred Havbåde

Lørdag den 30. april 2011 indvier Han Herred Havbåde de nye bygninger.

Fra kl. 10 er der åbent i værftet, hvor der arbejdes på en af de gamle kystbåde.

Hvis vejret tillader det, vil der blive mulighed for en sejltur med et par af kystbådene på Jammerbugten.

Den officielle åbning er kl. 14 med taler af bl.a. repræsentanter fra de fonde, der støtter projekterne, og af kommunens borgmester. Herefter vil der være adgang til havbådehuset.

Invitationen finder du her.

Du kan se mere om Han Herred Havbådes arbejde med at få de gamle kystbåde på havet igen her.

20-08-2010

Træskibe bør have frit lejde

 

Sådan var overskriften i Folkebladet for Kalundborgegnen den 29. juli 2010.

TS - næstformand Nis-Edwin List-Petersen besøgte på sit sommertogt med SOLVANG for første gang Kalundborg.

Det gav anledning til en snak om havnemiljøer, frihavne for de gamle træskibe, - om det, der trækker folk til havnene.

Læs artiklen her.

16-04-2010

MADONNA bliver på danske hænder

Carlsberg Danmark A/S har oplyst, at MADONNA bliver på danske hænder.

Tidligere ejer, skibsreder for Mercandia, afdøde Per Henriksens hustru, Vivi Henriksen, har købt skonnerten tilbage.

Det forlyder, at skonnerten er købt til private formål, og fremover vil sejle under navnet ZAR. Morten Elmbo bliver igen skipper på skonnerten, der om nogen tid bl.a. vil være at finde i Fregathavnen i Ebeltoft.

En stor tak til Vivi Henriksen for på denne måde at medvirke til bevarelsen af den maritime danske kulturarv.

TS ser frem til, at ZAR (gen-)optages på TS´s fartøjsliste.

 

25-05-2010

6 skibe udnævnt til historisk monument

Historisk Monument er den betegnelse, som Skibsbevaringsfonden nu har givet seks danske bevaringsværdige skibe.

Udnævnelsen af:

  • Skonnerten BRITA LETH af Århus, bygget i Svendborg 1911
  • Fiskefartøjet CHRISTIANE af Fejø, bygget på Fejø 1918
  • Paketten DE TO SØSKENDE af Middelfart, bygget i Nyborg 1910
  • Ålekvasen MINERVA af Karrebæksminde, bygget i Karrebæksminde 1908
  • Havnebugserbåden NAKSKOV HAVN No. 1 af Nakskov, bygget i Nakskov 1914
  • Dampskibet S/S SKJÆLSKØR af Frederiksund, bygget i Svendborg 1914

foregik under Træskibs Sammenslutningens Pinsestævne i Århus, hvor ca. 80 historiske skibe var samlet til stævne og præsentationssejlads.

Udnævnelsen blev på Skibsbevaringsfondens vegne forestået af Erik Bastiansen, administrator af Den Danske Maritime Fond.
 
Disse seks fartøjer udmærker sig ved at være exceptionelle forbilleder for ejerne af andre historiske fartøjer i Danmark. De er restaurerede og autentiske i en sådan grad, som man kan opnå det i dagens Danmark, med de regler og de muligheder, der er inden for rækkevidde.

Se artikel og billedserie i Frederiksborg Amtsavis Sjællandske.

 

25-05-2010

En ædel Jomfru

Under TS´s pinsestævne 2010 i Århus blev Jomfruen i år overrakt til HJALM og skipper Poul Pilegaard af TS-formand Poul-Erik Clausen.

Formanden begrundede overrækkelsen med, at HJALM og Poul Pilegaard altid repræsenterede træskibssagen på bedste vis ved hvert år at deltage i mange af de sejladser, der sætter fokus på vores sejlende maritime kulturarv.

I begrundelsen blev også fremhævet den hjælpsomhed, træskibsflåden altid møder fra Poul og HJALM´s side, og det altid dybt engagerede arbejde for bevarelsen af de ældre brugsfartøjer.

 

 

31-05-2010

Båd strandet ved Ordrup Næs

Nordvestnyt skriver:

Midt- og Vestsjællands Politi anmodede mandag den 24. maj 2010 klokken 14 Odsherred Brandvæsen om at sikre en strandet båd, så den ikke drev til havs igen og gav anledning til en søredningsaktion. Båden lå på kysten udfor Hyrehøj og Skovstien ved Ordrup Næs, fortæller Odsherred Brandvæsen. Brandvæsenet kontrollerede, at der ikke var nogen på båden og tog sejlet ned. Båden gav indtryk af at være forladt i al hast. Et par personer var da også blevet set på vej væk fra den strandede båd mandag formiddag.

Se artiklen her. 

Thomas Smillow, NEPTUN-NEXØ, har konstateret, at båden havde et TS-Årsmærke fra 2007 på masten. På de foreligende oplysninger har det ikke p.t. været muligt at identificere båden eller dens ejer. Kan du bidrage med oplysninger, så send dem til kasserer_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.ts-skib.dk.

Sikringen af båden har ikke været tilstrækkeligt til at undgå, at nattens kuling smadrede båden fuldstændig.

Klik på billedet for at se en forstørrelse.

 

 

2 fotos fra Odsherred Brandvæsen  

 

 

 

 

6 fotos fra Thomas Smillow 

 

14-06-2010

Den strandede båd er identificeret

Forskellige medlemmer har bidraget til identifikation af båden.

Den viser sig at være MARIUS (ex. ELISABETH), - en sundbåd, der bl.a. er omtalt i Arne Gotveds: Og de sejler..." på side 122 - 125.

MARIUS var optaget på TS´s fartøjsliste indtil 2007, hvorefter den udgik i forbindelse med ejerskifte. Siden har den skiftet ejer et par gange, senest i foråret 2010.

Det er katastrofalt, at den sejlende kulturarv har mistet denne perle, og mærkværdigt, at brandvæsenet ikke har kunnet sikret skibet mod vejrliget.

Relevante personer og instanser er i dag, den 14. juni 2010, informeret.

EH.

18-08-2010

MARIUS hugges op og brændes !

Sidste nyt er, at Odsherred Brandvæsen nu saver de sørgelige rester af MARIUS i stumper og stykker og brænder dem.

Trist og kedelig historie.

Myndighederne er orienteret om ejerens navn og telefonnummer.

For ham må det få konsekvenser af en eller anden art.